Lịch công tác tháng 12.2019
08:48:26 26-11-2019
Lượt xem: 10587

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 356/KH-THPTC-THĐ

                          Phan Thiết, ngày 25 tháng 11 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  12 / 2019

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức kiểm tra Học kỳ I, phân công giảng dạy HKII;

- Sơ kết Học kỳ I năm học 2019-2020; Cộng điểm, đánh giá, xếp loại học sinh Học kỳ I;

- Thành lập đội tuyển Olympic;

- Rà soát, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2019, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế thi đua khen thưởng; quy hoạch CBQL, quy hoạch đào tạo;

- Chuẩn bị CSVC thi HSGQG;

- Kiểm tra CSVC; Kiểm kê tài sản.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 15: Từ ngày 02/12/2019 đến 07/12/2019

Thứ Hai

02/12

- Chào cờ: Phát động phong trào học ngoại ngữ, xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ.

- Dạy học theo TKB

- Tổ Ngoại ngữ. 

.

- Sở mượn Hội trường A tập huấn ngày 02, 03, 04/12/2019.

 

- Triển khai góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Thứ Ba

03/12

- Dạy học theo TKB

 

Thứ Tư

04/12

- Dạy học theo TKB

 

Thứ Năm

05/12

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Kiểm tra chung

   + Tiết 1: Môn Hóa K.10, K.12.

   + Tiết 2: Môn Anh K.12, môn Sinh K.10.

- 15h45: Họp Hội đồng sư phạm.

 

- Cô Thư phụ trách, thầy Đình Huy điều hành.

 

 

Thứ Sáu

06/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Bảy

07/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Tuần 16: Từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019

Thứ Hai

09/12

- Chào cờ: Tuyên truyền bình đẳng giới và triển khai Kế hoạch văn nghệ Ngày 09/1.

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Ba

10/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ Tư

11/12

- Dạy học theo TKB Khối 10 và Khối 11

 

 

Khối 12 nghỉ có học bù

Thứ Năm

12/12

Kiểm tra HKI khối 12 theo lịch của Sở

- Sáng: Ngữ văn.

- Chiều: Hóa học và GDCD

- Cô Thư phụ trách

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ Sáu

13/12

Kiểm tra HKI khối 12 theo lịch của Sở

- Sáng: Vật lý và Lịch sử.

- Chiều: Toán.

- Cô Thư phụ trách

Khối 10, 11 nghỉ

Thứ Bảy

14/12

Kiểm tra HKI khối 12 theo lịch của Sở

- Sáng: Sinh học và Địa lý.

- Chiều: Tiếng Anh.

- Cô Thư phụ trách

Khối 10, 11 nghỉ

Tuần 17: Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019

Thứ Hai

16/12

- Chào cờ: Sinh hoạt kỷ niệm ngày 22/12.  

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Hội đồng trường quyết nghị về sửa đổi, bổ sung các quy chế của nhà trường.

- Nhóm Sử, Ban Văn nghệ

 

 

- HT thông báo.

 

Thứ Ba

17/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Tư

18/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Năm

19/12

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Kiểm tra chung

   + Tiết 1: Môn Toán K.11, K.12. Môn Tin K.10

   + Tiết 2: Môn Tin K.12, môn Anh K.10, K.11.

- 15h30: HĐNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

- Cô Thư phụ trách, thầy Hùng điều hành.

 

- Thầy Hiếu phụ trách.

 

 

Thứ Sáu

20/12

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Thăm Tỉnh đội

- Các trưởng bộ môn rà soát phân công chuyên môn HKII gửi cho BGH.

- Thầy Hiếu phụ trách.

- BGH, Công đoàn.

 

 

Thứ Bảy

21/12

- Dạy học theo TKB

- GVCN xếp loại hạnh kiểm HS trong tiết SHCN

 

- Cô Thư triển khai

 

Tuần 18: Từ ngày 23/12/2019 đến 28/12/2019

Thứ Hai

23/12

- Chào cờ: Tuyên truyền về biển Đảo Việt Nam.

- Dạy học theo TKB;

- 9h00: Họp Đảng ủy; Họp BGH.

 

- Nhóm Địa lý và Ban VN

 

 

 

- Kiểm tra Thể dục, Quốc phòng, tiếng Pháp trong tuần 18.

Thứ Ba

24/12

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ Tư

25/12

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Năm

26/12

Nghỉ thi HSG quốc gia.

 

 

Thứ Sáu

27/12

Nghỉ thi HSG quốc gia.

 

 

Thứ Bảy

28/12

Nghỉ thi HSG quốc gia.

 

 

Tuần 19: Từ ngày 30/12/2019 đến 04/01/2020

Thứ Hai

30/12

Kiểm tra HKI khối 10, 11 theo lịch

- Sáng: Ngữ văn, Công nghệ

- Chiều: Vật lý và Lịch sử..

- Kiểm kê tài sản.

 

 

 

- Ban KTNB

Khối 12 nghỉ

Thứ Ba

31/12

Kiểm tra HKI khối 10, 11 theo lịch

- Sáng: Toán, Công dân

- Chiều: Tiếng Anh, Sinh học.

 

Khối 12 nghỉ

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c);

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7732085
Số người online: 42
IP của bạn: 3.235.62.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website