Danh sách thí sinh thi HKI năm học 2019-2020
10:30:28 27-12-2019
Lượt xem: 2415

KHỐI 11

STT Lớp Họ và tên  SBD Phòng
1 11T Huỳnh Thị Nhật An 260101 PHÒNG 3
2 11T Vương Thụy Hà An 260102 PHÒNG 3
3 11T Lê Hồng Cát 260103 PHÒNG 4
4 11T Nguyễn Quốc Dũng 260104 PHÒNG 5
5 11T Đỗ Phương Duy 260105 PHÒNG 5
6 11T Nguyễn Linh Đan 260106 PHÒNG 4
7 11T Trần Khải Đăng 260107 PHÒNG 4
8 11T Huỳnh Ngọc Khánh Hân 260109 PHÒNG 5
9 11T Nguyễn Lương Huy 260110 PHÒNG 6
10 11T Nguyễn Ngọc Huy 260111 PHÒNG 6
11 11T Nguyễn Phùng Nguyên Hương 260112 PHÒNG 6
12 11T Hồ Tịnh Khang 260113 PHÒNG 6
13 11T Phan Trung Kiên 260114 PHÒNG 7
14 11T Chu Hải Linh 260115 PHÒNG 7
15 11T Lâm Mỹ Linh 260116 PHÒNG 7
16 11T Phạm Ngọc Long 260117 PHÒNG 7
17 11T Nguyễn Huỳnh Bình Minh 260118 PHÒNG 8
18 11T Trần Trung Hiếu Nam 260120 PHÒNG 8
19 11T Nguyễn Phương Thanh Ngân 260121 PHÒNG 8
20 11T Nguyễn Vũ Nhật 260122 PHÒNG 9
21 11T Trần Đình Nhật 260123 PHÒNG 9
22 11T Lê Huỳnh Như 260124 PHÒNG 9
23 11T Nguyễn Xuân Ny 260125 PHÒNG 11
24 11T Bùi Đăng Phương 260126 PHÒNG 11
25 11T Nguyễn Bình Phương Thi 260127 PHÒNG 13
26 11T Võ Xuân Thy 260128 PHÒNG 14
27 11T Nguyễn Trọng Tín 260129 PHÒNG 14
28 11T Trần Minh Triết 260130 PHÒNG 15
29 11T Lê Công Tuân 260131 PHÒNG 15
30 11T Nguyễn Xuân Tùng 260132 PHÒNG 15
31 11T Ung Chiêu Tường 260133 PHÒNG 15
32 11T Lâm Triệu Vy 260134 PHÒNG 16
33 11T Nguyễn Thị Trúc Vy 260135 PHÒNG 16
34 11I Đinh Vân Anh 260201 PHÒNG 3
35 11I Đặng Nhật Đăng 260202 PHÒNG 4
36 11I Bùi Tấn Quốc Đạt 260203 PHÒNG 4
37 11I Võ Khánh Dung 260204 PHÒNG 4
38 11I Nguyễn Triệu Duy 260205 PHÒNG 5
39 11I Nguyễn Viết Anh Duy 260206 PHÒNG 5
40 11I Võ Anh Duy 260207 PHÒNG 5
41 11I Từ Đỗ Nhật Hào 260208 PHÒNG 5
42 11I Nguyễn Minh Hiển 260209 PHÒNG 5
43 11I Nguyễn Minh Huy 260210 PHÒNG 6
44 11I Nguyễn Duy Khải 260211 PHÒNG 6
45 11I Tô Bảo Khang 260212 PHÒNG 6
46 11I Nguyễn Duy Khánh 260213 PHÒNG 6
47 11I Bùi Khắc Kiên 260214 PHÒNG 7
48 11I Tạ Thúc Trung Kiên 260215 PHÒNG 7
49 11I Mai Thị Cẩm Loan 260216 PHÒNG 7
50 11I Lưu Hiếu Ngân 260217 PHÒNG 8
51 11I Nguyễn Phan Thảo Nguyên 260218 PHÒNG 9
52 11I Hồng Thiện Nhân 260219 PHÒNG 9
53 11I Nguyễn Vĩ Nhân 260220 PHÒNG 9
54 11I Võ Khánh Như 260221 PHÒNG 11
55 11I Nguyễn Duy Phát 260222 PHÒNG 11
56 11I Lê Hữu Quý 260223 PHÒNG 12
57 11I Nguyễn Nhật Thịnh 260225 PHÒNG 13
58 11I Phạm Hoàng Phúc Thịnh 260226 PHÒNG 13
59 11I Lê Bảo Minh Thư 260227 PHÒNG 13
60 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260228 PHÒNG 13
61 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260229 PHÒNG 13
62 11I Huỳnh Trọng Bảo Trân 260230 PHÒNG 14
63 11I Trần Ngô Ngọc Trang 260231 PHÒNG 15
64 11I Lê Phương Trà Vy 260232 PHÒNG 16
65 11L Trần Lê Trọng An 260301 PHÒNG 3
66 11L Hoa Tiến Đạt 260304 PHÒNG 4
67 11L Lương Đào Trí Dũng 260305 PHÒNG 4
68 11L Lê Quốc Khánh 260306 PHÒNG 6
69 11L Nguyễn Quốc Khánh 260307 PHÒNG 6
70 11L Phạm Phú Khánh 260308 PHÒNG 6
71 11L Lê Quý Khiêm 260309 PHÒNG 7
72 11L Huỳnh Đăng Khoa 260310 PHÒNG 7
73 11L Huỳnh Bùi Minh Khuê 260311 PHÒNG 7
74 11L Mai Bảo Luân 260312 PHÒNG 8
75 11L Nguyễn Nhân Lực 260313 PHÒNG 8
76 11L Nguyễn Thành Nhân 260314 PHÒNG 9
77 11L Nguyễn Công Nhuần 260315 PHÒNG 11
78 11L Dương Hữu Phương 260316 PHÒNG 11
79 11L Phạm Huỳnh Thanh Quân 260317 PHÒNG 11
80 11L Phạm Lê Quân 260318 PHÒNG 12
81 11L Nguyễn Thành Tài 260320 PHÒNG 12
82 11L Nguyễn Thành Tấn 260321 PHÒNG 12
83 11L Nguyễn Xuân Thành 260322 PHÒNG 13
84 11L Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 260323 PHÒNG 13
85 11L Nguyễn Lâm Quốc Thịnh 260324 PHÒNG 13
86 11L Nguyễn Thế Hoàng Thông 260326 PHÒNG 13
87 11L Lê Phạm Anh Thư 260327 PHÒNG 13
88 11L Triệu Nguyễn Thủy Tiên 260328 PHÒNG 14
89 11L Phạm Nguyễn Đoan Trang 260329 PHÒNG 15
90 11L Đỗ Thị Như Trúc 260330 PHÒNG 15
91 11L Lê Hoài Trung 260331 PHÒNG 15
92 11L Lê Đắc Vinh 260332 PHÒNG 16
93 11L Trần Thế Vinh 260333 PHÒNG 16
94 11L Hồ Phạm Như Ý 260334 PHÒNG 16
95 11L Huỳnh Đa Ý 260335 PHÒNG 16
96 11H Võ Thành Danh 260401 PHÒNG 4
97 11H Lê Ngọc Hải Dương 260402 PHÒNG 5
98 11H Nguyễn Ngọc Linh Đan 260403 PHÒNG 4
99 11H Trần Minh Đạt 260404 PHÒNG 4
100 11H Phạm Quốc Hải 260405 PHÒNG 5
101 11H Nguyễn Phan Vũ Hoài 260408 PHÒNG 5
102 11H Lê Ngọc Bích Huyền 260409 PHÒNG 6
103 11H Huỳnh Thị Trúc Hương 260410 PHÒNG 6
104 11H Lục Minh Anh Kiệt 260412 PHÒNG 7
105 11H Võ Nhật Minh 260413 PHÒNG 8
106 11H Nguyễn Thị Dương Ngân 260414 PHÒNG 9
107 11H Võ Lê Thanh Ngọc 260415 PHÒNG 9
108 11H Lê Vũ Thu Như 260416 PHÒNG 9
109 11H Nguyễn Đình Thiên Phúc 260417 PHÒNG 11
110 11H Lê Gia Quyên 260420 PHÒNG 12
111 11H Huỳnh Lê Bảo Quỳnh 260421 PHÒNG 12
112 11H Nguyễn Đình Ngân Sơn 260422 PHÒNG 12
113 11H Trần Thanh Tâm 260423 PHÒNG 12
114 11H Lê Hữu Thắng 260424 PHÒNG 12
115 11H Nguyễn Hữu Thắng 260425 PHÒNG 12
116 11H Lê Hồ Minh Thư 260426 PHÒNG 13
117 11H Nguyễn Ngọc Phương Thư 260427 PHÒNG 14
118 11H Nguyễn Phạm Minh Thư 260428 PHÒNG 14
119 11H Tô Anh Thư 260429 PHÒNG 14
120 11H Bùi Mai Thy 260430 PHÒNG 14
121 11H Lê Đỗ Bảo Trân 260431 PHÒNG 14
122 11H Hồ Anh Tuấn 260432 PHÒNG 15
123 11H Bùi Nguyễn Thảo Vy 260433 PHÒNG 16
124 11S Đỗ Thùy An 260501 PHÒNG 3
125 11S Trần Ngọc Phương Anh 260502 PHÒNG 3
126 11S Lê Thị Ngọc Ánh 260503 PHÒNG 3
127 11S Đặng Gia Bảo 260504 PHÒNG 3
128 11S Huỳnh Thị Bình 260505 PHÒNG 4
129 11S Lê Thị Ngọc Diệp 260506 PHÒNG 4
130 11S Trần Ngân Giang 260507 PHÒNG 5
131 11S Nguyễn Thị Hai 260508 PHÒNG 5
132 11S Trần Lê Minh Hằng 260509 PHÒNG 5
133 11S Nguyễn Quang Hưng 260510 PHÒNG 6
134 11S Huỳnh Lê Thiên Hương 260511 PHÒNG 6
135 11S Đào Đức Kiên 260512 PHÒNG 7
136 11S Đồng Nguyễn Thiên Kim 260513 PHÒNG 7
137 11S Nguyễn Văn Luôn 260514 PHÒNG 8
138 11S Lê Tú Nguyên 260515 PHÒNG 9
139 11S Lâm Tú Nhi 260517 PHÒNG 9
140 11S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 260518 PHÒNG 9
141 11S Nguyễn Duy Phương 260519 PHÒNG 11
142 11S Trương Minh Quân 260520 PHÒNG 12
143 11S Phạm Đăng Quang 260521 PHÒNG 12
144 11S Nguyễn Lê Như Quỳnh 260522 PHÒNG 12
145 11S Võ Thanh Sang 260523 PHÒNG 12
146 11S Đặng Duy Thành 260524 PHÒNG 12
147 11S Phạm Quốc Thiện 260525 PHÒNG 13
148 11S Nguyễn Hà Anh Thư 260526 PHÒNG 13
149 11S Nguyễn Phạm Song Thư 260527 PHÒNG 14
150 11S Đặng Huyền Trân 260529 PHÒNG 14
151 11S Trương Ngọc Thiên Trang 260530 PHÒNG 15
152 11S Trần Nguyễn Thanh Tuyền 260531 PHÒNG 15
153 11S Trần Thảo Uyên 260532 PHÒNG 16
154 11S Trần Thị Mỹ Uyên 260533 PHÒNG 16
155 11S Lê Trần Khánh Vy 260534 PHÒNG 16
156 11V Trần Thanh Dung 260601 PHÒNG 4
157 11V Vũ Đăng Duy 260602 PHÒNG 5
158 11V Đỗ Thu Giang 260603 PHÒNG 5
159 11V Trịnh Gia Khang 260604 PHÒNG 6
160 11V Phan Xuân Vân Khanh 260605 PHÒNG 6
161 11V Bạch Quốc Khánh 260606 PHÒNG 6
162 11V Hồ Lương Linh 260607 PHÒNG 7
163 11V Võ Thị Thùy Linh 260608 PHÒNG 7
164 11V Dương Phương Minh 260609 PHÒNG 8
165 11V Nguyễn Khắc Hoàng Minh 260610 PHÒNG 8
166 11V Võ Phương Hà My 260612 PHÒNG 8
167 11V Lê Bảo Ngân 260613 PHÒNG 8
168 11V Ngô Trần Hoàng Ngân 260614 PHÒNG 8
169 11V Nguyễn Kim Ngân 260615 PHÒNG 8
170 11V Phạm Trần Thu Ngân 260616 PHÒNG 9
171 11V Nguyễn Hiền Nhi 260617 PHÒNG 9
172 11V Nguyễn Khánh Quỳnh Như 260618 PHÒNG 11
173 11V Lê Thị Uyên Phương 260620 PHÒNG 11
174 11V Nguyễn Anh Phương 260621 PHÒNG 11
175 11V Nguyễn Thu Phương 260622 PHÒNG 11
176 11V Phùng Như Kim Quế 260623 PHÒNG 12
177 11V Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 260624 PHÒNG 12
178 11V Nguyễn Trần Mai Quỳnh 260625 PHÒNG 12
179 11V Nguyễn Quỳnh Sa 260626 PHÒNG 12
180 11V Nguyễn Đức Toàn 260627 PHÒNG 14
181 11V Nguyễn Phương Trà 260628 PHÒNG 14
182 11V Nguyễn Ngọc Huyền Trân 260630 PHÒNG 15
183 11V Phan Thanh Trúc 260631 PHÒNG 15
184 11V Ngô Thiên Vương 260632 PHÒNG 16
185 11V Bùi Lê Đông Vy 260633 PHÒNG 16
186 11V Nguyễn Thùy Vy 260634 PHÒNG 16
187 11V Võ Nguyên Vỹ 260635 PHÒNG 16
188 11A Hồ Hoài An 260701 PHÒNG 3
189 11A Ngô Thế An 260702 PHÒNG 3
190 11A Trần Vũ Quỳnh An 260703 PHÒNG 3
191 11A Đỗ Quỳnh Anh 260704 PHÒNG 3
192 11A Lương Kỳ Anh 260705 PHÒNG 3
193 11A Phạm Ngọc Châu Anh 260706 PHÒNG 3
194 11A Lê Lê Bảo 260707 PHÒNG 3
195 11A Trần Vũ Gia Bảo 260708 PHÒNG 3
196 11A Ngô Đắc Chung 260709 PHÒNG 4
197 11A Trần Hồng Hạnh 260711 PHÒNG 5
198 11A Lê Phan Cẩm Hiền 260712 PHÒNG 5
199 11A Bình Gia Huy 260713 PHÒNG 6
200 11A Vũ Cao Khang 260714 PHÒNG 6
201 11A Thân Trọng Uyên Khanh 260715 PHÒNG 6
202 11A Nguyễn Nhật Lam 260716 PHÒNG 7
203 11A Ngô Ngọc Tường Linh 260717 PHÒNG 7
204 11A Nguyễn Lê Tường Linh 260718 PHÒNG 7
205 11A Nguyễn Tôn Danh Ngân 260719 PHÒNG 9
206 11A Trần Sỹ Nguyên 260720 PHÒNG 9
207 11A Trần Uyên Nhi 260721 PHÒNG 9
208 11A Lê Hồng Phát 260722 PHÒNG 11
209 11A Lâm Anh Quân 260723 PHÒNG 11
210 11A Nguyễn Thảo Quỳnh 260724 PHÒNG 12
211 11A Lê Mỹ Tâm 260725 PHÒNG 12
212 11A Trần Hoàng Thi 260726 PHÒNG 13
213 11A Nguyễn Phạm Anh Thư 260728 PHÒNG 14
214 11A Lê Nguyễn Phương Thy 260729 PHÒNG 14
215 11A Phan Cao Bảo Trâm 260730 PHÒNG 14
216 11A Nguyễn Ngọc Bảo Trân 260731 PHÒNG 14
217 11A Nguyễn Hồng Minh Triết 260732 PHÒNG 15
218 11A1 Lê Nguyễn Huy An 260801 PHÒNG 3
219 11A1 Nguyễn Đức Vân Anh 260802 PHÒNG 3
220 11A1 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 260803 PHÒNG 3
221 11A1 Nguyễn Chí Bảo 260804 PHÒNG 3
222 11A1 Huỳnh Thị Giang Bình 260805 PHÒNG 4
223 11A1 Đỗ Ngọc Trân Châu 260806 PHÒNG 4
224 11A1 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 260807 PHÒNG 4
225 11A1 Nguyễn Lê Thùy Dương 260808 PHÒNG 5
226 11A1 Phạm Khánh Đan 260809 PHÒNG 4
227 11A1 Huỳnh Thị Định 260810 PHÒNG 4
228 11A1 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 260811 PHÒNG 5
229 11A1 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 260812 PHÒNG 6
230 11A1 Lê Minh Đăng Khoa 260813 PHÒNG 7
231 11A1 Phan Ngọc Thiên Kim 260814 PHÒNG 7
232 11A1 Nguyễn Quỳnh Huyền Linh 260815 PHÒNG 7
233 11A1 Võ Bùi Khánh Linh 260816 PHÒNG 7
234 11A1 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 260817 PHÒNG 8
235 11A1 Lý Trần An Nguyên 260818 PHÒNG 9
236 11A1 Ngô Đình Minh Như 260819 PHÒNG 11
237 11A1 Lư May Chăm Pa 260820 PHÒNG 11
238 11A1 Võ Như Phi 260821 PHÒNG 11
239 11A1 Huỳnh Nhật Phương 260822 PHÒNG 11
240 11A1 Phan Đỗ Thiên Phương 260823 PHÒNG 11
241 11A1 Trịnh Đông Quân 260824 PHÒNG 12
242 11A1 Lê Thị Tú Quyên 260825 PHÒNG 12
243 11A1 Lương Xuân Thảo 260826 PHÒNG 13
244 11A1 Phạm Uyên Thảo 260827 PHÒNG 13
245 11A1 Hồ Ngọc Thuận 260828 PHÒNG 14
246 11A1 Võ Ngọc Vy Thư 260829 PHÒNG 14
247 11A1 Nguyễn Thị Bảo Trân 260830 PHÒNG 15
248 11A1 Bùi Huỳnh Kim Uyên 260831 PHÒNG 15
249 11A1 Nguyễn Khánh Uyên 260832 PHÒNG 15
250 11A1 Trần Ngọc Phương Uyên 260833 PHÒNG 16
251 11A1 Trần Ngọc Minh Văn 260834 PHÒNG 16
252 11A1 Nguyễn Thị Bích Vân 260835 PHÒNG 16
253 11C1 Đỗ Hiếu Ngân 260901 PHÒNG 8
254 11C1 Lê Hồ Thụy Quân 260902 PHÒNG 11
255 11C1 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 260903 PHÒNG 13
256 11C1 Nguyễn Hoàng Tiến 260904 PHÒNG 14
257 11C1 Nguyễn Trần Minh Trung 260905 PHÒNG 15
258 11C1 Trần Quốc Vinh 260906 PHÒNG 16
259 11C1 Lê Hoàng 260907 PHÒNG 16
260 11C1 Lê Huỳnh Quang 260908 PHÒNG 16
261 11C1 Nguyễn Lê Vy 260909 PHÒNG 16
262 11C1 Phạm Từ Phương An 260910 PHÒNG 3
263 11C1 Nguyễn Dũ Thiên Ân 260911 PHÒNG 3
264 11C1 Nguyễn Đức Gia Bảo 260913 PHÒNG 3
265 11C1 Trần Ngô Lan Hương 260914 PHÒNG 6
266 11C1 Trần Tuấn Kiệt 260915 PHÒNG 7
267 11C1 Nguyễn Thị Thu Kiều 260916 PHÒNG 7
268 11C1 Nguyễn Quỳnh My 260917 PHÒNG 8
269 11C1 Nguyễn Lê Phương Ngân 260918 PHÒNG 8
270 11C1 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 260919 PHÒNG 8
271 11C1 Trần Văn Nghĩa 260920 PHÒNG 9
272 11C1 Trương Bá Nguyên 260922 PHÒNG 9
273 11C1 Hồ Thị Mỹ Nhàn 260923 PHÒNG 9
274 11C1 Phạm Thị Hoài Nhi 260924 PHÒNG 9
275 11C1 Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh 260925 PHÒNG 11
276 11C1 Đoàn Triệu Phú 260926 PHÒNG 11
277 11C1 Nguyễn Hồng Nhật Phương 260927 PHÒNG 11
278 11C1 Cao Ngọc Yến Quỳnh 260928 PHÒNG 12
279 11C1 Lê Trung Trí Thành 260929 PHÒNG 12
280 11C1 Nguyễn Hà An Thy 260930 PHÒNG 14
281 11C1 Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết 260931 PHÒNG 15
282 11C1 Nguyễn Thiện Mỹ Uyên 260932 PHÒNG 16
283 11C1 Nguyễn Kim Vân 260933 PHÒNG 16
284 11C1 Phạm Như Ý 260934 PHÒNG 16
285 11C2 Lương Quốc An 261001 PHÒNG 3
286 11C2 Nguyễn Trần Bảo Anh 261002 PHÒNG 3
287 11C2 Phạm Gia Bảo 261003 PHÒNG 3
288 11C2 Văn Trí Danh 261004 PHÒNG 4
289 11C2 Nguyễn Mỹ Đình 261005 PHÒNG 4
290 11C2 Trần Đình Duy 261006 PHÒNG 5
291 11C2 Trần Huỳnh Thiên 261007 PHÒNG 5
292 11C2 Nguyễn Hoàng Hiệp 261008 PHÒNG 5
293 11C2 Nguyễn Minh Hiếu 261009 PHÒNG 5
294 11C2 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 261010 PHÒNG 6
295 11C2 Nguyễn Phúc Khang 261011 PHÒNG 6
296 11C2 Nguyễn Việt Kim 261012 PHÒNG 7
297 11C2 Lê Thành Luân 261013 PHÒNG 7
298 11C2 Dương Ngọc Minh 261014 PHÒNG 8
299 11C2 Trần Hữu Nhật Minh 261015 PHÒNG 8
300 11C2 Hoàng Huyền My 261016 PHÒNG 8
301 11C2 Quách Thái Thị Trà My 261017 PHÒNG 8
302 11C2 Dương Thanh Ngân 261018 PHÒNG 8
303 11C2 Lê Ngọc Kim Ngân 261019 PHÒNG 8
304 11C2 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 261020 PHÒNG 9
305 11C2 Huỳnh Thị Quỳnh Như 261021 PHÒNG 9
306 11C2 Lưu Hoàng Oanh 261022 PHÒNG 11
307 11C2 Bùi Hoàng Phúc 261023 PHÒNG 11
308 11C2 Lê Ngọc Thành Tài 261024 PHÒNG 12
309 11C2 Huỳnh Thị Ngọc Thể 261025 PHÒNG 13
310 11C2 Nguyễn Huy Thiện 261026 PHÒNG 13
311 11C2 Đoàn Trương Anh Thư 261027 PHÒNG 13
312 11C2 Lê Nguyễn Anh Thư 261028 PHÒNG 13
313 11C2 Nguyễn Thanh Thư 261029 PHÒNG 14
314 11C2 Nguyễn Minh Thy 261030 PHÒNG 14
315 11C2 Ngô Tất Tố 261031 PHÒNG 14
316 11C2 Hồ Thảo Trang 261032 PHÒNG 15
317 11C2 Nguyễn Lê Uyên Trinh 261033 PHÒNG 15
318 11C2 Hoàng Nguyên Tú Uyên 261034 PHÒNG 15
319 11C2 Bùi Thoại Yến Vy 261035 PHÒNG 16
320 11C3 Thi Gia An 261101 PHÒNG 3
321 11C3 Hoàng Thị Xuân Ánh 261102 PHÒNG 3
322 11C3 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 261103 PHÒNG 4
323 11C3 Ngô Phước Đạt 261104 PHÒNG 4
324 11C3 Đoàn Thị Khánh Đoan 261105 PHÒNG 4
325 11C3 Nguyễn Đào Nhật 261106 PHÒNG 5
326 11C3 Phan Công Hậu 261107 PHÒNG 5
327 11C3 Đặng Đông Hiếu 261108 PHÒNG 5
328 11C3 Nguyễn Trung Hưng 261109 PHÒNG 6
329 11C3 Nguyễn Cẩm Huyền 261110 PHÒNG 6
330 11C3 Nguyễn Lê Khanh 261111 PHÒNG 6
331 11C3 Bùi Đăng Khoa 261112 PHÒNG 7
332 11C3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 261113 PHÒNG 7
333 11C3 Kiều Mai Nhật Linh 261114 PHÒNG 7
334 11C3 Đặng Thị Hiền Lương 261115 PHÒNG 8
335 11C3 Lưu Phan Bình Minh 261116 PHÒNG 8
336 11C3 Trần Quang Minh 261117 PHÒNG 8
337 11C3 Nguyễn Hà Đan My 261118 PHÒNG 8
338 11C3 Phùng Lý Linh Nga 261119 PHÒNG 8
339 11C3 Nguyễn Phạm Phương Nghi 261120 PHÒNG 9
340 11C3 Tăng Lê Uyên Nhi 261121 PHÒNG 9
341 11C3 Nguyễn Minh Phát 261122 PHÒNG 11
342 11C3 Châu Nguyễn Gia Phúc 261123 PHÒNG 11
343 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 261124 PHÒNG 12
344 11C3 Trần Trịnh Thương Thi 261125 PHÒNG 13
345 11C3 Nguyễn Thị Minh Thơ 261126 PHÒNG 13
346 11C3 Lê Hồ Anh Thư 261127 PHÒNG 13
347 11C3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 261128 PHÒNG 13
348 11C3 Nguyễn Trần Bảo Thư 261129 PHÒNG 14
349 11C3 Trần Lê Mỹ Tiên 261130 PHÒNG 14
350 11C3 Bùi Thị Huyền Trâm 261131 PHÒNG 14
351 11C3 Nguyễn Lê Khánh Trang 261132 PHÒNG 15
352 11C3 Đặng Mỹ Trinh 261133 PHÒNG 15
353 11C3 Lê Hoàng Lâm Trúc 261134 PHÒNG 15
354 11C3 Phạm Nguyễn Quốc Việt 261135 PHÒNG 16
355 11C Trần Vân Anh 261201 PHÒNG 3
356 11C Nguyễn Trọng Bằng 261202 PHÒNG 3
357 11C Hoàng Minh Đạt 261203 PHÒNG 4
358 11C Nguyễn Gia Hân 261204 PHÒNG 5
359 11C Nguyễn An Khánh 261205 PHÒNG 6
360 11C Phan Thị Mỹ Linh 261206 PHÒNG 7
361 11C Trần Nguyễn Phương Nguyên 261208 PHÒNG 9
362 11C Lê Phạm Ý Nhã 261209 PHÒNG 9
363 11C Võ Ngọc Hiểu Phương 261212 PHÒNG 11
364 11C Nguyễn Minh Thắng 261213 PHÒNG 12
365 11C Nguyễn Hoàng Thi 261214 PHÒNG 13
366 11C Nguyễn Quốc Thịnh 261215 PHÒNG 13
367 11C Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 261216 PHÒNG 13
368 11C Huỳnh Trọng Tiến 261217 PHÒNG 14
369 11C Nguyễn Minh Toàn 261218 PHÒNG 14
370 11C Nguyễn Thị Ngọc Trân 261219 PHÒNG 15
371 11C Trần Thị Mai Trinh 261220 PHÒNG 15
372 11C Nguyễn Xuân Trường 261221 PHÒNG 15
373 11C Nguyễn Trương Mỹ Uyên 261222 PHÒNG 16
374 11C Phan Hồ Trúc Vy 261223 PHÒNG 16
375 11C Cao Thái Bình 261224 PHÒNG 4
376 11C Phan Đặng Kiều Châu 261225 PHÒNG 4
377 11C Phan Công Danh 261226 PHÒNG 4
378 11C Trần Hân Du 261227 PHÒNG 4
379 11C Bùi Đặng Khương Duy 261228 PHÒNG 5
380 11C Trần Huỳnh Thanh Hân 261229 PHÒNG 5
381 11C Trần Lê Minh Khang 261230 PHÒNG 6
382 11C Huỳnh Đông Đăng Nguyên 261231 PHÒNG 9
383 11C Đặng Hoàng Oanh 261232 PHÒNG 11
384 11C Phan Hoàng Qúy 261233 PHÒNG 12
385 11C Lê Minh Tân 261234 PHÒNG 12
386 11C Bùi Anh 261235 PHÒNG 15

KHỐI 10

STT Lớp Họ và tên  SBD Phòng
1 10T Nguyễn Tuấn Anh 270101 PHÒNG 17
2 10T Huỳnh Dương Gia Bảo 270102 PHÒNG 17
3 10T Trần Gia Cường 270103 PHÒNG 18
4 10T Nguyễn Thị Nhã Doanh 270104 PHÒNG 19
5 10T Nguyễn Phạm Ngọc Đông 270105 PHÒNG 19
6 10T Phan Minh Hoàng 270106 PHÒNG 20
7 10T Mai Hoàng Hưng 270107 PHÒNG 20
8 10T Lý Nguyên Khang 270108 PHÒNG 21
9 10T Ngô Hải Khánh 270109 PHÒNG 21
10 10T Hồ Lê Đăng Khoa 270110 PHÒNG 22
11 10T Lương Nguyên Khoa 270111 PHÒNG 22
12 10T Nguyễn Anh Khoa 270112 PHÒNG 22
13 10T Nguyễn Khánh Linh 270113 PHÒNG 23
14 10T Nguyễn Ngọc Bảo Long 270114 PHÒNG 23
15 10T Nguyễn Phương Bảo Ngọc 270115 PHÒNG 24
16 10T Hà Khởi Nguyên 270116 PHÒNG 24
17 10T Phạm Gia Nguyên 270117 PHÒNG 24
18 10T Nguyễn Thị Thanh Nhung 270118 PHÒNG 25
19 10T Nguyễn Hoàng Phát 270119 PHÒNG 25
20 10T Trần Công Phúc 270120 PHÒNG 25
21 10T Lê Nguyễn Uyên Phương 270121 PHÒNG 25
22 10T Nguyễn Hoàng Quân 270122 PHÒNG 26
23 10T Võ Huy Quang 270123 PHÒNG 26
24 10T Nguyễn Anh Sỹ 270124 PHÒNG 26
25 10T Dương Quang Thắng 270125 PHÒNG 26
26 10T Trịnh Quốc Thành 270126 PHÒNG 27
27 10T Hà Hữu Tiến 270127 PHÒNG 28
28 10T Trần Ngọc Bảo Trâm 270128 PHÒNG 28
29 10T Phạm Minh Trí 270129 PHÒNG 29
30 10T Phạm Thuần Trí 270130 PHÒNG 29
31 10T Phan Tôn Hoàng Trúc 270131 PHÒNG 29
32 10T Bùi Khắc Trung 270132 PHÒNG 29
33 10T Lê Hồng Thanh 270133 PHÒNG 29
34 10T Nguyễn Truyền Tuấn 270134 PHÒNG 29
35 10I Đặng Lê Phương An 270201 PHÒNG 17
36 10I Bùi Thanh Bách 270202 PHÒNG 17
37 10I Lê Gia Bảo 270203 PHÒNG 18
38 10I Lê Quốc Bảo 270204 PHÒNG 18
39 10I Đỗ Ngọc Hải Đăng 270205 PHÒNG 18
40 10I Lượng Vũ Hải Định 270206 PHÒNG 19
41 10I Hoàng Vũ 270207 PHÒNG 19
42 10I Lưu Đặng Thanh 270208 PHÒNG 19
43 10I Trần Phúc Hảo 270209 PHÒNG 20
44 10I Phạm Lê Trung Hiếu 270210 PHÒNG 20
45 10I Nguyễn Trần Vũ Hùng 270211 PHÒNG 20
46 10I Vũ Quỳnh Hương 270212 PHÒNG 21
47 10I Cao Gia Hy 270213 PHÒNG 21
48 10I Đỗ Nguyên Kha 270214 PHÒNG 21
49 10I Đoàn Ngọc Khánh 270215 PHÒNG 21
50 10I Lê Anh Khôi 270216 PHÒNG 22
51 10I Triệu Bảo Khôi 270217 PHÒNG 22
52 10I Phan Tuấn Kiệt 270218 PHÒNG 22
53 10I Trần Dĩnh Kỳ 270219 PHÒNG 22
54 10I Lê Quốc Nam 270220 PHÒNG 23
55 10I Trần Gia Bảo Ngân 270221 PHÒNG 24
56 10I Nguyễn Cao Nguyên 270222 PHÒNG 24
57 10I Nguyễn Trần Thảo Nguyên 270223 PHÒNG 24
58 10I Trần Nguyễn Đăng Quang 270224 PHÒNG 26
59 10I Lê Vỹ Thông 270225 PHÒNG 27
60 10I Đinh Bích Tiên 270226 PHÒNG 28
61 10I Đỗ Thùy Phúc Uyên 270227 PHÒNG 29
62 10I Nguyễn Thị Thủy Vân 270228 PHÒNG 30
63 10I Trần Ngọc Khánh Vi 270229 PHÒNG 30
64 10I Bùi Văn Việt 270230 PHÒNG 30
65 10I Uông Tuấn 270231 PHÒNG 30
66 10I Trương Thịnh Vượng 270232 PHÒNG 30
67 10L Nguyễn Quốc An 270301 PHÒNG 17
68 10L Bùi Ngọc Ánh 270302 PHÒNG 17
69 10L Trịnh Việt Cường 270303 PHÒNG 18
70 10L Võ Ngọc Linh Đan 270304 PHÒNG 18
71 10L Bùi Đinh Viết Huy Đăng 270305 PHÒNG 18
72 10L Võ Xuân Diệu 270306 PHÒNG 18
73 10L Võ Mạnh Duy 270307 PHÒNG 19
74 10L Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 270308 PHÒNG 19
75 10L Nguyễn Xuân Hiếu 270309 PHÒNG 20
76 10L Trần Quốc Hưng 270310 PHÒNG 21
77 10L Phạm Duy Khang 270311 PHÒNG 21
78 10L Huỳnh Nhật Khiêm 270312 PHÒNG 22
79 10L Lê Nguyễn Diệu Linh 270313 PHÒNG 23
80 10L Nguyễn Phương Linh 270314 PHÒNG 23
81 10L Lê Văn Long 270315 PHÒNG 23
82 10L Đoàn Trần Minh Nhật 270316 PHÒNG 25
83 10L Nguyễn Thị Hồng Nhung 270317 PHÒNG 25
84 10L Nguyễn Thiên Phúc 270318 PHÒNG 25
85 10L Lê Cường Quốc 270319 PHÒNG 26
86 10L Đặng Thành Tài 270320 PHÒNG 26
87 10L Lê Đỗ Thành Tâm 270321 PHÒNG 26
88 10L Trần Quốc Thanh 270322 PHÒNG 26
89 10L Nguyễn Thị Thu Thảo 270323 PHÒNG 27
90 10L Trần Hoàng Anh Thư 270324 PHÒNG 27
91 10L Trần Lê Minh Thư 270325 PHÒNG 27
92 10L Trần Hữu Tính 270326 PHÒNG 28
93 10L Nguyễn Phan Khánh Toàn 270327 PHÒNG 28
94 10L Nguyễn Ngọc Nhã Trân 270328 PHÒNG 28
95 10L Nguyễn Thị Minh Trang 270329 PHÒNG 29
96 10L Phạm Ngọc Diễm Trang 270330 PHÒNG 29
97 10L Trần Khánh Trang 270331 PHÒNG 29
98 10L Võ Ngô Vô Ưu 270332 PHÒNG 29
99 10L Phan Ngũ Lan Uyên 270333 PHÒNG 30
100 10L Nguyễn Khánh Vinh 270334 PHÒNG 30
101 10H Nguyễn Hoàng An 270401 PHÒNG 17
102 10H Nguyễn Thường An 270402 PHÒNG 17
103 10H Trần Phương Anh 270403 PHÒNG 17
104 10H Võ Hoàng Lan Anh 270404 PHÒNG 17
105 10H Ngô Thị Linh Diệu 270405 PHÒNG 18
106 10H Nguyễn Tài Đức 270406 PHÒNG 19
107 10H Lê Khánh Giang 270407 PHÒNG 19
108 10H Trần Thị Ngọc Hân 270408 PHÒNG 20
109 10H Nguyễn Thanh Hiền 270409 PHÒNG 20
110 10H Trần Thanh Hiền 270410 PHÒNG 20
111 10H Đỗ Nhật Hưng 270411 PHÒNG 20
112 10H Nguyễn Quốc Huy 270412 PHÒNG 21
113 10H Nguyễn Minh Khoa 270413 PHÒNG 22
114 10H Võ Nguyễn Việt Khoa 270414 PHÒNG 22
115 10H Trần Anh Khôi 270415 PHÒNG 22
116 10H Nguyễn Trung Kiên 270416 PHÒNG 22
117 10H Nguyễn Vũ Lâm 270417 PHÒNG 22
118 10H Hồ Thảo Nguyên 270418 PHÒNG 24
119 10H Nguyễn Mạnh Quỳnh 270419 PHÒNG 26
120 10H Lê Viết Thanh 270420 PHÒNG 26
121 10H Nguyễn Phạm Chí Thành 270421 PHÒNG 27
122 10H Lương Thu Thảo 270422 PHÒNG 27
123 10H Lê Nguyễn Quốc Thịnh 270423 PHÒNG 27
124 10H Trần Đức Thịnh 270424 PHÒNG 27
125 10H Trần Nguyễn Anh Thư 270425 PHÒNG 27
126 10H Trượng Nại Anh Thư 270426 PHÒNG 27
127 10H Trần Nguyễn Thanh Thùy 270427 PHÒNG 27
128 10H Trần Võ Lam Thuyên 270428 PHÒNG 28
129 10H Trần Thị Huyền Trâm 270429 PHÒNG 28
130 10H Võ Minh Trí 270430 PHÒNG 29
131 10H Trần Anh Tuấn 270431 PHÒNG 29
132 10H Huỳnh Thiên Ưng 270432 PHÒNG 29
133 10H Nguyễn Thị Tú Uyên 270433 PHÒNG 30
134 10H Đào Hoàng Thanh Vân 270434 PHÒNG 30
135 10S Phùng Thị Ngọc An 270501 PHÒNG 17
136 10S Trần Thy Anh 270502 PHÒNG 17
137 10S Vũ Thái Vân Anh 270503 PHÒNG 17
138 10S Nguyễn Hồ Bách 270504 PHÒNG 17
139 10S Nguyễn Thị Thanh Châu 270505 PHÒNG 18
140 10S Mai Xuân Chiến 270506 PHÒNG 18
141 10S Hồ Đắc Đông 270507 PHÒNG 19
142 10S Lê Trọng Hoàng Dũng 270508 PHÒNG 19
143 10S Nguyễn Khắc Duy 270509 PHÒNG 19
144 10S Phạm Đức Hiếu 270510 PHÒNG 20
145 10S Huỳnh Thị Kim Hòa 270511 PHÒNG 20
146 10S Huỳnh Nhật Khương 270512 PHÒNG 22
147 10S Huỳnh Ngọc Ngân Linh 270513 PHÒNG 23
148 10S Nguyễn Lê Diệu Linh 270514 PHÒNG 23
149 10S Nguyễn Ngọc Phương Linh 270515 PHÒNG 23
150 10S Nguyễn Thị Hồng Nga 270516 PHÒNG 23
151 10S Nguyễn Ngọc Kim Ngân 270517 PHÒNG 23
152 10S Nguyễn Thị Thanh Ngân 270518 PHÒNG 23
153 10S Cao Vĩnh Phát 270519 PHÒNG 25
154 10S Trịnh Thị Sang 270520 PHÒNG 26
155 10S Đinh Thị Kim Thanh 270521 PHÒNG 26
156 10S Ngô Lê Hà Thanh 270522 PHÒNG 26
157 10S Đỗ Vưu Khải Thành 270523 PHÒNG 26
158 10S Nguyễn Đình Thống 270524 PHÒNG 27
159 10S Lê Nguyên Phương Thùy 270525 PHÒNG 27
160 10S Dương Ngọc Tiên 270526 PHÒNG 28
161 10S Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 270527 PHÒNG 28
162 10S Nguyễn Thị Huyền Trang 270528 PHÒNG 28
163 10S Đỗ Thành Trung 270529 PHÒNG 29
164 10S Phùng Tô Phương Uyên 270530 PHÒNG 30
165 10S Lê Thị Kim Vy 270531 PHÒNG 30
166 10S Lê Trần Nguyên Vy 270532 PHÒNG 30
167 10V Đỗ Thái Thu An 270601 PHÒNG 17
168 10V Phan Nguyễn Thùy An 270602 PHÒNG 17
169 10V Đặng Phương Anh 270603 PHÒNG 17
170 10V Phạm Kim Bảo Châu 270604 PHÒNG 18
171 10V Lương Thị Quỳnh Chi 270605 PHÒNG 18
172 10V Trần Võ Quỳnh Chi 270606 PHÒNG 18
173 10V Trần Ngọc Anh Duy 270607 PHÒNG 19
174 10V Nguyễn Thị Ánh Dương 270608 PHÒNG 19
175 10V Hồ Thành Đạt 270609 PHÒNG 18
176 10V Lê Thị Thùy Giang 270610 PHÒNG 19
177 10V Đỗ Thu 270611 PHÒNG 19
178 10V Đặng Ngọc Hân 270612 PHÒNG 19
179 10V Lê Gia Hân 270613 PHÒNG 19
180 10V Lê Thị Ngọc Hân 270614 PHÒNG 20
181 10V Trần Thanh Khang 270615 PHÒNG 21
182 10V Đỗ Nhật Trúc Khanh 270616 PHÒNG 21
183 10V Nguyễn Trúc Khanh 270617 PHÒNG 21
184 10V Nguyễn Ngọc Gia Khánh 270618 PHÒNG 21
185 10V Nguyễn Trường Long 270619 PHÒNG 23
186 10V Trần Lê Thùy Ly 270620 PHÒNG 23
187 10V Nguyễn Thị Xuân 270621 PHÒNG 23
188 10V Lê Ngô Đông Nghi 270622 PHÒNG 24
189 10V Huỳnh Trần Thảo Nguyên 270623 PHÒNG 24
190 10V Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 270624 PHÒNG 24
191 10V Nguyễn Thị Thu Nguyệt 270625 PHÒNG 24
192 10V Trần Phương Nhã 270626 PHÒNG 24
193 10V Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 270627 PHÒNG 25
194 10V Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 270628 PHÒNG 25
195 10V Nguyễn Trần Thảo Quyên 270629 PHÒNG 26
196 10V Nguyễn Trần Kha Thi 270630 PHÒNG 27
197 10V Lưu Hồng Thúy 270631 PHÒNG 27
198 10V Nguyễn Thị Minh Thư 270632 PHÒNG 27
199 10V Mai Thị Quế Trâm 270633 PHÒNG 28
200 10V Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 270634 PHÒNG 28
201 10V Phan Nguyễn Bích Vân 270635 PHÒNG 30
202 10V Nguyễn Thị Ngọc Ý 270636 PHÒNG 30
203 10A Vũ Hoàng An 270701 PHÒNG 17
204 10A Trác Lưu Bân 270702 PHÒNG 17
205 10A Nguyễn Khoa Các 270703 PHÒNG 18
206 10A Võ Tâm Đan 270704 PHÒNG 18
207 10A Võ Minh Đăng 270705 PHÒNG 18
208 10A Nguyễn Bạch Trường Giang 270706 PHÒNG 19
209 10A Lê Nhã Nhật Hân 270707 PHÒNG 19
210 10A Nguyễn Hoàng Gia Hân 270708 PHÒNG 20
211 10A Nguyễn Thảo Hân 270709 PHÒNG 20
212 10A Ngô Minh Hòa 270710 PHÒNG 20
213 10A Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 270711 PHÒNG 20
214 10A Đặng Sỹ Hùng 270712 PHÒNG 20
215 10A Phạm Nhật Huy 270713 PHÒNG 21
216 10A Nguyễn Lê Phúc Khánh 270714 PHÒNG 21
217 10A Nguyễn  Khiêm 270715 PHÒNG 22
218 10A Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 270716 PHÒNG 22
219 10A Trúc Minh Khôi 270717 PHÒNG 22
220 10A Nguyễn Thái Ngọc Lam 270718 PHÒNG 22
221 10A Bùi Thị Yến Loan 270719 PHÒNG 23
222 10A Huỳnh Khánh Uyển Ngân 270720 PHÒNG 23
223 10A Nguyễn Thị Thu Ngân 270721 PHÒNG 23
224 10A Dương Xuân Nguyên 270722 PHÒNG 24
225 10A Ngô Hồ Kỷ Nguyên 270723 PHÒNG 24
226 10A Phan Công Nguyên 270724 PHÒNG 24
227 10A Võ Thị Thanh Nhã 270725 PHÒNG 24
228 10A Nguyễn Đăng Bảo Nhi 270726 PHÒNG 25
229 10A Nguyễn Trần Uyên Phương 270727 PHÒNG 25
230 10A Ung Bửu Hà Phương 270728 PHÒNG 26
231 10A Nguyễn Trí Thông 270729 PHÒNG 27
232 10A Nguyễn Thị Hoàng Trâm 270730 PHÒNG 28
233 10A Tạ Ngọc Bảo Trâm 270731 PHÒNG 28
234 10A Võ Xuân Trí 270732 PHÒNG 29
235 10A Lê Cát Tường 270733 PHÒNG 29
236 10A Bùi Đặng Xuân Vy 270734 PHÒNG 30
237 10A Ngô Nguyễn Linh Vy 270735 PHÒNG 30
238 10A1 Đoàn Trần Xuân An 270801 PHÒNG 17
239 10A1 Phạm Huỳnh An 270802 PHÒNG 17
240 10A1 Trần Diệp Tường An 270803 PHÒNG 17
241 10A1 Phạm Quỳnh Phương Anh 270804 PHÒNG 17
242 10A1 Đặng Minh Đăng 270805 PHÒNG 18
243 10A1 Trương Ngọc Thảo Điền 270806 PHÒNG 18
244 10A1 Nguyễn Duy Đông 270807 PHÒNG 19
245 10A1 Võ Phạm Xuân Hiền 270808 PHÒNG 20
246 10A1 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 270809 PHÒNG 21
247 10A1 Ngô Văn Nam Khang 270810 PHÒNG 21
248 10A1 Trần Nhật Khánh 270811 PHÒNG 22
249 10A1 Phan Văn Khoa 270812 PHÒNG 22
250 10A1 Huỳnh Ngọc Duy Khương 270813 PHÒNG 22
251 10A1 Huỳnh Châu Lam 270814 PHÒNG 22
252 10A1 Đỗ Ngọc Lợi 270815 PHÒNG 23
253 10A1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 270816 PHÒNG 23
254 10A1 Dương Phục Nguyên 270817 PHÒNG 24
255 10A1 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 270818 PHÒNG 24
256 10A1 Đặng Cao Minh Nguyệt 270819 PHÒNG 24
257 10A1 Trần Mỹ Nhã 270820 PHÒNG 24
258 10A1 Nguyễn Như Phúc 270821 PHÒNG 25
259 10A1 Lê Ngọc Quý 270822 PHÒNG 26
260 10A1 Hà Ngọc Như Quỳnh 270823 PHÒNG 26
261 10A1 Nguyễn Thị Yến Thanh 270824 PHÒNG 26
262 10A1 Phan Quỳnh Thủy Tiên 270825 PHÒNG 28
263 10A1 Nguyễn Ngọc Tiến 270826 PHÒNG 28
264 10A1 Cao Nguyễn Hương Trà 270827 PHÒNG 28
265 10A1 Ức Minh Bảo Trâm 270828 PHÒNG 28
266 10A1 Đỗ Phương Uyên 270829 PHÒNG 29
267 10A1 Lê Nhã Uyên 270830 PHÒNG 29
268 10A1 Lê Trần Như Uyên 270831 PHÒNG 29
269 10A1 Thái Nguyên Như Ý 270832 PHÒNG 30
270 10A1 Nguyễn Thị Thu Yên 270833 PHÒNG 30
271 10C1 Phạm Thị Quỳnh Anh 270901 PHÒNG 17
272 10C1 Nguyễn Văn Đạt 270902 PHÒNG 18
273 10C1 Võ Thị Thái Dương 270903 PHÒNG 19
274 10C1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 270904 PHÒNG 20
275 10C1 Bùi Nguyễn Nhật Huân 270905 PHÒNG 20
276 10C1 Trần Duy Bảo Khang 270906 PHÒNG 21
277 10C1 Nguyễn Thanh Khoa 270907 PHÒNG 22
278 10C1 Trần Lê Thanh Ngân 270908 PHÒNG 24
279 10C1 Trần Đặng Uyên Nhi 270909 PHÒNG 25
280 10C1 Nguyễn Ngô Hoài An 270910 PHÒNG 17
281 10C1 Nguyễn Hồng Ân 270911 PHÒNG 17
282 10C1 Nguyễn Thành Chung 270912 PHÒNG 18
283 10C1 Lê Quốc Hương Di 270913 PHÒNG 18
284 10C1 Lê Tiến Đức 270914 PHÒNG 19
285 10C1 Văn Mỹ Hiền 270915 PHÒNG 20
286 10C1 Võ Thị Ngọc Hiền 270916 PHÒNG 20
287 10C1 Lê Trung Khải 270917 PHÒNG 21
288 10C1 Nguyễn Hữu Khánh 270918 PHÒNG 21
289 10C1 Nguyễn Sỹ Kiên 270919 PHÒNG 22
290 10C1 Nguyễn Hòa Leng 270920 PHÒNG 22
291 10C1 Dương Nguyễn Hà Mi 270921 PHÒNG 23
292 10C1 Dương Hoàng My 270922 PHÒNG 23
293 10C1 Bùi Phương Quỳnh 270923 PHÒNG 26
294 10C1 Trần Nguyễn Nam Sơn 270924 PHÒNG 26
295 10C1 Đặng Diệu Thiện 270925 PHÒNG 27
296 10C1 Nguyễn Thị Thanh Thương 270926 PHÒNG 27
297 10C1 Nguyễn Thị Thảo Tiên 270927 PHÒNG 28
298 10C1 Đặng Vũ Bảo Tín 270928 PHÒNG 28
299 10C1 Nguyễn Thị Thu Trân 270929 PHÒNG 28
300 10C1 Trần Minh Triều 270930 PHÒNG 29
301 10C1 Nguyễn Trần Mai Trinh 270931 PHÒNG 29
302 10C1 Đặng Đoàn Vũ Tuân 270932 PHÒNG 29
303 10C1 Đoàn Ngọc Phương Uyên 270933 PHÒNG 29
304 10C1 Trần Huỳnh Tố Uyên 270934 PHÒNG 30
305 10C1 Trịnh Thu Uyên 270935 PHÒNG 30
306 10C2 Lê Trương Phúc Bảo 271001 PHÒNG 18
307 10C2 Đỗ Nam Cường 271002 PHÒNG 18
308 10C2 Nguyễn Xuân Đăng 271003 PHÒNG 18
309 10C2 Phạm Quốc Phương Đông 271004 PHÒNG 19
310 10C2 Châu Kiến Dương 271005 PHÒNG 19
311 10C2 Nguyễn Thị Bích Duyên 271006 PHÒNG 19
312 10C2 Trần Quỳnh Giang 271007 PHÒNG 19
313 10C2 Nguyễn Duy Hưng 271008 PHÒNG 21
314 10C2 Trần Đình Hữu 271009 PHÒNG 21
315 10C2 Trần Gia Khang 271010 PHÒNG 21
316 10C2 Dương An Khuyên 271011 PHÒNG 22
317 10C2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 271012 PHÒNG 22
318 10C2 Nguyễn Thị Thùy Linh 271013 PHÒNG 23
319 10C2 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 271014 PHÒNG 24
320 10C2 Nguyễn Quốc Nhân 271015 PHÒNG 25
321 10C2 Đinh Thị Yến Nhi 271016 PHÒNG 25
322 10C2 Trần Ngọc Thảo Nhi 271017 PHÒNG 25
323 10C2 Lê Thị Kim Oanh 271018 PHÒNG 25
324 10C2 Nguyễn Đình Đại Phước 271019 PHÒNG 25
325 10C2 Lê Trương Minh Quân 271020 PHÒNG 26
326 10C2 Lê Thụy Ngọc Tâm 271021 PHÒNG 26
327 10C2 Huỳnh Công Thành 271022 PHÒNG 26
328 10C2 Lê Bảo Thiên 271023 PHÒNG 27
329 10C2 Lê Đặng Uyên Thư 271024 PHÒNG 27
330 10C2 Trần Nguyễn Anh Thư 271025 PHÒNG 27
331 10C2 Nguyễn Hữu Thức 271026 PHÒNG 27
332 10C2 Trần  Tiến 271027 PHÒNG 28
333 10C2 Trần Quốc Toàn 271028 PHÒNG 28
334 10C2 Đào Thị Ngọc Trân 271029 PHÒNG 28
335 10C2 Nguyễn Vũ Minh Triều 271030 PHÒNG 29
336 10C2 Nguyễn Đình Tuấn 271031 PHÒNG 29
337 10C2 Phan Thị Bích Uyên 271032 PHÒNG 30
338 10C2 Lê Yến Vi 271033 PHÒNG 30
339 10C2 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 271034 PHÒNG 30
340 10C2 Nguyễn Quang Nhật 271035 PHÒNG 25
341 10C3 Phan Thành Đạt 271101 PHÒNG 18
342 10C3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 271102 PHÒNG 20
343 10C3 Phan Minh Huy 271103 PHÒNG 21
344 10C3 Hàn Phú Khang 271104 PHÒNG 21
345 10C3 Lê Hoàng Nguyên Khang 271105 PHÒNG 21
346 10C3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 271106 PHÒNG 23
347 10C3 Phạm Thị Khả My 271107 PHÒNG 23
348 10C3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 271108 PHÒNG 23
349 10C3 Dương Gia Thảo Nguyên 271109 PHÒNG 24
350 10C3 Vũ Trần Bảo Nguyên 271110 PHÒNG 24
351 10C3 Lê Ngọc Uyển Nhi 271111 PHÒNG 25
352 10C3 Nguyễn Tú Uyên Nhi 271112 PHÒNG 25
353 10C3 Đỗ Ngọc Ánh Như 271113 PHÒNG 25
354 10C3 Tống Quỳnh Như 271114 PHÒNG 25
355 10C3 Triệu Ý Như 271115 PHÒNG 25
356 10C3 Đỗ Hồng Phúc 271116 PHÒNG 25
357 10C3 Trần Thanh Phúc 271117 PHÒNG 25
358 10C3 Trần Minh Phương 271118 PHÒNG 25
359 10C3 Ngô Đăng Quang 271119 PHÒNG 26
360 10C3 Trần Ngọc Nhân Tâm 271120 PHÒNG 26
361 10C3 Nguyễn Đình Thi 271121 PHÒNG 27
362 10C3 Lương Gia Thịnh 271122 PHÒNG 27
363 10C3 Nguyễn Anh Thư 271123 PHÒNG 27
364 10C3 Trương Võ Anh Thư 271124 PHÒNG 27
365 10C3 Nguyễn Lê Phương Thy 271125 PHÒNG 28
366 10C3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 271126 PHÒNG 28
367 10C3 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 271127 PHÒNG 29
368 10C3 Lê Thanh Tuấn 271128 PHÒNG 29
369 10C3 Phan Minh Thảo Uyên 271129 PHÒNG 30
370 10C3 Bùi Minh Triệu Vi 271130 PHÒNG 30
371 10C3 Lê Thị Thanh Vy 271131 PHÒNG 30
372 10C3 Nguyễn Nhật Vy 271132 PHÒNG 30
373 10C3 Vũ Tuyết Ngân 271133 PHÒNG 24
374 10C3 Đào Nhật Gia Ân 271134 PHÒNG 17
375 10C Cao Trần Hồng Ân 271201 PHÒNG 17
376 10C Lê Ngân Danh 271202 PHÒNG 18
377 10C Võ Thị 271203 PHÒNG 19
378 10C Nguyễn Ngọc Hân 271204 PHÒNG 20
379 10C Trần Phi Hợp 271205 PHÒNG 20
380 10C Nguyễn Vũ Huy 271206 PHÒNG 21
381 10C Nguyễn Nhật Khang 271207 PHÒNG 21
382 10C Đỗ Thị Vân Khánh 271208 PHÒNG 21
383 10C Hoàng Xuân Nguyên 271209 PHÒNG 24
384 10C Hoàng Thái Bảo 271210 PHÒNG 17
385 10C Nguyễn Thị Diễm Châu 271211 PHÒNG 18
386 10C Ung Thanh Dự 271212 PHÒNG 19
387 10C Lê Thanh Gia Hân 271213 PHÒNG 20
388 10C Võ Phúc Hậu 271214 PHÒNG 20
389 10C Nguyễn Lương Hiền 271215 PHÒNG 20
390 10C Trần Võ Đăng Khoa 271216 PHÒNG 22
391 10C Phan Anh Khuê 271217 PHÒNG 22
392 10C Nguyễn Phương Linh 271218 PHÒNG 23
393 10C Lê Công Minh 271219 PHÒNG 23
394 10C Trần Ái My 271220 PHÒNG 23
395 10C Nguyễn Lê Đăng Nguyên 271221 PHÒNG 24
396 10C Nguyễn Nhật Nguyên 271222 PHÒNG 24
397 10C Nguyễn Thị Nhàn 271223 PHÒNG 24
398 10C Trần Lê Trung Nhân 271224 PHÒNG 25
399 10C Hồ Nhật Quỳnh 271225 PHÒNG 26
400 10C Ung Thị Diễm Quỳnh 271226 PHÒNG 26
401 10C Vũ Minh Thuận 271227 PHÒNG 27
402 10C Lê Thanh Tiến 271228 PHÒNG 28
403 10C Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 271229 PHÒNG 28
404 10C Lê Phúc Uyên 271230 PHÒNG 29
405 10C Trần Nguyễn Khánh Vy 271231 PHÒNG 30
406 10C Tạ Ngọc Như Ý 271232 PHÒNG 30
407 10C Nguyễn Thị Hoàng Yến 271233 PHÒNG 30

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7829383
Số người online: 35
IP của bạn: 3.219.167.194
Đường dây nóng
0911575811
Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 - phát triển website