Danh sách học sinh kiểm tra chung ngày 28/11/2019
14:35:13 27-11-2019
Lượt xem: 1458

KHỐI 10

STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 10T Nguyễn Tuấn Anh 270101 STT 23;  P32
2 10T Huỳnh Dương Gia Bảo 270102 STT 13;  P29
3 10T Trần Gia Cường 270103 STT 29;  P31
4 10T Nguyễn Thị Nhã Doanh 270104 STT 12;  P30
5 10T Nguyễn Phạm Ngọc Đông 270105 STT 26;  P27
6 10T Phan Minh Hoàng 270106 STT 28;  P35
7 10T Mai Hoàng Hưng 270107 STT 23;  P37
8 10T Lý Nguyên Khang 270108 STT 26;  P31
9 10T Ngô Hải Khánh 270109 STT 28;  P31
10 10T Hồ Lê Đăng Khoa 270110 STT 20;  P28
11 10T Lương Nguyên Khoa 270111 STT 29;  P34
12 10T Nguyễn Anh Khoa 270112 STT 28;  P33
13 10T Nguyễn Khánh Linh 270113 STT 23;  P31
14 10T Nguyễn Ngọc Bảo Long 270114 STT 29;  P32
15 10T Nguyễn Phương Bảo Ngọc 270115 STT 30;  P28
16 10T Hà Khởi Nguyên 270116 STT 28;  P27
17 10T Phạm Gia Nguyên 270117 STT 28;  P29
18 10T Nguyễn Thị Thanh Nhung 270118 STT 28;  P30
19 10T Nguyễn Hoàng Phát 270119 STT 30;  P31
20 10T Trần Công Phúc 270120 STT 23;  P30
21 10T Lê Nguyễn Uyên Phương 270121 STT 20;  P34
22 10T Nguyễn Hoàng Quân 270122 STT 21;  P28
23 10T Võ Huy Quang 270123 STT 23;  P28
24 10T Nguyễn Anh Sỹ 270124 STT 28;  P32
25 10T Dương Quang Thắng 270125 STT 17;  P36
26 10T Trịnh Quốc Thành 270126 STT 17;  P33
27 10T Hà Hữu Tiến 270127 STT 26;  P35
28 10T Trần Ngọc Bảo Trâm 270128 STT 30;  P34
29 10T Phạm Minh Trí 270129 STT 26;  P30
30 10T Phạm Thuần Trí 270130 STT 26;  P29
31 10T Phan Tôn Hoàng Trúc 270131 STT 28;  P26
32 10T Bùi Khắc Trung 270132 STT 14;  P29
33 10T Lê Hồng Thanh Tú 270133 STT 4;  P26
34 10T Nguyễn Truyền Tuấn 270134 STT 30;  P35
35 10I Đặng Lê Phương An 270201 STT 21;  P32
36 10I Bùi Thanh Bách 270202 STT 26;  P37
37 10I Lê Gia Bảo 270203 STT 21;  P38
38 10I Lê Quốc Bảo 270204 STT 28;  P36
39 10I Đỗ Ngọc Hải Đăng 270205 STT 26;  P32
40 10I Lượng Vũ Hải Định 270206 STT 21;  P31
41 10I Hoàng Vũ Hà 270207 STT 30;  P36
42 10I Lưu Đặng Thanh Hà 270208 STT 29;  P36
43 10I Trần Phúc Hảo 270209 STT 14;  P26
44 10I Phạm Lê Trung Hiếu 270210 STT 3;  P30
45 10I Nguyễn Trần Vũ Hùng 270211 STT 24;  P31
46 10I Vũ Quỳnh Hương 270212 STT 17;  P26
47 10I Cao Gia Hy 270213 STT 26;  P36
48 10I Đỗ Nguyên Kha 270214 STT 21;  P33
49 10I Đoàn Ngọc Khánh 270215 STT 9;  P37
50 10I Lê Anh Khôi 270216 STT 26;  P28
51 10I Triệu Bảo Khôi 270217 STT 30;  P26
52 10I Phan Tuấn Kiệt 270218 STT 7;  P35
53 10I Trần Dĩnh Kỳ 270219 STT 7;  P32
54 10I Lê Quốc Nam 270220 STT 21;  P27
55 10I Trần Gia Bảo Ngân 270221 STT 9;  P30
56 10I Nguyễn Cao Nguyên 270222 STT 9;  P28
57 10I Nguyễn Trần Thảo Nguyên 270223 STT 24;  P26
58 10I Trần Nguyễn Đăng Quang 270224 STT 26;  P33
59 10I Lê Vỹ Thông 270225 STT 9;  P35
60 10I Đinh Bích Tiên 270226 STT 24;  P38
61 10I Đỗ Thùy Phúc Uyên 270227 STT 21;  P37
62 10I Nguyễn Thị Thủy Vân 270228 STT 14;  P38
63 10I Trần Ngọc Khánh Vi 270229 STT 17;  P31
64 10I Bùi Văn Việt 270230 STT 30;  P32
65 10I Uông Tuấn Vũ 270231 STT 9;  P39
66 10I Trương Thịnh Vượng 270232 STT 26;  P26
67 10L Nguyễn Quốc An 270301 STT 7;  P27
68 10L Bùi Ngọc Ánh 270302 STT 14;  P32
69 10L Trịnh Việt Cường 270303 STT 14;  P27
70 10L Võ Ngọc Linh Đan 270304 STT 27;  P37
71 10L Bùi Đinh Viết Huy Đăng 270305 STT 17;  P27
72 10L Võ Xuân Diệu 270306 STT 9;  P34
73 10L Võ Mạnh Duy 270307 STT 14;  P35
74 10L Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 270308 STT 24;  P36
75 10L Nguyễn Xuân Hiếu 270309 STT 3;  P36
76 10L Trần Quốc Hưng 270310 STT 24;  P35
77 10L Phạm Duy Khang 270311 STT 12;  P38
78 10L Huỳnh Nhật Khiêm 270312 STT 17;  P34
79 10L Lê Nguyễn Diệu Linh 270313 STT 12;  P26
80 10L Nguyễn Phương Linh 270314 STT 17;  P28
81 10L Lê Văn Long 270315 STT 9;  P32
82 10L Đoàn Trần Minh Nhật 270316 STT 12;  P39
83 10L Nguyễn Thị Hồng Nhung 270317 STT 29;  P35
84 10L Nguyễn Thiên Phúc 270318 STT 21;  P30
85 10L Lê Cường Quốc 270319 STT 4;  P28
86 10L Đặng Thành Tài 270320 STT 24;  P29
87 10L Lê Đỗ Thành Tâm 270321 STT 27;  P34
88 10L Trần Quốc Thanh 270322 STT 9;  P27
89 10L Nguyễn Thị Thu Thảo 270323 STT 14;  P31
90 10L Trần Hoàng Anh Thư 270324 STT 21;  P36
91 10L Trần Lê Minh Thư 270325 STT 24;  P34
92 10L Trần Hữu Tính 270326 STT 24;  P33
93 10L Nguyễn Phan Khánh Toàn 270327 STT 17;  P38
94 10L Nguyễn Ngọc Nhã Trân 270328 STT 17;  P32
95 10L Nguyễn Thị Minh Trang 270329 STT 2;  P35
96 10L Phạm Ngọc Diễm Trang 270330 STT 2;  P33
97 10L Trần Khánh Trang 270331 STT 30;  P30
98 10L Võ Ngô Vô Ưu 270332 STT 14;  P36
99 10L Phan Ngũ Lan Uyên 270333 STT 21;  P35
100 10L Nguyễn Khánh Vinh 270334 STT 6;  P26
101 10H Nguyễn Hoàng An 270401 STT 27;  P33
102 10H Nguyễn Thường An 270402 STT 24;  P32
103 10H Trần Phương Anh 270403 STT 29;  P37
104 10H Võ Hoàng Lan Anh 270404 STT 29;  P26
105 10H Ngô Thị Linh Diệu 270405 STT 7;  P26
106 10H Nguyễn Tài Đức 270406 STT 14;  P33
107 10H Lê Khánh Giang 270407 STT 14;  P28
108 10H Trần Thị Ngọc Hân 270408 STT 30;  P33
109 10H Nguyễn Thanh Hiền 270409 STT 21;  P39
110 10H Trần Thanh Hiền 270410 STT 6;  P38
111 10H Đỗ Nhật Hưng 270411 STT 17;  P29
112 10H Nguyễn Quốc Huy 270412 STT 24;  P28
113 10H Nguyễn Minh Khoa 270413 STT 9;  P33
114 10H Võ Nguyễn Việt Khoa 270414 STT 21;  P34
115 10H Trần Anh Khôi 270415 STT 24;  P27
116 10H Nguyễn Trung Kiên 270416 STT 17;  P35
117 10H Nguyễn Vũ Lâm 270417 STT 18;  P35
118 10H Hồ Thảo Nguyên 270418 STT 5;  P29
119 10H Nguyễn Mạnh Quỳnh 270419 STT 18;  P39
120 10H Lê Viết Thanh 270420 STT 18;  P37
121 10H Nguyễn Phạm Chí Thành 270421 STT 21;  P26
122 10H Lương Thu Thảo 270422 STT 18;  P31
123 10H Lê Nguyễn Quốc Thịnh 270423 STT 21;  P29
124 10H Trần Đức Thịnh 270424 STT 24;  P39
125 10H Trần Nguyễn Anh Thư 270425 STT 12;  P32
126 10H Trượng Nại Anh Thư 270426 STT 18;  P36
127 10H Trần Nguyễn Thanh Thùy 270427 STT 22;  P35
128 10H Trần Võ Lam Thuyên 270428 STT 22;  P26
129 10H Trần Thị Huyền Trâm 270429 STT 9;  P36
130 10H Võ Minh Trí 270430 STT 29;  P27
131 10H Trần Anh Tuấn 270431 STT 5;  P31
132 10H Huỳnh Thiên Ưng 270432 STT 27;  P30
133 10H Nguyễn Thị Tú Uyên 270433 STT 22;  P38
134 10H Đào Hoàng Thanh Vân 270434 STT 12;  P28
135 10S Phùng Thị Ngọc An 270501 STT 9;  P26
136 10S Trần Thy Anh 270502 STT 6;  P35
137 10S Vũ Thái Vân Anh 270503 STT 24;  P37
138 10S Nguyễn Hồ Bách 270504 STT 12;  P37
139 10S Nguyễn Thị Thanh Châu 270505 STT 22;  P28
140 10S Mai Xuân Chiến 270506 STT 24;  P30
141 10S Hồ Đắc Đông 270507 STT 18;  P34
142 10S Lê Trọng Hoàng Dũng 270508 STT 22;  P27
143 10S Nguyễn Khắc Duy 270509 STT 12;  P31
144 10S Phạm Đức Hiếu 270510 STT 3;  P28
145 10S Huỳnh Thị Kim Hòa 270511 STT 18;  P28
146 10S Huỳnh Nhật Khương 270512 STT 2;  P30
147 10S Huỳnh Ngọc Ngân Linh 270513 STT 5;  P38
148 10S Nguyễn Lê Diệu Linh 270514 STT 2;  P37
149 10S Nguyễn Ngọc Phương Linh 270515 STT 25;  P29
150 10S Nguyễn Thị Hồng Nga 270516 STT 9;  P29
151 10S Nguyễn Ngọc Kim Ngân 270517 STT 5;  P35
152 10S Nguyễn Thị Thanh Ngân 270518 STT 14;  P39
153 10S Cao Vĩnh Phát 270519 STT 22;  P39
154 10S Trịnh Thị Sang 270520 STT 1;  P38
155 10S Đinh Thị Kim Thanh 270521 STT 22;  P33
156 10S Ngô Lê Hà Thanh 270522 STT 5;  P33
157 10S Đỗ Vưu Khải Thành 270523 STT 14;  P34
158 10S Nguyễn Đình Thống 270524 STT 12;  P27
159 10S Lê Nguyên Phương Thùy 270525 STT 2;  P34
160 10S Dương Ngọc Tiên 270526 STT 2;  P32
161 10S Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 270527 STT 14;  P37
162 10S Nguyễn Thị Huyền Trang 270528 STT 3;  P39
163 10S Đỗ Thành Trung 270529 STT 1;  P32
164 10S Phùng Tô Phương Uyên 270530 STT 6;  P37
165 10S Lê Thị Kim Vy 270531 STT 7;  P31
166 10S Lê Trần Nguyên Vy 270532 STT 6;  P28
167 10V Đỗ Thái Thu An 270601 STT 12;  P35
168 10V Phan Nguyễn Thùy An 270602 STT 3;  P31
169 10V Đặng Phương Anh 270603 STT 7;  P28
170 10V Phạm Kim Bảo Châu 270604 STT 1;  P37
171 10V Lương Thị Quỳnh Chi 270605 STT 7;  P36
172 10V Trần Võ Quỳnh Chi 270606 STT 5;  P27
173 10V Trần Ngọc Anh Duy 270607 STT 1;  P39
174 10V Nguyễn Thị Ánh Dương 270608 STT 3;  P29
175 10V Hồ Thành Đạt 270609 STT 3;  P34
176 10V Lê Thị Thùy Giang 270610 STT 1;  P34
177 10V Đỗ Thu Hà 270611 STT 2;  P38
178 10V Đặng Ngọc Hân 270612 STT 12;  P36
179 10V Lê Gia Hân 270613 STT 12;  P34
180 10V Lê Thị Ngọc Hân 270614 STT 22;  P34
181 10V Trần Thanh Khang 270615 STT 14;  P30
182 10V Đỗ Nhật Trúc Khanh 270616 STT 3;  P37
183 10V Nguyễn Trúc Khanh 270617 STT 3;  P32
184 10V Nguyễn Ngọc Gia Khánh 270618 STT 15;  P32
185 10V Nguyễn Trường Long 270619 STT 7;  P37
186 10V Trần Lê Thùy Ly 270620 STT 9;  P38
187 10V Nguyễn Thị Xuân Mơ 270621 STT 10;  P26
188 10V Lê Ngô Đông Nghi 270622 STT 2;  P36
189 10V Huỳnh Trần Thảo Nguyên 270623 STT 15;  P26
190 10V Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 270624 STT 22;  P37
191 10V Nguyễn Thị Thu Nguyệt 270625 STT 15;  P30
192 10V Trần Phương Nhã 270626 STT 3;  P33
193 10V Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 270627 STT 10;  P39
194 10V Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 270628 STT 5;  P39
195 10V Nguyễn Trần Thảo Quyên 270629 STT 10;  P32
196 10V Nguyễn Trần Kha Thi 270630 STT 4;  P27
197 10V Lưu Hồng Thúy 270631 STT 7;  P30
198 10V Nguyễn Thị Minh Thư 270632 STT 18;  P27
199 10V Mai Thị Quế Trâm 270633 STT 5;  P26
200 10V Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 270634 STT 10;  P37
201 10V Phan Nguyễn Bích Vân 270635 STT 2;  P28
202 10V Nguyễn Thị Ngọc Ý 270636 STT 12;  P29
203 10A Vũ Hoàng An 270701 STT 15;  P37
204 10A Trác Lưu Bân 270702 STT 4;  P38
205 10A Nguyễn Khoa Các 270703 STT 18;  P26
206 10A Võ Tâm Đan 270704 STT 25;  P31
207 10A Võ Minh Đăng 270705 STT 22;  P32
208 10A Nguyễn Bạch Trường Giang 270706 STT 27;  P31
209 10A Lê Nhã Nhật Hân 270707 STT 25;  P37
210 10A Nguyễn Hoàng Gia Hân 270708 STT 15;  P29
211 10A Nguyễn Thảo Hân 270709 STT 22;  P30
212 10A Ngô Minh Hòa 270710 STT 25;  P35
213 10A Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 270711 STT 18;  P30
214 10A Đặng Sỹ Hùng 270712 STT 15;  P33
215 10A Phạm Nhật Huy 270713 STT 10;  P30
216 10A Nguyễn Lê Phúc Khánh 270714 STT 25;  P33
217 10A Nguyễn  Khiêm 270715 STT 18;  P38
218 10A Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 270716 STT 18;  P29
219 10A Trúc Minh Khôi 270717 STT 6;  P32
220 10A Nguyễn Thái Ngọc Lam 270718 STT 18;  P33
221 10A Bùi Thị Yến Loan 270719 STT 25;  P36
222 10A Huỳnh Khánh Uyển Ngân 270720 STT 27;  P35
223 10A Nguyễn Thị Thu Ngân 270721 STT 15;  P36
224 10A Dương Xuân Nguyên 270722 STT 27;  P27
225 10A Ngô Hồ Kỷ Nguyên 270723 STT 15;  P38
226 10A Phan Công Nguyên 270724 STT 18;  P32
227 10A Võ Thị Thanh Nhã 270725 STT 7;  P34
228 10A Nguyễn Đăng Bảo Nhi 270726 STT 27;  P29
229 10A Nguyễn Trần Uyên Phương 270727 STT 29;  P28
230 10A Ung Bửu Hà Phương 270728 STT 25;  P32
231 10A Nguyễn Trí Thông 270729 STT 19;  P33
232 10A Nguyễn Thị Hoàng Trâm 270730 STT 15;  P28
233 10A Tạ Ngọc Bảo Trâm 270731 STT 22;  P31
234 10A Võ Xuân Trí 270732 STT 15;  P27
235 10A Lê Cát Tường 270733 STT 19;  P35
236 10A Bùi Đặng Xuân Vy 270734 STT 10;  P36
237 10A Ngô Nguyễn Linh Vy 270735 STT 10;  P28
238 10A1 Đoàn Trần Xuân An 270801 STT 22;  P36
239 10A1 Phạm Huỳnh An 270802 STT 6;  P36
240 10A1 Trần Diệp Tường An 270803 STT 7;  P29
241 10A1 Phạm Quỳnh Phương Anh 270804 STT 27;  P36
242 10A1 Đặng Minh Đăng 270805 STT 10;  P34
243 10A1 Trương Ngọc Thảo Điền 270806 STT 27;  P32
244 10A1 Nguyễn Duy Đông 270807 STT 8;  P30
245 10A1 Võ Phạm Xuân Hiền 270808 STT 19;  P38
246 10A1 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 270809 STT 25;  P34
247 10A1 Ngô Văn Nam Khang 270810 STT 8;  P37
248 10A1 Trần Nhật Khánh 270811 STT 19;  P32
249 10A1 Phan Văn Khoa 270812 STT 15;  P35
250 10A1 Huỳnh Ngọc Duy Khương 270813 STT 8;  P34
251 10A1 Huỳnh Châu Lam 270814 STT 10;  P35
252 10A1 Đỗ Ngọc Lợi 270815 STT 5;  P28
253 10A1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 270816 STT 13;  P26
254 10A1 Dương Phục Nguyên 270817 STT 19;  P30
255 10A1 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 270818 STT 22;  P29
256 10A1 Đặng Cao Minh Nguyệt 270819 STT 27;  P26
257 10A1 Trần Mỹ Nhã 270820 STT 13;  P39
258 10A1 Nguyễn Như Phúc 270821 STT 25;  P28
259 10A1 Lê Ngọc Quý 270822 STT 10;  P31
260 10A1 Hà Ngọc Như Quỳnh 270823 STT 19;  P26
261 10A1 Nguyễn Thị Yến Thanh 270824 STT 15;  P34
262 10A1 Phan Quỳnh Thủy Tiên 270825 STT 27;  P28
263 10A1 Nguyễn Ngọc Tiến 270826 STT 19;  P37
264 10A1 Cao Nguyễn Hương Trà 270827 STT 15;  P31
265 10A1 Ức Minh Bảo Trâm 270828 STT 19;  P39
266 10A1 Đỗ Phương Uyên 270829 STT 23;  P36
267 10A1 Lê Nhã Uyên 270830 STT 13;  P38
268 10A1 Lê Trần Như Uyên 270831 STT 25;  P26
269 10A1 Thái Nguyên Như Ý 270832 STT 28;  P37
270 10A1 Nguyễn Thị Thu Yên 270833 STT 15;  P39
271 10C1 Phạm Thị Quỳnh Anh 270901 STT 10;  P38
272 10C1 Nguyễn Văn Đạt 270902 STT 16;  P27
273 10C1 Võ Thị Thái Dương 270903 STT 16;  P34
274 10C1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 270904 STT 8;  P36
275 10C1 Bùi Nguyễn Nhật Huân 270905 STT 10;  P27
276 10C1 Trần Duy Bảo Khang 270906 STT 10;  P33
277 10C1 Nguyễn Thanh Khoa 270907 STT 2;  P26
278 10C1 Trần Lê Thanh Ngân 270908 STT 2;  P31
279 10C1 Trần Đặng Uyên Nhi 270909 STT 19;  P31
280 10C1 Nguyễn Ngô Hoài An 270910 STT 19;  P34
281 10C1 Nguyễn Hồng Ân 270911 STT 5;  P30
282 10C1 Nguyễn Thành Chung 270912 STT 13;  P35
283 10C1 Lê Quốc Hương Di 270913 STT 6;  P39
284 10C1 Lê Tiến Đức 270914 STT 19;  P28
285 10C1 Văn Mỹ Hiền 270915 STT 10;  P29
286 10C1 Võ Thị Ngọc Hiền 270916 STT 19;  P36
287 10C1 Lê Trung Khải 270917 STT 16;  P36
288 10C1 Nguyễn Hữu Khánh 270918 STT 4;  P39
289 10C1 Nguyễn Sỹ Kiên 270919 STT 16;  P39
290 10C1 Nguyễn Hòa Leng 270920 STT 11;  P39
291 10C1 Dương Nguyễn Hà Mi 270921 STT 11;  P32
292 10C1 Dương Hoàng My 270922 STT 11;  P26
293 10C1 Bùi Phương Quỳnh 270923 STT 13;  P28
294 10C1 Trần Nguyễn Nam Sơn 270924 STT 4;  P36
295 10C1 Đặng Diệu Thiện 270925 STT 1;  P35
296 10C1 Nguyễn Thị Thanh Thương 270926 STT 11;  P28
297 10C1 Nguyễn Thị Thảo Tiên 270927 STT 1;  P36
298 10C1 Đặng Vũ Bảo Tín 270928 STT 4;  P32
299 10C1 Nguyễn Thị Thu Trân 270929 STT 16;  P37
300 10C1 Trần Minh Triều 270930 STT 16;  P35
301 10C1 Nguyễn Trần Mai Trinh 270931 STT 23;  P38
302 10C1 Đặng Đoàn Vũ Tuân 270932 STT 16;  P30
303 10C1 Đoàn Ngọc Phương Uyên 270933 STT 8;  P26
304 10C1 Trần Huỳnh Tố Uyên 270934 STT 16;  P26
305 10C1 Trịnh Thu Uyên 270935 STT 8;  P38
306 10C2 Lê Trương Phúc Bảo 271001 STT 6;  P34
307 10C2 Đỗ Nam Cường 271002 STT 8;  P39
308 10C2 Nguyễn Xuân Đăng 271003 STT 19;  P29
309 10C2 Phạm Quốc Phương Đông 271004 STT 19;  P27
310 10C2 Châu Kiến Dương 271005 STT 5;  P36
311 10C2 Nguyễn Thị Bích Duyên 271006 STT 30;  P27
312 10C2 Trần Quỳnh Giang 271007 STT 11;  P27
313 10C2 Nguyễn Duy Hưng 271008 STT 5;  P37
314 10C2 Trần Đình Hữu 271009 STT 11;  P35
315 10C2 Trần Gia Khang 271010 STT 13;  P37
316 10C2 Dương An Khuyên 271011 STT 11;  P36
317 10C2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 271012 STT 2;  P27
318 10C2 Nguyễn Thị Thùy Linh 271013 STT 5;  P34
319 10C2 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 271014 STT 5;  P32
320 10C2 Nguyễn Quốc Nhân 271015 STT 6;  P30
321 10C2 Đinh Thị Yến Nhi 271016 STT 20;  P36
322 10C2 Trần Ngọc Thảo Nhi 271017 STT 6;  P33
323 10C2 Lê Thị Kim Oanh 271018 STT 20;  P29
324 10C2 Nguyễn Đình Đại Phước 271019 STT 13;  P31
325 10C2 Lê Trương Minh Quân 271020 STT 23;  P34
326 10C2 Lê Thụy Ngọc Tâm 271021 STT 28;  P34
327 10C2 Huỳnh Công Thành 271022 STT 8;  P27
328 10C2 Lê Bảo Thiên 271023 STT 23;  P35
329 10C2 Lê Đặng Uyên Thư 271024 STT 6;  P31
330 10C2 Trần Nguyễn Anh Thư 271025 STT 7;  P33
331 10C2 Nguyễn Hữu Thức 271026 STT 20;  P38
332 10C2 Trần  Tiến 271027 STT 4;  P30
333 10C2 Trần Quốc Toàn 271028 STT 16;  P31
334 10C2 Đào Thị Ngọc Trân 271029 STT 16;  P29
335 10C2 Nguyễn Vũ Minh Triều 271030 STT 16;  P33
336 10C2 Nguyễn Đình Tuấn 271031 STT 20;  P35
337 10C2 Phan Thị Bích Uyên 271032 STT 20;  P33
338 10C2 Lê Yến Vi 271033 STT 25;  P27
339 10C2 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 271034 STT 16;  P38
340 10C2 Nguyễn Quang Nhật 271035 STT 8;  P29
341 10C3 Phan Thành Đạt 271101 STT 20;  P32
342 10C3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 271102 STT 23;  P29
343 10C3 Phan Minh Huy 271103 STT 4;  P31
344 10C3 Hàn Phú Khang 271104 STT 11;  P37
345 10C3 Lê Hoàng Nguyên Khang 271105 STT 1;  P28
346 10C3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 271106 STT 29;  P29
347 10C3 Phạm Thị Khả My 271107 STT 20;  P26
348 10C3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 271108 STT 16;  P28
349 10C3 Dương Gia Thảo Nguyên 271109 STT 16;  P32
350 10C3 Vũ Trần Bảo Nguyên 271110 STT 11;  P31
351 10C3 Lê Ngọc Uyển Nhi 271111 STT 8;  P35
352 10C3 Nguyễn Tú Uyên Nhi 271112 STT 29;  P33
353 10C3 Đỗ Ngọc Ánh Như 271113 STT 13;  P27
354 10C3 Tống Quỳnh Như 271114 STT 17;  P30
355 10C3 Triệu Ý Như 271115 STT 20;  P30
356 10C3 Đỗ Hồng Phúc 271116 STT 2;  P29
357 10C3 Trần Thanh Phúc 271117 STT 23;  P26
358 10C3 Trần Minh Phương 271118 STT 8;  P33
359 10C3 Ngô Đăng Quang 271119 STT 20;  P37
360 10C3 Trần Ngọc Nhân Tâm 271120 STT 28;  P28
361 10C3 Nguyễn Đình Thi 271121 STT 17;  P39
362 10C3 Lương Gia Thịnh 271122 STT 11;  P38
363 10C3 Nguyễn Anh Thư 271123 STT 2;  P39
364 10C3 Trương Võ Anh Thư 271124 STT 4;  P33
365 10C3 Nguyễn Lê Phương Thy 271125 STT 17;  P37
366 10C3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 271126 STT 30;  P29
367 10C3 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 271127 STT 1;  P33
368 10C3 Lê Thanh Tuấn 271128 STT 23;  P39
369 10C3 Phan Minh Thảo Uyên 271129 STT 3;  P38
370 10C3 Bùi Minh Triệu Vi 271130 STT 11;  P30
371 10C3 Lê Thị Thanh Vy 271131 STT 3;  P27
372 10C3 Nguyễn Nhật Vy 271132 STT 11;  P33
373 10C3 Vũ Tuyết Ngân 271133 STT 8;  P32
374 10C3 Đào Nhật Gia Ân 271134 STT 29;  P30
375 10C Cao Trần Hồng Ân 271201 STT 20;  P27
376 10C Lê Ngân Danh 271202 STT 13;  P32
377 10C Võ Thị Hà 271203 STT 4;  P35
378 10C Nguyễn Ngọc Hân 271204 STT 13;  P36
379 10C Trần Phi Hợp 271205 STT 4;  P29
380 10C Nguyễn Vũ Huy 271206 STT 23;  P33
381 10C Nguyễn Nhật Khang 271207 STT 8;  P31
382 10C Đỗ Thị Vân Khánh 271208 STT 23;  P27
383 10C Hoàng Xuân Nguyên 271209 STT 3;  P26
384 10C Hoàng Thái Bảo 271210 STT 13;  P33
385 10C Nguyễn Thị Diễm Châu 271211 STT 4;  P34
386 10C Ung Thanh Dự 271212 STT 13;  P30
387 10C Lê Thanh Gia Hân 271213 STT 8;  P28
388 10C Võ Phúc Hậu 271214 STT 20;  P31
389 10C Nguyễn Lương Hiền 271215 STT 1;  P30
390 10C Trần Võ Đăng Khoa 271216 STT 20;  P39
391 10C Phan Anh Khuê 271217 STT 1;  P29
392 10C Nguyễn Phương Linh 271218 STT 1;  P31
393 10C Lê Công Minh 271219 STT 7;  P38
394 10C Trần Ái My 271220 STT 6;  P29
395 10C Nguyễn Lê Đăng Nguyên 271221 STT 6;  P27
396 10C Nguyễn Nhật Nguyên 271222 STT 3;  P35
397 10C Nguyễn Thị Nhàn 271223 STT 25;  P30
398 10C Trần Lê Trung Nhân 271224 STT 9;  P31
399 10C Hồ Nhật Quỳnh 271225 STT 4;  P37
400 10C Ung Thị Diễm Quỳnh 271226 STT 11;  P34
401 10C Vũ Minh Thuận 271227 STT 11;  P29
402 10C Lê Thanh Tiến 271228 STT 13;  P34
403 10C Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 271229 STT 12;  P33
404 10C Lê Phúc Uyên 271230 STT 7;  P39
405 10C Trần Nguyễn Khánh Vy 271231 STT 1;  P27
406 10C Tạ Ngọc Như Ý 271232 STT 26;  P34
407 10C Nguyễn Thị Hoàng Yến 271233 STT 1;  P26

KHỐI 11

STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 11T Huỳnh Thị Nhật An 260101 STT 12;  P24
2 11T Vương Thụy Hà An 260102 STT 23;  P19
3 11T Lê Hồng Cát 260103 STT 18;  P13
4 11T Nguyễn Quốc Dũng 260104 STT 10;  P25
5 11T Đỗ Phương Duy 260105 STT 7;  P19
6 11T Nguyễn Linh Đan 260106 STT 20;  P14
7 11T Trần Khải Đăng 260107 STT 4;  P20
8 11T Huỳnh Ngọc Khánh Hân 260109 STT 10;  P21
9 11T Nguyễn Lương Huy 260110 STT 23;  P13
10 11T Nguyễn Ngọc Huy 260111 STT 20;  P25
11 11T Nguyễn Phùng Nguyên Hương 260112 STT 28;  P16
12 11T Hồ Tịnh Khang 260113 STT 12;  P21
13 11T Phan Trung Kiên 260114 STT 15;  P13
14 11T Chu Hải Linh 260115 STT 28;  P15
15 11T Lâm Mỹ Linh 260116 STT 25;  P21
16 11T Phạm Ngọc Long 260117 STT 30;  P19
17 11T Nguyễn Huỳnh Bình Minh 260118 STT 26;  P14
18 11T Trần Trung Hiếu Nam 260120 STT 27;  P25
19 11T Nguyễn Phương Thanh Ngân 260121 STT 28;  P19
20 11T Nguyễn Vũ Nhật 260122 STT 23;  P18
21 11T Trần Đình Nhật 260123 STT 20;  P18
22 11T Lê Huỳnh Như 260124 STT 25;  P14
23 11T Nguyễn Xuân Ny 260125 STT 20;  P13
24 11T Bùi Đăng Phương 260126 STT 27;  P13
25 11T Nguyễn Bình Phương Thi 260127 STT 30;  P16
26 11T Võ Xuân Thy 260128 STT 18;  P16
27 11T Nguyễn Trọng Tín 260129 STT 20;  P24
28 11T Trần Minh Triết 260130 STT 15;  P17
29 11T Lê Công Tuân 260131 STT 15;  P22
30 11T Nguyễn Xuân Tùng 260132 STT 25;  P13
31 11T Ung Chiêu Tường 260133 STT 23;  P16
32 11T Lâm Triệu Vy 260134 STT 20;  P22
33 11T Nguyễn Thị Trúc Vy 260135 STT 27;  P14
34 11I Đinh Vân Anh 260201 STT 1;  P13
35 11I Đặng Nhật Đăng 260202 STT 15;  P21
36 11I Bùi Tấn Quốc Đạt 260203 STT 23;  P21
37 11I Võ Khánh Dung 260204 STT 15;  P15
38 11I Nguyễn Triệu Duy 260205 STT 18;  P15
39 11I Nguyễn Viết Anh Duy 260206 STT 27;  P16
40 11I Võ Anh Duy 260207 STT 29;  P17
41 11I Từ Đỗ Nhật Hào 260208 STT 27;  P24
42 11I Nguyễn Minh Hiển 260209 STT 7;  P25
43 11I Nguyễn Minh Huy 260210 STT 5;  P22
44 11I Nguyễn Duy Khải 260211 STT 6;  P17
45 11I Tô Bảo Khang 260212 STT 20;  P15
46 11I Nguyễn Duy Khánh 260213 STT 10;  P23
47 11I Bùi Khắc Kiên 260214 STT 10;  P17
48 11I Tạ Thúc Trung Kiên 260215 STT 27;  P18
49 11I Mai Thị Cẩm Loan 260216 STT 20;  P23
50 11I Lưu Hiếu Ngân 260217 STT 10;  P24
51 11I Nguyễn Phan Thảo Nguyên 260218 STT 29;  P24
52 11I Hồng Thiện Nhân 260219 STT 29;  P14
53 11I Nguyễn Vĩ Nhân 260220 STT 27;  P19
54 11I Võ Khánh Như 260221 STT 18;  P23
55 11I Nguyễn Duy Phát 260222 STT 15;  P19
56 11I Lê Hữu Quý 260223 STT 10;  P13
57 11I Nguyễn Nhật Thịnh 260225 STT 20;  P16
58 11I Phạm Hoàng Phúc Thịnh 260226 STT 25;  P15
59 11I Lê Bảo Minh Thư 260227 STT 20;  P17
60 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260228 STT 15;  P23
61 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260229 STT 20;  P20
62 11I Huỳnh Trọng Bảo Trân 260230 STT 10;  P22
63 11I Trần Ngô Ngọc Trang 260231 STT 25;  P18
64 11I Lê Phương Trà Vy 260232 STT 15;  P16
65 11L Trần Lê Trọng An 260301 STT 7;  P23
66 11L Hoa Tiến Đạt 260304 STT 23;  P20
67 11L Lương Đào Trí Dũng 260305 STT 27;  P22
68 11L Lê Quốc Khánh 260306 STT 30;  P13
69 11L Nguyễn Quốc Khánh 260307 STT 30;  P15
70 11L Phạm Phú Khánh 260308 STT 12;  P19
71 11L Lê Quý Khiêm 260309 STT 25;  P16
72 11L Huỳnh Đăng Khoa 260310 STT 29;  P16
73 11L Huỳnh Bùi Minh Khuê 260311 STT 12;  P17
74 11L Mai Bảo Luân 260312 STT 25;  P24
75 11L Nguyễn Nhân Lực 260313 STT 12;  P25
76 11L Nguyễn Thành Nhân 260314 STT 12;  P14
77 11L Nguyễn Công Nhuần 260315 STT 13;  P22
78 11L Dương Hữu Phương 260316 STT 23;  P25
79 11L Phạm Huỳnh Thanh Quân 260317 STT 25;  P17
80 11L Phạm Lê Quân 260318 STT 18;  P21
81 11L Nguyễn Thành Tài 260320 STT 27;  P15
82 11L Nguyễn Thành Tấn 260321 STT 16;  P22
83 11L Nguyễn Xuân Thành 260322 STT 25;  P20
84 11L Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 260323 STT 27;  P21
85 11L Nguyễn Lâm Quốc Thịnh 260324 STT 13;  P17
86 11L Nguyễn Thế Hoàng Thông 260326 STT 13;  P16
87 11L Lê Phạm Anh Thư 260327 STT 21;  P21
88 11L Triệu Nguyễn Thủy Tiên 260328 STT 23;  P15
89 11L Phạm Nguyễn Đoan Trang 260329 STT 24;  P23
90 11L Đỗ Thị Như Trúc 260330 STT 24;  P22
91 11L Lê Hoài Trung 260331 STT 26;  P15
92 11L Lê Đắc Vinh 260332 STT 1;  P22
93 11L Trần Thế Vinh 260333 STT 16;  P23
94 11L Hồ Phạm Như Ý 260334 STT 27;  P23
95 11L Huỳnh Đa Ý 260335 STT 21;  P18
96 11H Võ Thành Danh 260401 STT 30;  P18
97 11H Lê Ngọc Hải Dương 260402 STT 13;  P23
98 11H Nguyễn Ngọc Linh Đan 260403 STT 16;  P20
99 11H Trần Minh Đạt 260404 STT 21;  P24
100 11H Phạm Quốc Hải 260405 STT 11;  P18
101 11H Nguyễn Phan Vũ Hoài 260408 STT 29;  P13
102 11H Lê Ngọc Bích Huyền 260409 STT 13;  P15
103 11H Huỳnh Thị Trúc Hương 260410 STT 5;  P25
104 11H Lục Minh Anh Kiệt 260412 STT 18;  P22
105 11H Võ Nhật Minh 260413 STT 13;  P24
106 11H Nguyễn Thị Dương Ngân 260414 STT 18;  P18
107 11H Võ Lê Thanh Ngọc 260415 STT 18;  P25
108 11H Lê Vũ Thu Như 260416 STT 24;  P24
109 11H Nguyễn Đình Thiên Phúc 260417 STT 6;  P15
110 11H Lê Gia Quyên 260420 STT 16;  P18
111 11H Huỳnh Lê Bảo Quỳnh 260421 STT 16;  P19
112 11H Nguyễn Đình Ngân Sơn 260422 STT 24;  P19
113 11H Trần Thanh Tâm 260423 STT 24;  P15
114 11H Lê Hữu Thắng 260424 STT 16;  P24
115 11H Nguyễn Hữu Thắng 260425 STT 27;  P17
116 11H Lê Hồ Minh Thư 260426 STT 13;  P19
117 11H Nguyễn Ngọc Phương Thư 260427 STT 21;  P15
118 11H Nguyễn Phạm Minh Thư 260428 STT 11;  P13
119 11H Tô Anh Thư 260429 STT 27;  P20
120 11H Bùi Mai Thy 260430 STT 18;  P24
121 11H Lê Đỗ Bảo Trân 260431 STT 24;  P25
122 11H Hồ Anh Tuấn 260432 STT 26;  P17
123 11H Bùi Nguyễn Thảo Vy 260433 STT 26;  P19
124 11S Đỗ Thùy An 260501 STT 8;  P16
125 11S Trần Ngọc Phương Anh 260502 STT 2;  P15
126 11S Lê Thị Ngọc Ánh 260503 STT 11;  P20
127 11S Đặng Gia Bảo 260504 STT 2;  P19
128 11S Huỳnh Thị Bình 260505 STT 21;  P16
129 11S Lê Thị Ngọc Diệp 260506 STT 18;  P14
130 11S Trần Ngân Giang 260507 STT 13;  P20
131 11S Nguyễn Thị Hai 260508 STT 16;  P25
132 11S Trần Lê Minh Hằng 260509 STT 1;  P18
133 11S Nguyễn Quang Hưng 260510 STT 13;  P21
134 11S Huỳnh Lê Thiên Hương 260511 STT 7;  P20
135 11S Đào Đức Kiên 260512 STT 11;  P16
136 11S Đồng Nguyễn Thiên Kim 260513 STT 18;  P20
137 11S Nguyễn Văn Luôn 260514 STT 21;  P19
138 11S Lê Tú Nguyên 260515 STT 11;  P25
139 11S Lâm Tú Nhi 260517 STT 26;  P21
140 11S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 260518 STT 4;  P22
141 11S Nguyễn Duy Phương 260519 STT 18;  P19
142 11S Trương Minh Quân 260520 STT 21;  P17
143 11S Phạm Đăng Quang 260521 STT 5;  P16
144 11S Nguyễn Lê Như Quỳnh 260522 STT 5;  P14
145 11S Võ Thanh Sang 260523 STT 13;  P18
146 11S Đặng Duy Thành 260524 STT 18;  P17
147 11S Phạm Quốc Thiện 260525 STT 8;  P14
148 11S Nguyễn Hà Anh Thư 260526 STT 3;  P15
149 11S Nguyễn Phạm Song Thư 260527 STT 21;  P23
150 11S Đặng Huyền Trân 260529 STT 29;  P22
151 11S Trương Ngọc Thiên Trang 260530 STT 19;  P24
152 11S Trần Nguyễn Thanh Tuyền 260531 STT 3;  P17
153 11S Trần Thảo Uyên 260532 STT 11;  P19
154 11S Trần Thị Mỹ Uyên 260533 STT 21;  P25
155 11S Lê Trần Khánh Vy 260534 STT 16;  P17
156 11V Trần Thanh Dung 260601 STT 11;  P21
157 11V Vũ Đăng Duy 260602 STT 1;  P24
158 11V Đỗ Thu Giang 260603 STT 5;  P24
159 11V Trịnh Gia Khang 260604 STT 8;  P17
160 11V Phan Xuân Vân Khanh 260605 STT 2;  P13
161 11V Bạch Quốc Khánh 260606 STT 4;  P25
162 11V Hồ Lương Linh 260607 STT 13;  P14
163 11V Võ Thị Thùy Linh 260608 STT 6;  P25
164 11V Dương Phương Minh 260609 STT 13;  P25
165 11V Nguyễn Khắc Hoàng Minh 260610 STT 16;  P13
166 11V Võ Phương Hà My 260612 STT 2;  P17
167 11V Lê Bảo Ngân 260613 STT 2;  P18
168 11V Ngô Trần Hoàng Ngân 260614 STT 11;  P23
169 11V Nguyễn Kim Ngân 260615 STT 11;  P15
170 11V Phạm Trần Thu Ngân 260616 STT 21;  P22
171 11V Nguyễn Hiền Nhi 260617 STT 26;  P23
172 11V Nguyễn Khánh Quỳnh Như 260618 STT 2;  P20
173 11V Lê Thị Uyên Phương 260620 STT 21;  P13
174 11V Nguyễn Anh Phương 260621 STT 3;  P14
175 11V Nguyễn Thu Phương 260622 STT 13;  P13
176 11V Phùng Như Kim Quế 260623 STT 8;  P18
177 11V Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 260624 STT 21;  P14
178 11V Nguyễn Trần Mai Quỳnh 260625 STT 4;  P19
179 11V Nguyễn Quỳnh Sa 260626 STT 14;  P13
180 11V Nguyễn Đức Toàn 260627 STT 16;  P21
181 11V Nguyễn Phương Trà 260628 STT 7;  P21
182 11V Nguyễn Ngọc Huyền Trân 260630 STT 21;  P20
183 11V Phan Thanh Trúc 260631 STT 16;  P14
184 11V Ngô Thiên Vương 260632 STT 16;  P15
185 11V Bùi Lê Đông Vy 260633 STT 3;  P23
186 11V Nguyễn Thùy Vy 260634 STT 2;  P25
187 11V Võ Nguyên Vỹ 260635 STT 16;  P16
188 11A Hồ Hoài An 260701 STT 28;  P13
189 11A Ngô Thế An 260702 STT 22;  P14
190 11A Trần Vũ Quỳnh An 260703 STT 4;  P18
191 11A Đỗ Quỳnh Anh 260704 STT 22;  P17
192 11A Lương Kỳ Anh 260705 STT 11;  P14
193 11A Phạm Ngọc Châu Anh 260706 STT 17;  P21
194 11A Lê Lê Bảo 260707 STT 7;  P17
195 11A Trần Vũ Gia Bảo 260708 STT 17;  P15
196 11A Ngô Đắc Chung 260709 STT 6;  P18
197 11A Trần Hồng Hạnh 260711 STT 28;  P25
198 11A Lê Phan Cẩm Hiền 260712 STT 6;  P16
199 11A Bình Gia Huy 260713 STT 9;  P16
200 11A Vũ Cao Khang 260714 STT 11;  P24
201 11A Thân Trọng Uyên Khanh 260715 STT 24;  P18
202 11A Nguyễn Nhật Lam 260716 STT 26;  P20
203 11A Ngô Ngọc Tường Linh 260717 STT 19;  P19
204 11A Nguyễn Lê Tường Linh 260718 STT 14;  P17
205 11A Nguyễn Tôn Danh Ngân 260719 STT 19;  P14
206 11A Trần Sỹ Nguyên 260720 STT 28;  P23
207 11A Trần Uyên Nhi 260721 STT 9;  P17
208 11A Lê Hồng Phát 260722 STT 14;  P22
209 11A Lâm Anh Quân 260723 STT 11;  P17
210 11A Nguyễn Thảo Quỳnh 260724 STT 17;  P24
211 11A Lê Mỹ Tâm 260725 STT 19;  P17
212 11A Trần Hoàng Thi 260726 STT 22;  P23
213 11A Nguyễn Phạm Anh Thư 260728 STT 17;  P23
214 11A Lê Nguyễn Phương Thy 260729 STT 30;  P14
215 11A Phan Cao Bảo Trâm 260730 STT 19;  P15
216 11A Nguyễn Ngọc Bảo Trân 260731 STT 26;  P25
217 11A Nguyễn Hồng Minh Triết 260732 STT 9;  P15
218 11A1 Lê Nguyễn Huy An 260801 STT 11;  P22
219 11A1 Nguyễn Đức Vân Anh 260802 STT 14;  P16
220 11A1 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 260803 STT 6;  P13
221 11A1 Nguyễn Chí Bảo 260804 STT 30;  P20
222 11A1 Huỳnh Thị Giang Bình 260805 STT 9;  P23
223 11A1 Đỗ Ngọc Trân Châu 260806 STT 19;  P23
224 11A1 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 260807 STT 22;  P24
225 11A1 Nguyễn Lê Thùy Dương 260808 STT 26;  P22
226 11A1 Phạm Khánh Đan 260809 STT 24;  P14
227 11A1 Huỳnh Thị Định 260810 STT 28;  P24
228 11A1 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 260811 STT 5;  P23
229 11A1 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 260812 STT 4;  P23
230 11A1 Lê Minh Đăng Khoa 260813 STT 14;  P21
231 11A1 Phan Ngọc Thiên Kim 260814 STT 1;  P17
232 11A1 Nguyễn Quỳnh Huyền Linh 260815 STT 29;  P21
233 11A1 Võ Bùi Khánh Linh 260816 STT 9;  P21
234 11A1 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 260817 STT 29;  P18
235 11A1 Lý Trần An Nguyên 260818 STT 12;  P22
236 11A1 Ngô Đình Minh Như 260819 STT 26;  P13
237 11A1 Lư May Chăm Pa 260820 STT 24;  P21
238 11A1 Võ Như Phi 260821 STT 29;  P25
239 11A1 Huỳnh Nhật Phương 260822 STT 22;  P21
240 11A1 Phan Đỗ Thiên Phương 260823 STT 14;  P18
241 11A1 Trịnh Đông Quân 260824 STT 4;  P24
242 11A1 Lê Thị Tú Quyên 260825 STT 30;  P21
243 11A1 Lương Xuân Thảo 260826 STT 7;  P16
244 11A1 Phạm Uyên Thảo 260827 STT 29;  P15
245 11A1 Hồ Ngọc Thuận 260828 STT 28;  P17
246 11A1 Võ Ngọc Vy Thư 260829 STT 19;  P13
247 11A1 Nguyễn Thị Bảo Trân 260830 STT 22;  P13
248 11A1 Bùi Huỳnh Kim Uyên 260831 STT 29;  P23
249 11A1 Nguyễn Khánh Uyên 260832 STT 19;  P21
250 11A1 Trần Ngọc Phương Uyên 260833 STT 28;  P22
251 11A1 Trần Ngọc Minh Văn 260834 STT 26;  P24
252 11A1 Nguyễn Thị Bích Vân 260835 STT 19;  P20
253 11C1 Đỗ Hiếu Ngân 260901 STT 22;  P18
254 11C1 Lê Hồ Thụy Quân 260902 STT 1;  P23
255 11C1 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 260903 STT 7;  P15
256 11C1 Nguyễn Hoàng Tiến 260904 STT 4;  P14
257 11C1 Nguyễn Trần Minh Trung 260905 STT 4;  P17
258 11C1 Trần Quốc Vinh 260906 STT 22;  P22
259 11C1 Lê Hoàng Vũ 260907 STT 4;  P15
260 11C1 Lê Huỳnh Quang Vũ 260908 STT 12;  P15
261 11C1 Nguyễn Lê Vy 260909 STT 9;  P24
262 11C1 Phạm Từ Phương An 260910 STT 1;  P14
263 11C1 Nguyễn Dũ Thiên Ân 260911 STT 3;  P25
264 11C1 Nguyễn Đức Gia Bảo 260913 STT 6;  P24
265 11C1 Trần Ngô Lan Hương 260914 STT 6;  P23
266 11C1 Trần Tuấn Kiệt 260915 STT 7;  P13
267 11C1 Nguyễn Thị Thu Kiều 260916 STT 3;  P24
268 11C1 Nguyễn Quỳnh My 260917 STT 14;  P20
269 11C1 Nguyễn Lê Phương Ngân 260918 STT 1;  P21
270 11C1 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 260919 STT 9;  P19
271 11C1 Trần Văn Nghĩa 260920 STT 5;  P17
272 11C1 Trương Bá Nguyên 260922 STT 2;  P14
273 11C1 Hồ Thị Mỹ Nhàn 260923 STT 3;  P16
274 11C1 Phạm Thị Hoài Nhi 260924 STT 5;  P21
275 11C1 Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh 260925 STT 14;  P19
276 11C1 Đoàn Triệu Phú 260926 STT 1;  P19
277 11C1 Nguyễn Hồng Nhật Phương 260927 STT 5;  P15
278 11C1 Cao Ngọc Yến Quỳnh 260928 STT 7;  P14
279 11C1 Lê Trung Trí Thành 260929 STT 28;  P14
280 11C1 Nguyễn Hà An Thy 260930 STT 8;  P25
281 11C1 Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết 260931 STT 2;  P24
282 11C1 Nguyễn Thiện Mỹ Uyên 260932 STT 22;  P16
283 11C1 Nguyễn Kim Vân 260933 STT 4;  P13
284 11C1 Phạm Như Ý 260934 STT 9;  P22
285 11C2 Lương Quốc An 261001 STT 19;  P16
286 11C2 Nguyễn Trần Bảo Anh 261002 STT 22;  P19
287 11C2 Phạm Gia Bảo 261003 STT 12;  P13
288 11C2 Văn Trí Danh 261004 STT 19;  P25
289 11C2 Nguyễn Mỹ Đình 261005 STT 19;  P22
290 11C2 Trần Đình Duy 261006 STT 8;  P24
291 11C2 Trần Huỳnh Thiên Hà 261007 STT 5;  P20
292 11C2 Nguyễn Hoàng Hiệp 261008 STT 24;  P17
293 11C2 Nguyễn Minh Hiếu 261009 STT 17;  P16
294 11C2 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 261010 STT 24;  P13
295 11C2 Nguyễn Phúc Khang 261011 STT 9;  P13
296 11C2 Nguyễn Việt Kim 261012 STT 6;  P19
297 11C2 Lê Thành Luân 261013 STT 6;  P14
298 11C2 Dương Ngọc Minh 261014 STT 3;  P18
299 11C2 Trần Hữu Nhật Minh 261015 STT 3;  P21
300 11C2 Hoàng Huyền My 261016 STT 4;  P21
301 11C2 Quách Thái Thị Trà My 261017 STT 14;  P23
302 11C2 Dương Thanh Ngân 261018 STT 22;  P20
303 11C2 Lê Ngọc Kim Ngân 261019 STT 4;  P16
304 11C2 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 261020 STT 14;  P15
305 11C2 Huỳnh Thị Quỳnh Như 261021 STT 17;  P22
306 11C2 Lưu Hoàng Oanh 261022 STT 14;  P24
307 11C2 Bùi Hoàng Phúc 261023 STT 2;  P23
308 11C2 Lê Ngọc Thành Tài 261024 STT 9;  P14
309 11C2 Huỳnh Thị Ngọc Thể 261025 STT 24;  P20
310 11C2 Nguyễn Huy Thiện 261026 STT 1;  P15
311 11C2 Đoàn Trương Anh Thư 261027 STT 29;  P20
312 11C2 Lê Nguyễn Anh Thư 261028 STT 14;  P25
313 11C2 Nguyễn Thanh Thư 261029 STT 9;  P18
314 11C2 Nguyễn Minh Thy 261030 STT 22;  P15
315 11C2 Ngô Tất Tố 261031 STT 14;  P14
316 11C2 Hồ Thảo Trang 261032 STT 12;  P18
317 11C2 Nguyễn Lê Uyên Trinh 261033 STT 8;  P15
318 11C2 Hoàng Nguyên Tú Uyên 261034 STT 19;  P18
319 11C2 Bùi Thoại Yến Vy 261035 STT 9;  P20
320 11C3 Thi Gia An 261101 STT 17;  P25
321 11C3 Hoàng Thị Xuân Ánh 261102 STT 8;  P21
322 11C3 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 261103 STT 26;  P16
323 11C3 Ngô Phước Đạt 261104 STT 17;  P20
324 11C3 Đoàn Thị Khánh Đoan 261105 STT 20;  P21
325 11C3 Nguyễn Đào Nhật Hà 261106 STT 20;  P19
326 11C3 Phan Công Hậu 261107 STT 22;  P25
327 11C3 Đặng Đông Hiếu 261108 STT 8;  P22
328 11C3 Nguyễn Trung Hưng 261109 STT 9;  P25
329 11C3 Nguyễn Cẩm Huyền 261110 STT 17;  P14
330 11C3 Nguyễn Lê Khanh 261111 STT 7;  P24
331 11C3 Bùi Đăng Khoa 261112 STT 12;  P20
332 11C3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 261113 STT 3;  P22
333 11C3 Kiều Mai Nhật Linh 261114 STT 5;  P18
334 11C3 Đặng Thị Hiền Lương 261115 STT 12;  P16
335 11C3 Lưu Phan Bình Minh 261116 STT 1;  P25
336 11C3 Trần Quang Minh 261117 STT 24;  P16
337 11C3 Nguyễn Hà Đan My 261118 STT 28;  P20
338 11C3 Phùng Lý Linh Nga 261119 STT 6;  P20
339 11C3 Nguyễn Phạm Phương Nghi 261120 STT 3;  P13
340 11C3 Tăng Lê Uyên Nhi 261121 STT 8;  P19
341 11C3 Nguyễn Minh Phát 261122 STT 3;  P20
342 11C3 Châu Nguyễn Gia Phúc 261123 STT 5;  P19
343 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 261124 STT 15;  P20
344 11C3 Trần Trịnh Thương Thi 261125 STT 29;  P19
345 11C3 Nguyễn Thị Minh Thơ 261126 STT 23;  P24
346 11C3 Lê Hồ Anh Thư 261127 STT 1;  P20
347 11C3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 261128 STT 2;  P22
348 11C3 Nguyễn Trần Bảo Thư 261129 STT 25;  P25
349 11C3 Trần Lê Mỹ Tiên 261130 STT 23;  P14
350 11C3 Bùi Thị Huyền Trâm 261131 STT 8;  P23
351 11C3 Nguyễn Lê Khánh Trang 261132 STT 17;  P19
352 11C3 Đặng Mỹ Trinh 261133 STT 15;  P18
353 11C3 Lê Hoàng Lâm Trúc 261134 STT 25;  P23
354 11C3 Phạm Nguyễn Quốc Việt 261135 STT 26;  P18
355 11C Trần Vân Anh 261201 STT 15;  P14
356 11C Nguyễn Trọng Bằng 261202 STT 10;  P19
357 11C Hoàng Minh Đạt 261203 STT 10;  P14
358 11C Nguyễn Gia Hân 261204 STT 2;  P16
359 11C Nguyễn An Khánh 261205 STT 25;  P22
360 11C Phan Thị Mỹ Linh 261206 STT 7;  P18
361 11C Trần Nguyễn Phương Nguyên 261208 STT 23;  P17
362 11C Lê Phạm Ý Nhã 261209 STT 1;  P16
363 11C Võ Ngọc Hiểu Phương 261212 STT 28;  P18
364 11C Nguyễn Minh Thắng 261213 STT 15;  P25
365 11C Nguyễn Hoàng Thi 261214 STT 3;  P19
366 11C Nguyễn Quốc Thịnh 261215 STT 8;  P13
367 11C Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 261216 STT 8;  P20
368 11C Huỳnh Trọng Tiến 261217 STT 2;  P21
369 11C Nguyễn Minh Toàn 261218 STT 6;  P22
370 11C Nguyễn Thị Ngọc Trân 261219 STT 17;  P13
371 11C Trần Thị Mai Trinh 261220 STT 10;  P20
372 11C Nguyễn Xuân Trường 261221 STT 7;  P22
373 11C Nguyễn Trương Mỹ Uyên 261222 STT 5;  P13
374 11C Phan Hồ Trúc Vy 261223 STT 10;  P18
375 11C Cao Thái Bình 261224 STT 12;  P23
376 11C Phan Đặng Kiều Châu 261225 STT 15;  P24
377 11C Phan Công Danh 261226 STT 10;  P15
378 11C Trần Hân Du 261227 STT 23;  P23
379 11C Bùi Đặng Khương Duy 261228 STT 17;  P17
380 11C Trần Huỳnh Thanh Hân 261229 STT 30;  P17
381 11C Trần Lê Minh Khang 261230 STT 25;  P19
382 11C Huỳnh Đông Đăng Nguyên 261231 STT 23;  P22
383 11C Đặng Hoàng Oanh 261232 STT 28;  P21
384 11C Phan Hoàng Qúy 261233 STT 10;  P16
385 11C Lê Minh Tân 261234 STT 17;  P18
386 11C Bùi Anh Tú 261235 STT 6;  P21

KHỐI 12

Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
12T Đinh Thị Trâm Anh 250101 STT 10;  P7
12T Lưu Minh Anh 250102 STT 29;  P7
12T Nguyễn Xuân Kỳ Duyên 250103 STT 25;  P6
12T Phạm Ngọc Mỹ Duyên 250104 STT 4;  P12
12T Trần Kiều Dương 250105 STT 12;  P9
12T Nguyễn Trường Đại 250106 STT 28;  P3
12T Phạm Xuân Khải 250109 STT 29;  P8
12T Nguyễn Trường Khang 250110 STT 22;  P1
12T Phạm Huyền Khanh 250111 STT 26;  P3
12T Diều Quốc Khánh 250112 STT 17;  P6
12T Nguyễn Quang Khánh 250113 STT 29;  P5
12T Phan Hoàng Trà My 250114 STT 19;  P1
12T Nguyễn Phúc Bảo Ngân 250115 STT 24;  P5
12T Nguyễn Thị Mai Ngân 250116 STT 22;  P4
12T Huỳnh Nguyễn Hồng Oanh 250118 STT 5;  P5
12T Lê Huỳnh Tuấn Phát 250119 STT 29;  P2
12T Nguyễn Đồng Phước 250120 STT 29;  P1
12T Đinh Xuân Quang 250121 STT 19;  P2
12T Nguyễn Lương Bảo Tiên 250123 STT 19;  P11
12T Phùng Phạm Thủy Tiên 250124 STT 10;  P2
12T Nguyễn Anh Tú 250125 STT 19;  P6
12T Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 250126 STT 2;  P8
12T Trần Thiên Triều 250128 STT 2;  P6
12T Nguyễn Thị Kim Vũ 250130 STT 24;  P9
12I Thủy Võ Trường An 250201 STT 29;  P9
12I Huỳnh Văn Cường 250202 STT 17;  P2
12I Hồ Quốc Duy 250203 STT 4;  P3
12I Huỳnh Bá Đạt 250204 STT 28;  P8
12I Lê Duy Hào 250205 STT 19;  P3
12I Nguyễn Đỗ Gia Hân 250206 STT 14;  P1
12I Nguyễn Thanh Huy 250207 STT 17;  P8
12I Lê Trần Phước Hưng 250208 STT 10;  P5
12I Nguyễn Bình Minh 250210 STT 14;  P8
12I Nguyễn Chánh Nhật Minh 250211 STT 6;  P1
12I Trịnh Ngọc Bảo Ngân 250212 STT 19;  P4
12I Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 250213 STT 20;  P2
12I Nguyễn Thanh Nhàn 250214 STT 25;  P1
12I Cao Yến Nhi 250215 STT 17;  P7
12I Nguyễn Nhất Quỳnh 250216 STT 10;  P12
12I Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 250217 STT 12;  P8
12I Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh 250218 STT 22;  P12
12I Võ Đình Thuận 250219 STT 15;  P9
12I Trần Khánh Toàn 250220 STT 9;  P6
12I Nguyễn Minh Trí 250221 STT 3;  P2
12I Nguyễn Quốc Trí 250222 STT 12;  P6
12I Võ Ngọc Phương Trinh 250223 STT 26;  P4
12I Trần Thị Thanh Trúc 250224 STT 20;  P4
12I Châu An Tuyền 250226 STT 12;  P3
12I Lương Hoàng Trúc Văn 250227 STT 20;  P3
12L Đặng Huyền Thiện Ân 250301 STT 27;  P9
12L Nguyễn Hoàng Phú Bình 250302 STT 3;  P6
12L Nguyễn Gia Huy 250303 STT 12;  P1
12L Trần Ngọc Huy 250304 STT 1;  P9
12L Nguyễn Uy Khang 250305 STT 9;  P3
12L Nguyễn Thị Kim Ngân 250306 STT 22;  P9
12L Nguyễn Hoàng Nhật 250308 STT 15;  P4
12L Trần Đình Thảo Nhiên 250309 STT 20;  P8
12L Hồ Tấn Phát 250310 STT 20;  P5
12L Nguyễn Thái Phong 250311 STT 7;  P7
12L Đinh Bá Phụng 250312 STT 9;  P5
12L Võ Đình Quốc 250313 STT 9;  P12
12L Đoàn Thị Trúc Quỳnh 250314 STT 20;  P7
12L Nguyễn Bảo Quỳnh 250315 STT 10;  P8
12L Nguyễn Thành Sơn 250316 STT 20;  P11
12L Châu Thành Tâm 250317 STT 3;  P11
12L Trần Trung Tín 250318 STT 6;  P7
12L Trần Minh Tú 250319 STT 3;  P1
12L Phạm Viết Thái 250320 STT 15;  P8
12L Huỳnh Thanh Thảo 250321 STT 5;  P11
12L Nguyễn Phạm Ngọc Triều 250322 STT 24;  P1
12L Nguyễn Quang Trường 250323 STT 13;  P6
12L Lưu Tú Văn 250324 STT 24;  P11
12L Huỳnh Thị Diệu Viên 250325 STT 18;  P1
12L Tôn Triều Vỹ 250326 STT 11;  P1
12H Lý Gia Bảo 250401 STT 24;  P4
12H Võ Huỳnh Hồng Cẩm 250402 STT 28;  P2
12H Võ Ngọc Tường Đoan 250403 STT 18;  P11
12H Hoàng Nhật Hà 250404 STT 9;  P4
12H Nguyễn Hoàng Khánh Linh 250406 STT 29;  P6
12H Nguyễn Thị Nhật Linh 250407 STT 25;  P2
12H Phan Phạm Đức Minh 250408 STT 22;  P5
12H Nguyễn Thị Ngọc Na 250409 STT 13;  P11
12H Đặng Thảo Nguyên 250410 STT 30;  P6
12H Nguyễn Quang Đăng Nhân 250411 STT 9;  P1
12H Đỗ Nguyễn Minh Nhật 250412 STT 16;  P6
12H Lê Thị Hồng Nhung 250413 STT 9;  P8
12H Phan Nguyễn Quỳnh Như 250414 STT 28;  P1
12H Võ Hồng Phong 250415 STT 14;  P4
12H Trương Huỳnh Phước 250416 STT 14;  P2
12H Đặng Ngọc Quang 250417 STT 20;  P12
12H Nguyễn Trần Trúc Quyên 250418 STT 20;  P6
12H Phạm Năng Tài 250419 STT 18;  P12
12H Nguyễn Minh Tấn 250420 STT 3;  P4
12H Mai Hoàng Ngọc Tiến 250421 STT 28;  P5
12H Nguyễn Vũ Nhất Tin 250422 STT 8;  P9
12H Phùng Thị Ngọc Tuyền 250423 STT 22;  P11
12H Lương Ngọc Bảo Trân 250424 STT 27;  P1
12H Phan Nguyễn Thanh Trúc 250425 STT 1;  P4
12H Trần Anh Trường 250426 STT 9;  P9
12H Lê Phương Uyên 250427 STT 14;  P9
12H Nguyễn Văn Vũ 250428 STT 2;  P7
12H Đoàn Thị Ngọc Vy 250429 STT 20;  P9
12S Hồ Ngọc Thuận An 250501 STT 24;  P2
12S Ngô Thái Thiên An 250502 STT 14;  P7
12S Nguyễn Thân Kim Anh 250503 STT 28;  P4
12S Nguyễn Thị Phụng Chi 250504 STT 22;  P8
12S Phạm Thị Diệu 250505 STT 22;  P6
12S Nghiêm Thị Thùy Dương 250507 STT 25;  P4
12S Lê Thị Mỹ Hạ 250508 STT 27;  P2
12S Huỳnh Thị Mỹ Hân 250509 STT 22;  P7
12S Nguyễn Thị Út Hương 250510 STT 27;  P4
12S Phạm Thị Mỹ Kiều 250511 STT 29;  P3
12S Lê Đinh Phương Khanh 250512 STT 11;  P2
12S Nguyễn Thị Thùy Linh 250513 STT 30;  P5
12S Trần Khánh Linh 250514 STT 18;  P7
12S Nguyễn Tuyết Minh 250515 STT 25;  P7
12S Đinh Thị Lâm Như 250516 STT 20;  P1
12S Phạm Thị Ý Như 250517 STT 11;  P5
12S Nguyễn Thanh Hiền Phương 250518 STT 27;  P3
12S Nguyễn Thị Thanh Tâm 250520 STT 15;  P7
12S Đinh Nguyễn Thanh Thanh 250521 STT 27;  P8
12S Huỳnh Ngọc Kim Thanh 250522 STT 13;  P8
12S Trần Lê Phương Thảo 250523 STT 6;  P3
12S Nguyễn Ngọc Phương Thùy 250525 STT 24;  P3
12S Lê Trần Anh Thư 250526 STT 24;  P7
12S Nguyễn Thanh Trà 250527 STT 16;  P2
12S Đỗ Thị Minh Trang 250528 STT 27;  P7
12S Nguyễn Thanh Vi 250529 STT 23;  P11
12S Phạm Vũ Trúc Vy 250530 STT 27;  P6
12S Mai Kim Yến 250531 STT 21;  P12
12V Phạm Lưu Cao Thiên An 250601 STT 18;  P8
12V Nguyễn Thị Lan Anh 250602 STT 11;  P12
12V Trương Ngọc Anh 250603 STT 26;  P9
12V Nguyễn Ngọc Ánh 250604 STT 13;  P4
12V Trương Lê Quỳnh Chiêu 250605 STT 18;  P5
12V Ngô Thị Hân 250606 STT 16;  P4
12V Phạm Mỹ Thảo Hiền 250607 STT 30;  P2
12V Lưu Trần Tuyết Hoa 250609 STT 1;  P7
12V Hồ Thị Thanh Liêm 250610 STT 23;  P3
12V Trần Thị Mỹ Loan 250611 STT 15;  P12
12V Nguyễn Thị Nga 250612 STT 9;  P7
12V Nguyễn Minh Hoàn Nhi 250613 STT 8;  P8
12V Trần Mỹ Phương 250614 STT 5;  P3
12V Lê Như Quỳnh 250615 STT 21;  P5
12V Trần Huyền Thảo 250616 STT 23;  P9
12V Nguyễn Hoài Thu 250617 STT 8;  P2
12V Nguyễn Nhã Anh Trang 250619 STT 2;  P5
12V Tăng Võ Thiên Trang 250620 STT 23;  P7
12V Phan Huỳnh Đoan Trâm 250621 STT 21;  P4
12V Đoàn Tú Uyên 250623 STT 26;  P2
12A Bùi Thế Phương An 250701 STT 23;  P8
12A Đỗ Trâm Anh 250702 STT 18;  P2
12A Nguyễn Minh Anh 250703 STT 10;  P3
12A Nguyễn Đinh Cao Đạt 250704 STT 4;  P1
12A Trần Ngô Gia Hân 250705 STT 27;  P5
12A Phan Nguyễn Minh Hiếu 250707 STT 26;  P1
12A Dương Thanh Hương 250708 STT 11;  P6
12A Trương Bảo Khang 250709 STT 4;  P2
12A Bốc Nghiệp Khoa 250710 STT 8;  P12
12A Huỳnh Đăng Khoa 250711 STT 2;  P1
12A Huỳnh Phạm Đăng Khoa 250712 STT 16;  P12
12A Lê Bảo Ngân 250714 STT 21;  P9
12A Nguyễn Tú Ngọc 250715 STT 18;  P6
12A Phan Ngọc Mỹ Phương 250716 STT 15;  P11
12A Vũ Hồng Phương 250717 STT 11;  P3
12A Nguyễn Khánh Quyên 250718 STT 15;  P5
12A Châu Ngọc Vĩnh Tâm 250719 STT 1;  P11
12A Bùi Võ Đài Trang 250720 STT 16;  P3
12A Dương Bích Trâm 250722 STT 8;  P5
12A Trương Trọng Minh Trân 250723 STT 5;  P6
12A Nguyễn Thanh Hải Triều 250724 STT 1;  P3
12A Huỳnh Tố Trinh 250725 STT 30;  P4
12A Nguyễn Thành Trung 250726 STT 2;  P2
12A Lê Hoàng Quốc Việt 250727 STT 8;  P1
12A Nguyễn Đình Phương Vy 250728 STT 21;  P8
12A Lê Nguyễn Như Ý 250729 STT 23;  P2
12A1 Huỳnh Nhật Phương Chi 250801 STT 23;  P4
12A1 Nguyễn Hoàng Đăng 250802 STT 10;  P6
12A1 Nguyễn Khánh Đoan 250803 STT 13;  P7
12A1 Nguyễn Văn Hưng 250804 STT 16;  P1
12A1 Nguyễn Duy Khang 250805 STT 18;  P3
12A1 Trần Công Khôi 250806 STT 13;  P3
12A1 Trần Thị Tuyết Linh 250807 STT 10;  P1
12A1 Nguyễn Lê Kim Mai 250808 STT 18;  P9
12A1 Nguyễn Minh Huyền Ngân 250809 STT 13;  P1
12A1 Phùng Hiểu Nghi 250810 STT 16;  P9
12A1 Nguyễn Phan Hà Nguyên 250811 STT 10;  P9
12A1 Trần Nhật Nguyên 250812 STT 16;  P5
12A1 Trần Cao Hạnh Nhi 250813 STT 26;  P8
12A1 Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên 250814 STT 18;  P4
12A1 Hồ Ý San 250815 STT 13;  P2
12A1 Lê Thị Xuân Thanh 250816 STT 28;  P6
12A1 Hoàng Võ Thanh Thảo 250817 STT 15;  P2
12A1 Nguyễn Duy Thắng 250818 STT 5;  P4
12A1 Từ Hạo Thiên 250819 STT 3;  P12
12A1 Nguyễn Ngọc Thúy 250820 STT 16;  P11
12A1 Lê Vang Kim Thước 250821 STT 1;  P1
12A1 Phan Hoài Thương 250822 STT 16;  P8
12A1 Đỗ Lê Uyên 250823 STT 13;  P9
12A1 Huỳnh Thanh Uyên 250824 STT 16;  P7
12A1 Nguyễn Phúc Diễm Vy 250825 STT 15;  P6
12A1 Văn Trúc Vy 250826 STT 5;  P12
12A1 Nguyễn Cẩm Yên 250827 STT 21;  P7
12C1 Nguyễn Bảo Châm 250902 STT 19;  P7
12C1 Lương Tấn Đạt 250903 STT 13;  P12
12C1 Đỗ Nguyễn Khánh Đoan 250904 STT 2;  P11
12C1 Võ Tấn Đức 250905 STT 11;  P11
12C1 Nguyễn Trần Công Hãn 250906 STT 8;  P11
12C1 Đào Ngọc Hằng 250907 STT 29;  P4
12C1 Nguyễn Huy Hoàng 250908 STT 28;  P7
12C1 Trần Gia Huy 250909 STT 4;  P7
12C1 Lê Thế Khôi 250910 STT 17;  P4
12C1 Nguyễn Ngọc Minh 250912 STT 8;  P7
12C1 Cao Kim Ngân 250913 STT 5;  P8
12C1 Huỳnh Trúc Ngân 250914 STT 21;  P6
12C1 Nguyễn Gia Ngân 250915 STT 11;  P4
12C1 Đỗ Như Ngọc 250916 STT 4;  P8
12C1 Đặng Phước Nguyên 250917 STT 11;  P9
12C1 Tống Ngọc Quỳnh Nhi 250918 STT 17;  P12
12C1 Từ Hạo Nhiên 250919 STT 6;  P9
12C1 Đặng Thị Kim Thành 250921 STT 25;  P5
12C1 Nguyễn Quốc Thắng 250922 STT 28;  P9
12C1 Nguyễn Ngọc Minh Thư 250923 STT 6;  P4
12C1 Nguyễn Thanh Thảo Trang 250924 STT 1;  P6
12C1 Trần Song Quỳnh Trâm 250925 STT 4;  P4
12C1 Đặng Trần Bảo Trân 250926 STT 21;  P2
12C1 Nguyễn Anh Tuấn 250927 STT 8;  P4
12C1 Nguyễn Duy Kim Tuyến 250928 STT 10;  P11
12C1 Mai Trần Mỹ Uyên 250929 STT 19;  P8
12C1 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 250930 STT 25;  P3
12C1 Vũ Cát Minh 250931 STT 1;  P12
12C1 Dương Lê Châu Khánh 250932 STT 1;  P5
12C1 Trần Phạm Thiết An 250933 STT 7;  P11
12C1 Nguyễn Thế Anh 250934 STT 7;  P3
12C1 Lê Minh Khánh Dương 250935 STT 2;  P9
12C1 Lê Quốc Đạt 250936 STT 6;  P11
12C1 Lê Đức Tài 250937 STT 4;  P6
12C2 Phạm Gia Bảo 251001 STT 15;  P3
12C2 Nguyễn Ngọc Chẩn 251002 STT 7;  P5
12C2 Bùi Lê Nhã Chi 251003 STT 11;  P7
12C2 Đặng Anh Đạt 251004 STT 5;  P9
12C2 Nguyễn Phương Hân 251005 STT 13;  P5
12C2 Nguyễn Thị Thu Hiền 251006 STT 23;  P6
12C2 Trần Minh Huân 251007 STT 17;  P3
12C2 Nguyễn Nhật Huy 251008 STT 3;  P7
12C2 Lê Minh Khanh 251009 STT 21;  P11
12C2 Trần Anh Kiệt 251010 STT 5;  P7
12C2 Võ Nguyên Trúc Lâm 251011 STT 25;  P9
12C2 Huỳnh Thanh Yến My 251012 STT 8;  P6
12C2 Trần Thảo Ngân 251013 STT 26;  P6
12C2 Võ Thị Thanh Ngân 251014 STT 26;  P5
12C2 Nguyễn Bảo Ngọc 251015 STT 21;  P1
12C2 Lê Ngọc Thảo Nguyên 251016 STT 21;  P3
12C2 Nguyễn Thị Thúy Như 251017 STT 25;  P8
12C2 Đinh Trương Tấn Phúc 251018 STT 30;  P3
12C2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 251019 STT 26;  P7
12C2 Nguyễn Đặng Anh Quân 251020 STT 2;  P3
12C2 Văn Trúc Quỳnh 251021 STT 6;  P5
12C2 Nguyễn Chí Thành 251022 STT 4;  P9
12C2 Phan Huỳnh Vân Thảo 251023 STT 23;  P1
12C2 Phan Thanh Thắng 251024 STT 23;  P5
12C2 La Phụng Thiên 251025 STT 2;  P4
12C2 Từ Sỹ Hưng Thịnh 251026 STT 10;  P4
12C2 Huỳnh Ngọc Nguyên Thư 251027 STT 23;  P12
12C2 Diệp Thế Toàn 251028 STT 11;  P8
12C2 Nguyễn Võ Khánh Trâm 251029 STT 22;  P2
12C2 Trần Nguyễn Khương Triều 251030 STT 1;  P8
12C2 Đỗ Hoàng Việt 251031 STT 14;  P5
12C2 Nguyễn Bích Ngọc 251032 STT 17;  P1
12C2 Huỳnh Quế Anh 251033 STT 12;  P11
12C2 Mã Thị Mỹ Hạnh 251034 STT 7;  P12
12C2 Phạm Đình Huy Khánh 251036 STT 5;  P2
12C2 Phan Trần Bảo Khánh 251037 STT 4;  P11
12C2 Nguyễn Đặng Trúc Linh 251038 STT 15;  P1
12C2 Trương Ngọc Hà Nam 251039 STT 1;  P2
12C2 Nguyễn Anh Thiên 251040 STT 8;  P3
12C3 Nguyễn Tấn Dũng 251101 STT 14;  P11
12C3 Bùi Thị Mỹ Duyên 251102 STT 14;  P12
12C3 Nguyễn Lê Đức Dương 251103 STT 6;  P6
12C3 Nguyễn Ngọc Đạt 251104 STT 3;  P8
12C3 Nguyễn Tiến Đạt 251105 STT 7;  P4
12C3 Trương Thị Mai Hồng 251106 STT 19;  P5
12C3 Lê Quốc Huy 251107 STT 30;  P1
12C3 Nguyễn Văn Hưng 251108 STT 9;  P2
12C3 Lương Gia Khánh 251109 STT 7;  P6
12C3 Lê Nhật Đăng Khoa 251110 STT 5;  P1
12C3 Hà Nguyễn Thanh Lạc 251111 STT 24;  P6
12C3 Dương Bảo Linh 251112 STT 3;  P3
12C3 Nguyễn Bảo Luân 251113 STT 12;  P4
12C3 Cao Thanh Mi 251114 STT 12;  P2
12C3 Lê Hoàng Minh 251115 STT 7;  P8
12C3 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 251116 STT 7;  P2
12C3 Nguyễn Thị Hồng Ngân 251117 STT 17;  P5
12C3 Hồ Lê Uyển Nhã 251118 STT 19;  P9
12C3 Nguyễn Quỳnh Nhi 251119 STT 12;  P12
12C3 Trần Thảo Nhiên 251120 STT 6;  P2
12C3 Trần Thị Quỳnh Như 251121 STT 12;  P5
12C3 Trịnh Nam Phương 251122 STT 4;  P5
12C3 Trần Võ Việt Quốc 251123 STT 7;  P9
12C3 Nguyễn Trương Tú Quyên 251124 STT 24;  P12
12C3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 251125 STT 3;  P9
12C3 Đặng Thị Mỹ Tâm 251126 STT 14;  P6
12C3 Lê Nguyễn Thanh Tâm 251127 STT 3;  P5
12C3 Lê Thùy Phúc Thanh 251128 STT 19;  P12
12C3 Nguyễn Minh Thảo 251129 STT 7;  P1
12C3 Lê Trần Duy Thiện 251130 STT 6;  P8
12C3 Nguyễn Lê Anh Thư 251131 STT 9;  P11
12C3 Nguyễn Hữu Tiến 251132 STT 6;  P12
12C3 Trần Nguyễn Uyên Trân 251133 STT 22;  P3
12C3 Vương Hoàng Trân 251134 STT 14;  P3
12C3 Lê Ngô Anh Vy 251135 STT 17;  P11
12C3 Nguyễn Thị My Xít 251136 STT 24;  P8
12C3 Đỗ Hoàng Long 251137 STT 12;  P7
12C3 Kiều Hồ Trung Dũng 251138 STT 17;  P9
12C3 Nguyễn Kiến Quốc 251139 STT 2;  P12

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696166
Số người online: 24
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website