Lịch công tác tháng 6.2020
16:05:56 01-06-2020
Lượt xem: 1153

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 106/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 01 tháng 6 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  6 / 2020

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10;

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II, vào điểm, cộng điểm, đánh giá xếp loại HS;

- Lập hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9G;

- Tập huấn và chuẩn bị thực hiện đánh giá BGH, đánh giá giáo viên theo chuẩn, theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP;

- Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Nghề phổ thông;

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, hồ sơ học vụ, hồ sơ thi THPTQG;

- Đại hội Đảng bộ;

- Tổ chức Lễ tri ân-trưởng thành và Lễ tổng kết năm học.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 41: Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020

Thứ Hai

01/6

- Chào cờ: Vấn đề Hòa bình, hữu nghị và hợp tác; Thanh niên sống đẹp.

- 7h00: Họp HĐSP

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 12 KTHK môn Ngữ văn, Hóa học

- Đoàn trường.

 

 

 

- Cô Thư phụ trách

- Chào cờ tại lớp.

Thứ Ba

02/6

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 12 KTHK môn Vật lý, Lịch sử, Tin học

 

- Cô Thư phụ trách

 

 

Thứ Tư

03/6

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 12 KTHK môn Toán, GDCD.

 

- Cô Thư phụ trách

 

Thứ Năm

04/6

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 12 KTHK môn Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý.

 

- Cô Thư phụ trách

 

 

Thứ Sáu

05/6

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

 

 

Khối 12 nghỉ

Thứ Bảy

06/6

- Khối 10, 11 và lớp 9G học theo TKB.

- Hạn cuối GVCN nộp kết quả XLHK cho Giám thị.

- Hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS lớp 9G

 

- Cô Thư chỉ đạo

 

- GVCN lớp 9G

Khối 12 nghỉ

Tuần 42: Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020

Thứ Hai

08/6

- Chào cờ: Thanh niên với văn hoá ứng xử học đường.

- Giám thị báo cáo kết quả XLHK cho BGH

- Dạy học theo TKB (Ôn thi khối 12).

- Tổ Vật lý

 

- Cô Thư, Tổ GT.

- Chào cờ tập trung dưới sân

Thứ Ba

09/6

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Tư

10/6

- Dạy học theo TKB.

- Hoàn thành hồ sơ HS lớp 9G

 

- GVCN lớp 9G

 

Thứ Năm

11/6

- Dạy học theo TKB.

- 14h30: Họp Hội đồng XLHK học sinh.

 

- Theo thành phần mời

 

Thứ Sáu

12/6

- Dạy học theo TKB.

- Đại hội Đảng bộ

 

 

 

Thứ Bảy

13/6

- Dạy học theo TKB.

- Đại hội Đảng bộ

 

 

 

Chủ nhật

14/6

- Hạn cuối GVBM hoàn thành các cột điểm (trừ cột Miệng và KTHKII).

- Họp PHHS lớp 9G cuối năm.

- Tổ chức Vòng Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” cấp Trường năm 2020

- Cô Thư triển khai

 

- GVCN lớp 9G

- Thầy Giang, Đoàn trường

 

Tuần 43: Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020

Thứ Hai

15/6

- Chào cờ: Sinh hoạt hướng nghiệp phổ biến thông tin thi Tốt nghiệp và Đại học.

- Khối 12 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 10, 11 KTHK môn Ngữ văn, Hóa học

- GVCN khối 12 và Học vụ

 

- Cô Thư phụ trách

 

- Chào cờ tập trung dưới sân

Thứ Ba

16/6

- Khối 12 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 10, 11 KTHK môn Vật lý, Lịch sử, Tin học

 

- Cô Thư phụ trách.

 

Thứ Tư

17/6

- Khối 12 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 10, 11 KTHK môn Toán, GDCD.

 

 

Thứ Năm

18/6

- Khối 12 và lớp 9G học theo TKB.

- 13h45: Khối 10, 11 KTHK môn Tiếng Anh, Sinh học, Địa lý.

 

- Cô Thư phụ trách.

 

Thứ Sáu

19/6

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Thứ Bảy

20/6

- Dạy học theo TKB.

- Hạn cuối GVBM hoàn thành điểm trên Vnedu; GVCN, Giám thị cập nhật xong hạnh kiểm, điểm danh … trên Vnedu

 

 

 

Tuần 44: Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020

Thứ Hai

22/6

- Chào cờ: Phát thưởng HSG cấp tỉnh, cấp trường.

- Dạy học theo TKB.

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH

- Bắt đầu thu nhận hồ sơ vào lớp 10.

- BGH và TTCM.

 

 

 

- Ban thu nhận hồ sơ.

- Tổ chức ôn thi chứng chỉ Nghề phổ thông.

- Kiểm tra việc thực hiện PPCT, hồ sơ học vụ, hồ sơ thi THPTQG.

Thứ Ba

23/6

- Dạy học theo TKB.

- 15h30: Họp BTC Lễ tổng kết.

 

Thứ Tư

24/6

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Năm

25/6

- Dạy học theo TKB.

- 15h30: Họp Tổ chủ nhiệm và Giám thị xét DHTĐ của HS; Xét học bổng KKHT.

 

- Theo thành phần mời

Thứ Sáu

26/6

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Bảy

27/6

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Chủ Nhật

28/6

- 8h00: Họp PHHS cuối năm.

 

- BGH, GT, GVCN.

 

 

Tuần 45: Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020

Thứ Hai

29/6

Lễ Tổng kết năm học & Tri ân trưởng thành

 

 

 

Thứ Ba

30/6

- Biên chế phòng thi và báo cáo số lượng thí sinh đăng ký dự thi

- Hạn cuối thu nhận hồ sơ vào lớp 10.

 

 

- Ban thu nhận hồ sơ.

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7731930
Số người online: 23
IP của bạn: 3.235.62.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website