Lịch Công tác tháng 05.2020
09:27:57 18-05-2020
Lượt xem: 778

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 83/KH-THPTC-THĐ

Phan Thiết, ngày 07 tháng 5 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  5 / 2020

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5;

- Rà soát tiến độ chương trình học kỳ II và điều chỉnh kế hoạch dạy học HKII;

- Thực hiện đánh giá BGH, đánh giá giáo viên theo chuẩn;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG năm học 2019-2020 và 2020-2021;

- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm;

- Dự giờ, tiến hành lập hồ sơ xếp loại đánh giá tay nghề giáo viên và đánh giá theo chuẩn.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 36: từ ngày 27/4/2020 đến 02/5/2020

Thứ Sáu

01/5

- Nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

Trực cao điểm

 

Tuần 37: từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020

Thứ Hai

04/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

 

 

Thực hiện tại lớp.

Khối 10, 11 học trực tuyến

Thứ Ba

05/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

 

 

Khối 10, 11 học trực tuyến

Thứ Tư

06/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

 

Khối 10, 11 học trực tuyến

Thứ Năm

07/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

 

Khối 10, 11 học trực tuyến

Thứ Sáu

08/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

Khối 10, 11 học trực tuyến

Thứ Bảy

09/5

- Dạy học theo TKB khối 9, 12.

 

Khối 10, 11 học trực tuyến

Tuần 38: từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020

Thứ Hai

11/5

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm sinh nhật Bác; Biện pháp an toàn trường học trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

- Dạy học theo TKB.

- Hoàn thành và nộp đề tài SKKN cho Trường.

- BCH Đoàn trường

 

Thực hiện tại lớp.

Thứ Ba

12/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Tư

13/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Năm

14/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Sáu

15/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Thứ Bảy

16/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Tuần 39: từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020

Thứ Hai

18/5

- Chào cờ: Vấn để bảo vệ môi trường.

- Dạy học theo TKB.

- 14h00: Họp HĐKH xét SKKN

- Tổ Sinh – CN

Thực hiện tại lớp.

Thứ Ba

19/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Tư

20/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Thứ Năm

21/5

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Kiểm tra chung

  +Tiết 1: Toán K12;

  +Tiết 2: Anh K12.

 

 

Thứ Sáu

22/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Tuần 40: từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020

Thứ Hai

25/5

- Chào cờ: Kỹ năng đọc sách, phát triển văn hoá đọc.

- Dạy học theo TKB.

- 9h00: Họp Đảng ủy; họp BGH

- Tổ Ngữ văn.

Thực hiện tại lớp.

 

 

 

 

Ôn tập và hoàn thành chương trình khối 12.

Thứ Ba

26/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Tư

27/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Năm

28/5

- Dạy học theo TKB.

- 13h30: Kiểm tra chung

  +Tiết 1: Toán K10, K11, K12;

  +Tiết 2: Anh  K10., K11.

 

Thứ Sáu

29/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Bảy

30/5

- Dạy học theo TKB.

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7732093
Số người online: 40
IP của bạn: 3.235.62.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website