Lịch Công tác tháng 02.2020
07:55:52 11-02-2020
Lượt xem: 1165

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 10 tháng 02 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  02 / 2020

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Công Sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020).

- Tập trung bồi dưỡng và đăng ký hồ sơ dự thi học sinh giỏi Olympic 30/4 lần thứ 26;

- Tổ chức dạy bù do nghỉ dịch bệnh và tổ chức thực hiện phòng dịch bệnh ở Trường và Ký túc xá.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 23: từ ngày 27/01/2020 đến 01/02/2020

Thứ bảy

01/02

Nghỉ Tết âm lịch

Trực Tết theo phân công

 

Tuần 24: từ ngày 03/02/2020 đến 08/02/2020

Thứ Hai

03/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Ba

04/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Tư

05/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Năm

06/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Sáu

07/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ bảy

08/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Tuần 25: từ ngày 10/02/2020 đến 15/02/2020

Thứ Hai

10/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

 

Thứ Ba

11/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Tư

12/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Năm

13/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ Sáu

14/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Trực theo phân công

 

Thứ bảy

15/02

Nghỉ phòng dịch bệnh

Vệ sinh KTX và thực hiện các biên pháp phòng dịch.

Trực theo phân công

BQL KTX

 

Chủ nhật

16/02

Tiếp nhận học sinh nội trú

BQL KTX

 

Tuần 26: từ ngày 17/02/2020 đến 22/02/2020

Thứ Hai

17/02

- 6h45: Thầy, Cô giáo chủ nhiệm sinh hoạt tại lớp theo thông báo của BGH và hướng dẫn học sinh phòng ngừa dịch bệnh.

- Họp chuyên môn

- Dạy học theo TKB.

- GVCN và Tổ Giám thị.

 

 

- BGH, Trưởng các bộ môn, Ban Khảo thí, Giám thị.

Học lại sau nghì phòng dịch

Thứ Ba

18/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Tư

19/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Năm

20/02

- Dạy học theo TKB;

 

 

Nộp danh sách đăng ký dự thi Olympic

Thứ Sáu

21/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ bảy

22/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Tuần 27: từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020

Thứ Hai

24/02

- Chào cờ: Kỹ năng đọc sách và phát triển văn hóa đọc

- Áp dụng TKB mới (có tăng tiết bù nghỉ phòng dịch);

- 9h00: Họp Đảng ủy. Họp BGH.

- Tổ Ngữ van

 

Thứ Ba

25/02

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Tư

26/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ Năm

27/02

- Dạy học theo TKB;

- 15h30: HĐNGLL chủ đề “Thanh niên với lý tưởng cách mạng”.

 

 

Thứ Sáu

28/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

Thứ bảy

29/02

- Dạy học theo TKB.

 

 

* Ghi chú: Lịch công tác tháng 02/2020 chưa cập nhật Lịch kiểm tra chung (sẽ có thông báo riêng).

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (email để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7731963
Số người online: 29
IP của bạn: 3.235.62.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website