Lịch công tác tháng 06/2012
09:28:31 28-05-2012
Lượt xem: 1127

 

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: KHT/2012

Phan Thiết, Ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

KẾ HỌACH CHI TIẾT CÔNG TÁC THÁNG 06 /2012

 

A- Trọng tâm của tháng:

- Làm nhiệm vụ Coi, chấm thi kì thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

- Coi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên và không chuyên

- HS tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương. Một bộ phận HS tham gia lao động Hè tại trường

 

B- Kế họach chi tiết:

 

TUẦN

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Phân công

Ghi Chú

 

01/

GV đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

VP chuẩn bị CSVC phục vụ

 

02/

GV đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

03/(CN)

GV đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

04/

GV đi làm nhiệm vụ Coi thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

05/

Chuẩn bị CSVC cho Hội đồng Chấm thi

Tú + VP

 

 

06/

Sáng: Họp HĐSP lúc 8h00

Toàn bộ viên chức

 

 

07/

 

 

 

 

08/

 

 

 

 

09/

 

 

 

 

10/(CN)

Nhận hồ sơ dự tuyển vào trường Chuyên từ 10 à 18/6/2012

Ban thu nhận hồ sơ

 

 

11/

Dự kiến tham gia chấm thi ( ngày chấm sẽ công bố vào ngày 06/6/2012

 

 

 

12/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

13/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

14/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

15/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

16/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

17/(CN)

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

18/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

19/

Chấm thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

20/

Hạn chót công bố kết quả kì thi tốt nghiệp THPT

 

 

 

21/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng

 

 

22/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng

 

 

23/

VP in bản sao văn bằng tốt nghiệp tạm thời để phát cho học sinh của trường + Trả học bạ cho hs khối 12.

VP+ Tú + Hiếu + Hằng

 

 

24/(CN)

 

 

 

 

25/

 

 

 

 

26/

7h30: Họp Lãnh đạo Ban Coi thi 10 ( Phòng Chi bộ)

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

27/

Họp toàn thể Ban Coi thi tuyển sinh 10 ( Phòng HĐ): 7h00

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

28/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

29/

Coi thi tuyển sinh 10 trường Chuyên

Theo QĐ của GĐ Sở

 

 

30/

Sáng lúc 8h00: Họp Chi bộ định kì tháng 6/2012

Toàn bộ đảng viên

 

 

Nơi nhận Hiệu trưởng

-Văn phòng Sở GD& ĐT; Văn phòng Thành Ủy ( Báo cáo)

-BGH ( Theo dõi, triển khai)

-Các Tổ CMNV ( Thực hiện)

-Ban ĐDCMHS ( Biết để phối hợp)

-Thông báo Hội đồng và trên Web. của trường                                                                        Kiều Ngọc Tú

-LưuVP

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5829207
Số người online: 45
IP của bạn: 54.167.47.248
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website