Danh sách học sinh khối 11 kiểm tra chung ngày 21/11/2019
14:35:37 20-11-2019
Lượt xem: 2404
    SƠ ĐỒ KIỂM TRA CHUNG KHỐI 11 NGÀY 21 - 11 - 2019
         
STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 11T Huỳnh Thị Nhật An 260101 STT 20;  P8
2 11T Vương Thụy Hà An 260102 STT 24;  P4
3 11T Lê Hồng Cát 260103 STT 20;  P9
4 11T Nguyễn Quốc Dũng 260104 STT 27;  P3
5 11T Đỗ Phương Duy 260105 STT 20;  P11
6 11T Nguyễn Linh Đan 260106 STT 17;  P11
7 11T Trần Khải Đăng 260107 STT 3;  P14
8 11T Huỳnh Ngọc Khánh Hân 260109 STT 24;  P5
9 11T Nguyễn Lương Huy 260110 STT 20;  P12
10 11T Nguyễn Ngọc Huy 260111 STT 20;  P13
11 11T Nguyễn Phùng Nguyên Hương 260112 STT 29;  P9
12 11T Hồ Tịnh Khang 260113 STT 27;  P4
13 11T Phan Trung Kiên 260114 STT 24;  P6
14 11T Chu Hải Linh 260115 STT 29;  P11
15 11T Lâm Mỹ Linh 260116 STT 27;  P5
16 11T Phạm Ngọc Long 260117 STT 27;  P6
17 11T Nguyễn Huỳnh Bình Minh 260118 STT 27;  P7
18 11T Trần Trung Hiếu Nam 260120 STT 29;  P12
19 11T Nguyễn Phương Thanh Ngân 260121 STT 29;  P13
20 11T Nguyễn Vũ Nhật 260122 STT 27;  P8
21 11T Trần Đình Nhật 260123 STT 27;  P9
22 11T Lê Huỳnh Như 260124 STT 27;  P11
23 11T Nguyễn Xuân Ny 260125 STT 20;  P14
24 11T Bùi Đăng Phương 260126 STT 27;  P12
25 11T Nguyễn Bình Phương Thi 260127 STT 29;  P14
26 11T Võ Xuân Thy 260128 STT 27;  P13
27 11T Nguyễn Trọng Tín 260129 STT 30;  P1
28 11T Trần Minh Triết 260130 STT 24;  P7
29 11T Lê Công Tuân 260131 STT 21;  P1
30 11T Nguyễn Xuân Tùng 260132 STT 21;  P2
31 11T Ung Chiêu Tường 260133 STT 27;  P14
32 11T Lâm Triệu Vy 260134 STT 14;  P8
33 11T Nguyễn Thị Trúc Vy 260135 STT 24;  P8
34 11I Đinh Vân Anh 260201 STT 1;  P1
35 11I Đặng Nhật Đăng 260202 STT 21;  P3
36 11I Bùi Tấn Quốc Đạt 260203 STT 14;  P9
37 11I Võ Khánh Dung 260204 STT 28;  P1
38 11I Nguyễn Triệu Duy 260205 STT 17;  P12
39 11I Nguyễn Viết Anh Duy 260206 STT 14;  P11
40 11I Võ Anh Duy 260207 STT 21;  P4
41 11I Từ Đỗ Nhật Hào 260208 STT 6;  P6
42 11I Nguyễn Minh Hiển 260209 STT 8;  P5
43 11I Nguyễn Minh Huy 260210 STT 9;  P5
44 11I Nguyễn Duy Khải 260211 STT 4;  P1
45 11I Tô Bảo Khang 260212 STT 14;  P12
46 11I Nguyễn Duy Khánh 260213 STT 21;  P5
47 11I Bùi Khắc Kiên 260214 STT 21;  P6
48 11I Tạ Thúc Trung Kiên 260215 STT 12;  P3
49 11I Mai Thị Cẩm Loan 260216 STT 17;  P13
50 11I Lưu Hiếu Ngân 260217 STT 28;  P2
51 11I Nguyễn Phan Thảo Nguyên 260218 STT 12;  P4
52 11I Hồng Thiện Nhân 260219 STT 24;  P9
53 11I Nguyễn Vĩ Nhân 260220 STT 21;  P7
54 11I Võ Khánh Như 260221 STT 5;  P3
55 11I Nguyễn Duy Phát 260222 STT 17;  P14
56 11I Lê Hữu Quý 260223 STT 14;  P13
57 11I Nguyễn Nhật Thịnh 260225 STT 8;  P6
58 11I Phạm Hoàng Phúc Thịnh 260226 STT 18;  P1
59 11I Lê Bảo Minh Thư 260227 STT 9;  P6
60 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260228 STT 9;  P7
61 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260229 STT 21;  P8
62 11I Huỳnh Trọng Bảo Trân 260230 STT 6;  P7
63 11I Trần Ngô Ngọc Trang 260231 STT 21;  P9
64 11I Lê Phương Trà Vy 260232 STT 14;  P14
65 11L Trần Lê Trọng An 260301 STT 3;  P2
66 11L Hoa Tiến Đạt 260304 STT 24;  P11
67 11L Lương Đào Trí Dũng 260305 STT 24;  P12
68 11L Lê Quốc Khánh 260306 STT 6;  P8
69 11L Nguyễn Quốc Khánh 260307 STT 15;  P1
70 11L Phạm Phú Khánh 260308 STT 9;  P8
71 11L Lê Quý Khiêm 260309 STT 28;  P3
72 11L Huỳnh Đăng Khoa 260310 STT 21;  P11
73 11L Huỳnh Bùi Minh Khuê 260311 STT 5;  P4
74 11L Mai Bảo Luân 260312 STT 28;  P4
75 11L Nguyễn Nhân Lực 260313 STT 8;  P7
76 11L Nguyễn Thành Nhân 260314 STT 15;  P2
77 11L Nguyễn Công Nhuần 260315 STT 5;  P5
78 11L Dương Hữu Phương 260316 STT 9;  P9
79 11L Phạm Huỳnh Thanh Quân 260317 STT 15;  P3
80 11L Phạm Lê Quân 260318 STT 6;  P9
81 11L Nguyễn Thành Tài 260320 STT 18;  P2
82 11L Nguyễn Thành Tấn 260321 STT 5;  P6
83 11L Nguyễn Xuân Thành 260322 STT 9;  P11
84 11L Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 260323 STT 18;  P3
85 11L Nguyễn Lâm Quốc Thịnh 260324 STT 4;  P2
86 11L Nguyễn Thế Hoàng Thông 260326 STT 5;  P7
87 11L Lê Phạm Anh Thư 260327 STT 6;  P11
88 11L Triệu Nguyễn Thủy Tiên 260328 STT 6;  P12
89 11L Phạm Nguyễn Đoan Trang 260329 STT 18;  P4
90 11L Đỗ Thị Như Trúc 260330 STT 6;  P13
91 11L Lê Hoài Trung 260331 STT 24;  P13
92 11L Lê Đắc Vinh 260332 STT 1;  P2
93 11L Trần Thế Vinh 260333 STT 9;  P12
94 11L Hồ Phạm Như Ý 260334 STT 28;  P5
95 11L Huỳnh Đa Ý 260335 STT 18;  P5
96 11H Võ Thành Danh 260401 STT 21;  P12
97 11H Lê Ngọc Hải Dương 260402 STT 21;  P13
98 11H Nguyễn Ngọc Linh Đan 260403 STT 24;  P14
99 11H Trần Minh Đạt 260404 STT 18;  P6
100 11H Phạm Quốc Hải 260405 STT 15;  P4
101 11H Nguyễn Phan Vũ Hoài 260408 STT 28;  P6
102 11H Lê Ngọc Bích Huyền 260409 STT 6;  P14
103 11H Huỳnh Thị Trúc Hương 260410 STT 3;  P3
104 11H Lục Minh Anh Kiệt 260412 STT 30;  P2
105 11H Võ Nhật Minh 260413 STT 30;  P3
106 11H Nguyễn Thị Dương Ngân 260414 STT 25;  P1
107 11H Võ Lê Thanh Ngọc 260415 STT 21;  P14
108 11H Lê Vũ Thu Như 260416 STT 28;  P7
109 11H Nguyễn Đình Thiên Phúc 260417 STT 9;  P13
110 11H Lê Gia Quyên 260420 STT 22;  P1
111 11H Huỳnh Lê Bảo Quỳnh 260421 STT 12;  P5
112 11H Nguyễn Đình Ngân Sơn 260422 STT 25;  P2
113 11H Trần Thanh Tâm 260423 STT 12;  P6
114 11H Lê Hữu Thắng 260424 STT 15;  P5
115 11H Nguyễn Hữu Thắng 260425 STT 28;  P8
116 11H Lê Hồ Minh Thư 260426 STT 25;  P3
117 11H Nguyễn Ngọc Phương Thư 260427 STT 18;  P7
118 11H Nguyễn Phạm Minh Thư 260428 STT 15;  P6
119 11H Tô Anh Thư 260429 STT 15;  P7
120 11H Bùi Mai Thy 260430 STT 25;  P4
121 11H Lê Đỗ Bảo Trân 260431 STT 15;  P8
122 11H Hồ Anh Tuấn 260432 STT 18;  P8
123 11H Bùi Nguyễn Thảo Vy 260433 STT 28;  P9
124 11S Đỗ Thùy An 260501 STT 22;  P2
125 11S Trần Ngọc Phương Anh 260502 STT 18;  P9
126 11S Lê Thị Ngọc Ánh 260503 STT 25;  P5
127 11S Đặng Gia Bảo 260504 STT 18;  P11
128 11S Huỳnh Thị Bình 260505 STT 22;  P3
129 11S Lê Thị Ngọc Diệp 260506 STT 7;  P1
130 11S Trần Ngân Giang 260507 STT 25;  P6
131 11S Nguyễn Thị Hai 260508 STT 15;  P9
132 11S Trần Lê Minh Hằng 260509 STT 3;  P4
133 11S Nguyễn Quang Hưng 260510 STT 22;  P4
134 11S Huỳnh Lê Thiên Hương 260511 STT 18;  P12
135 11S Đào Đức Kiên 260512 STT 12;  P7
136 11S Đồng Nguyễn Thiên Kim 260513 STT 22;  P5
137 11S Nguyễn Văn Luôn 260514 STT 30;  P4
138 11S Lê Tú Nguyên 260515 STT 18;  P13
139 11S Lâm Tú Nhi 260517 STT 15;  P11
140 11S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 260518 STT 22;  P6
141 11S Nguyễn Duy Phương 260519 STT 28;  P11
142 11S Trương Minh Quân 260520 STT 25;  P7
143 11S Phạm Đăng Quang 260521 STT 9;  P14
144 11S Nguyễn Lê Như Quỳnh 260522 STT 15;  P12
145 11S Võ Thanh Sang 260523 STT 25;  P8
146 11S Đặng Duy Thành 260524 STT 25;  P9
147 11S Phạm Quốc Thiện 260525 STT 22;  P7
148 11S Nguyễn Hà Anh Thư 260526 STT 7;  P2
149 11S Nguyễn Phạm Song Thư 260527 STT 22;  P8
150 11S Đặng Huyền Trân 260529 STT 10;  P1
151 11S Trương Ngọc Thiên Trang 260530 STT 10;  P2
152 11S Trần Nguyễn Thanh Tuyền 260531 STT 10;  P3
153 11S Trần Thảo Uyên 260532 STT 15;  P13
154 11S Trần Thị Mỹ Uyên 260533 STT 22;  P9
155 11S Lê Trần Khánh Vy 260534 STT 22;  P11
156 11V Trần Thanh Dung 260601 STT 8;  P8
157 11V Vũ Đăng Duy 260602 STT 4;  P3
158 11V Đỗ Thu Giang 260603 STT 8;  P9
159 11V Trịnh Gia Khang 260604 STT 18;  P14
160 11V Phan Xuân Vân Khanh 260605 STT 1;  P11
161 11V Bạch Quốc Khánh 260606 STT 2;  P4
162 11V Hồ Lương Linh 260607 STT 12;  P8
163 11V Võ Thị Thùy Linh 260608 STT 10;  P4
164 11V Dương Phương Minh 260609 STT 2;  P5
165 11V Nguyễn Khắc Hoàng Minh 260610 STT 10;  P5
166 11V Võ Phương Hà My 260612 STT 10;  P6
167 11V Lê Bảo Ngân 260613 STT 4;  P4
168 11V Ngô Trần Hoàng Ngân 260614 STT 19;  P2
169 11V Nguyễn Kim Ngân 260615 STT 15;  P14
170 11V Phạm Trần Thu Ngân 260616 STT 19;  P3
171 11V Nguyễn Hiền Nhi 260617 STT 19;  P4
172 11V Nguyễn Khánh Quỳnh Như 260618 STT 10;  P7
173 11V Lê Thị Uyên Phương 260620 STT 19;  P5
174 11V Nguyễn Anh Phương 260621 STT 5;  P8
175 11V Nguyễn Thu Phương 260622 STT 16;  P1
176 11V Phùng Như Kim Quế 260623 STT 4;  P5
177 11V Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 260624 STT 12;  P9
178 11V Nguyễn Trần Mai Quỳnh 260625 STT 25;  P11
179 11V Nguyễn Quỳnh Sa 260626 STT 28;  P12
180 11V Nguyễn Đức Toàn 260627 STT 10;  P8
181 11V Nguyễn Phương Trà 260628 STT 8;  P11
182 11V Nguyễn Ngọc Huyền Trân 260630 STT 12;  P11
183 11V Phan Thanh Trúc 260631 STT 16;  P2
184 11V Ngô Thiên Vương 260632 STT 22;  P12
185 11V Bùi Lê Đông Vy 260633 STT 2;  P6
186 11V Nguyễn Thùy Vy 260634 STT 10;  P9
187 11V Võ Nguyên Vỹ 260635 STT 16;  P3
188 11A Hồ Hoài An 260701 STT 25;  P12
189 11A Ngô Thế An 260702 STT 12;  P12
190 11A Trần Vũ Quỳnh An 260703 STT 12;  P13
191 11A Đỗ Quỳnh Anh 260704 STT 28;  P13
192 11A Lương Kỳ Anh 260705 STT 10;  P11
193 11A Phạm Ngọc Châu Anh 260706 STT 28;  P14
194 11A Lê Lê Bảo 260707 STT 22;  P13
195 11A Trần Vũ Gia Bảo 260708 STT 2;  P7
196 11A Ngô Đắc Chung 260709 STT 7;  P3
197 11A Trần Hồng Hạnh 260711 STT 19;  P6
198 11A Lê Phan Cẩm Hiền 260712 STT 19;  P7
199 11A Bình Gia Huy 260713 STT 22;  P14
200 11A Vũ Cao Khang 260714 STT 16;  P4
201 11A Thân Trọng Uyên Khanh 260715 STT 25;  P13
202 11A Nguyễn Nhật Lam 260716 STT 12;  P14
203 11A Ngô Ngọc Tường Linh 260717 STT 7;  P4
204 11A Nguyễn Lê Tường Linh 260718 STT 3;  P5
205 11A Nguyễn Tôn Danh Ngân 260719 STT 19;  P1
206 11A Trần Sỹ Nguyên 260720 STT 29;  P1
207 11A Trần Uyên Nhi 260721 STT 7;  P5
208 11A Lê Hồng Phát 260722 STT 23;  P1
209 11A Lâm Anh Quân 260723 STT 10;  P12
210 11A Nguyễn Thảo Quỳnh 260724 STT 10;  P13
211 11A Lê Mỹ Tâm 260725 STT 25;  P14
212 11A Trần Hoàng Thi 260726 STT 30;  P5
213 11A Nguyễn Phạm Anh Thư 260728 STT 26;  P1
214 11A Lê Nguyễn Phương Thy 260729 STT 26;  P2
215 11A Phan Cao Bảo Trâm 260730 STT 16;  P5
216 11A Nguyễn Ngọc Bảo Trân 260731 STT 26;  P3
217 11A Nguyễn Hồng Minh Triết 260732 STT 19;  P8
218 11A1 Lê Nguyễn Huy An 260801 STT 26;  P4
219 11A1 Nguyễn Đức Vân Anh 260802 STT 19;  P9
220 11A1 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 260803 STT 5;  P9
221 11A1 Nguyễn Chí Bảo 260804 STT 19;  P11
222 11A1 Huỳnh Thị Giang Bình 260805 STT 23;  P2
223 11A1 Đỗ Ngọc Trân Châu 260806 STT 23;  P3
224 11A1 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 260807 STT 26;  P5
225 11A1 Nguyễn Lê Thùy Dương 260808 STT 19;  P12
226 11A1 Phạm Khánh Đan 260809 STT 29;  P2
227 11A1 Huỳnh Thị Định 260810 STT 19;  P13
228 11A1 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 260811 STT 13;  P1
229 11A1 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 260812 STT 13;  P2
230 11A1 Lê Minh Đăng Khoa 260813 STT 16;  P6
231 11A1 Phan Ngọc Thiên Kim 260814 STT 1;  P3
232 11A1 Nguyễn Quỳnh Huyền Linh 260815 STT 16;  P7
233 11A1 Võ Bùi Khánh Linh 260816 STT 23;  P4
234 11A1 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 260817 STT 23;  P5
235 11A1 Lý Trần An Nguyên 260818 STT 10;  P14
236 11A1 Ngô Đình Minh Như 260819 STT 11;  P1
237 11A1 Lư May Chăm Pa 260820 STT 23;  P6
238 11A1 Võ Như Phi 260821 STT 29;  P3
239 11A1 Huỳnh Nhật Phương 260822 STT 29;  P4
240 11A1 Phan Đỗ Thiên Phương 260823 STT 19;  P14
241 11A1 Trịnh Đông Quân 260824 STT 11;  P2
242 11A1 Lê Thị Tú Quyên 260825 STT 29;  P5
243 11A1 Lương Xuân Thảo 260826 STT 13;  P3
244 11A1 Phạm Uyên Thảo 260827 STT 26;  P6
245 11A1 Hồ Ngọc Thuận 260828 STT 30;  P6
246 11A1 Võ Ngọc Vy Thư 260829 STT 16;  P8
247 11A1 Nguyễn Thị Bảo Trân 260830 STT 20;  P1
248 11A1 Bùi Huỳnh Kim Uyên 260831 STT 26;  P7
249 11A1 Nguyễn Khánh Uyên 260832 STT 23;  P7
250 11A1 Trần Ngọc Phương Uyên 260833 STT 26;  P8
251 11A1 Trần Ngọc Minh Văn 260834 STT 29;  P6
252 11A1 Nguyễn Thị Bích Vân 260835 STT 23;  P8
253 11C1 Đỗ Hiếu Ngân 260901 STT 11;  P3
254 11C1 Lê Hồ Thụy Quân 260902 STT 1;  P8
255 11C1 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 260903 STT 5;  P11
256 11C1 Nguyễn Hoàng Tiến 260904 STT 1;  P12
257 11C1 Nguyễn Trần Minh Trung 260905 STT 11;  P4
258 11C1 Trần Quốc Vinh 260906 STT 26;  P9
259 11C1 Lê Hoàng Vũ 260907 STT 5;  P12
260 11C1 Lê Huỳnh Quang Vũ 260908 STT 5;  P13
261 11C1 Nguyễn Lê Vy 260909 STT 4;  P6
262 11C1 Phạm Từ Phương An 260910 STT 7;  P6
263 11C1 Nguyễn Dũ Thiên Ân 260911 STT 3;  P6
264 11C1 Nguyễn Đức Gia Bảo 260913 STT 23;  P9
265 11C1 Trần Ngô Lan Hương 260914 STT 7;  P7
266 11C1 Trần Tuấn Kiệt 260915 STT 8;  P12
267 11C1 Nguyễn Thị Thu Kiều 260916 STT 20;  P2
268 11C1 Nguyễn Quỳnh My 260917 STT 13;  P4
269 11C1 Nguyễn Lê Phương Ngân 260918 STT 1;  P7
270 11C1 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 260919 STT 2;  P8
271 11C1 Trần Văn Nghĩa 260920 STT 7;  P8
272 11C1 Trương Bá Nguyên 260922 STT 2;  P9
273 11C1 Hồ Thị Mỹ Nhàn 260923 STT 8;  P13
274 11C1 Phạm Thị Hoài Nhi 260924 STT 11;  P5
275 11C1 Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh 260925 STT 1;  P4
276 11C1 Đoàn Triệu Phú 260926 STT 1;  P5
277 11C1 Nguyễn Hồng Nhật Phương 260927 STT 1;  P13
278 11C1 Cao Ngọc Yến Quỳnh 260928 STT 26;  P11
279 11C1 Lê Trung Trí Thành 260929 STT 26;  P12
280 11C1 Nguyễn Hà An Thy 260930 STT 16;  P9
281 11C1 Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết 260931 STT 7;  P9
282 11C1 Nguyễn Thiện Mỹ Uyên 260932 STT 7;  P11
283 11C1 Nguyễn Kim Vân 260933 STT 4;  P7
284 11C1 Phạm Như Ý 260934 STT 16;  P11
285 11C2 Lương Quốc An 261001 STT 23;  P11
286 11C2 Nguyễn Trần Bảo Anh 261002 STT 23;  P12
287 11C2 Phạm Gia Bảo 261003 STT 5;  P14
288 11C2 Văn Trí Danh 261004 STT 13;  P5
289 11C2 Nguyễn Mỹ Đình 261005 STT 4;  P8
290 11C2 Trần Đình Duy 261006 STT 11;  P6
291 11C2 Trần Huỳnh Thiên Hà 261007 STT 7;  P12
292 11C2 Nguyễn Hoàng Hiệp 261008 STT 13;  P6
293 11C2 Nguyễn Minh Hiếu 261009 STT 6;  P1
294 11C2 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 261010 STT 13;  P7
295 11C2 Nguyễn Phúc Khang 261011 STT 8;  P14
296 11C2 Nguyễn Việt Kim 261012 STT 3;  P7
297 11C2 Lê Thành Luân 261013 STT 9;  P1
298 11C2 Dương Ngọc Minh 261014 STT 1;  P14
299 11C2 Trần Hữu Nhật Minh 261015 STT 7;  P13
300 11C2 Hoàng Huyền My 261016 STT 6;  P2
301 11C2 Quách Thái Thị Trà My 261017 STT 11;  P7
302 11C2 Dương Thanh Ngân 261018 STT 9;  P2
303 11C2 Lê Ngọc Kim Ngân 261019 STT 3;  P8
304 11C2 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 261020 STT 30;  P7
305 11C2 Huỳnh Thị Quỳnh Như 261021 STT 11;  P8
306 11C2 Lưu Hoàng Oanh 261022 STT 7;  P14
307 11C2 Bùi Hoàng Phúc 261023 STT 2;  P11
308 11C2 Lê Ngọc Thành Tài 261024 STT 13;  P8
309 11C2 Huỳnh Thị Ngọc Thể 261025 STT 13;  P9
310 11C2 Nguyễn Huy Thiện 261026 STT 4;  P9
311 11C2 Đoàn Trương Anh Thư 261027 STT 30;  P8
312 11C2 Lê Nguyễn Anh Thư 261028 STT 16;  P12
313 11C2 Nguyễn Thanh Thư 261029 STT 13;  P11
314 11C2 Nguyễn Minh Thy 261030 STT 13;  P12
315 11C2 Ngô Tất Tố 261031 STT 16;  P13
316 11C2 Hồ Thảo Trang 261032 STT 8;  P1
317 11C2 Nguyễn Lê Uyên Trinh 261033 STT 6;  P3
318 11C2 Hoàng Nguyên Tú Uyên 261034 STT 23;  P13
319 11C2 Bùi Thoại Yến Vy 261035 STT 3;  P9
320 11C3 Thi Gia An 261101 STT 16;  P14
321 11C3 Hoàng Thị Xuân Ánh 261102 STT 2;  P12
322 11C3 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 261103 STT 29;  P7
323 11C3 Ngô Phước Đạt 261104 STT 17;  P1
324 11C3 Đoàn Thị Khánh Đoan 261105 STT 13;  P13
325 11C3 Nguyễn Đào Nhật Hà 261106 STT 17;  P2
326 11C3 Phan Công Hậu 261107 STT 23;  P14
327 11C3 Đặng Đông Hiếu 261108 STT 13;  P14
328 11C3 Nguyễn Trung Hưng 261109 STT 9;  P3
329 11C3 Nguyễn Cẩm Huyền 261110 STT 8;  P2
330 11C3 Nguyễn Lê Khanh 261111 STT 4;  P11
331 11C3 Bùi Đăng Khoa 261112 STT 20;  P3
332 11C3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 261113 STT 2;  P13
333 11C3 Kiều Mai Nhật Linh 261114 STT 11;  P9
334 11C3 Đặng Thị Hiền Lương 261115 STT 6;  P4
335 11C3 Lưu Phan Bình Minh 261116 STT 2;  P14
336 11C3 Trần Quang Minh 261117 STT 11;  P11
337 11C3 Nguyễn Hà Đan My 261118 STT 20;  P4
338 11C3 Phùng Lý Linh Nga 261119 STT 1;  P6
339 11C3 Nguyễn Phạm Phương Nghi 261120 STT 11;  P12
340 11C3 Tăng Lê Uyên Nhi 261121 STT 11;  P13
341 11C3 Nguyễn Minh Phát 261122 STT 3;  P11
342 11C3 Châu Nguyễn Gia Phúc 261123 STT 2;  P1
343 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 261124 STT 14;  P1
344 11C3 Trần Trịnh Thương Thi 261125 STT 8;  P3
345 11C3 Nguyễn Thị Minh Thơ 261126 STT 17;  P3
346 11C3 Lê Hồ Anh Thư 261127 STT 3;  P1
347 11C3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 261128 STT 4;  P12
348 11C3 Nguyễn Trần Bảo Thư 261129 STT 26;  P13
349 11C3 Trần Lê Mỹ Tiên 261130 STT 24;  P1
350 11C3 Bùi Thị Huyền Trâm 261131 STT 24;  P2
351 11C3 Nguyễn Lê Khánh Trang 261132 STT 17;  P4
352 11C3 Đặng Mỹ Trinh 261133 STT 3;  P12
353 11C3 Lê Hoàng Lâm Trúc 261134 STT 26;  P14
354 11C3 Phạm Nguyễn Quốc Việt 261135 STT 30;  P9
355 11C Trần Vân Anh 261201 STT 14;  P2
356 11C Nguyễn Trọng Bằng 261202 STT 11;  P14
357 11C Hoàng Minh Đạt 261203 STT 14;  P3
358 11C Nguyễn Gia Hân 261204 STT 2;  P2
359 11C Nguyễn An Khánh 261205 STT 14;  P4
360 11C Phan Thị Mỹ Linh 261206 STT 4;  P13
361 11C Trần Nguyễn Phương Nguyên 261208 STT 14;  P5
362 11C Lê Phạm Ý Nhã 261209 STT 9;  P4
363 11C Võ Ngọc Hiểu Phương 261212 STT 14;  P6
364 11C Nguyễn Minh Thắng 261213 STT 29;  P8
365 11C Nguyễn Hoàng Thi 261214 STT 3;  P13
366 11C Nguyễn Quốc Thịnh 261215 STT 17;  P5
367 11C Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 261216 STT 6;  P5
368 11C Huỳnh Trọng Tiến 261217 STT 1;  P9
369 11C Nguyễn Minh Toàn 261218 STT 17;  P6
370 11C Nguyễn Thị Ngọc Trân 261219 STT 20;  P5
371 11C Trần Thị Mai Trinh 261220 STT 2;  P3
372 11C Nguyễn Xuân Trường 261221 STT 8;  P4
373 11C Nguyễn Trương Mỹ Uyên 261222 STT 4;  P14
374 11C Phan Hồ Trúc Vy 261223 STT 5;  P1
375 11C Cao Thái Bình 261224 STT 14;  P7
376 11C Phan Đặng Kiều Châu 261225 STT 12;  P1
377 11C Phan Công Danh 261226 STT 17;  P7
378 11C Trần Hân Du 261227 STT 24;  P3
379 11C Bùi Đặng Khương Duy 261228 STT 12;  P2
380 11C Trần Huỳnh Thanh Hân 261229 STT 17;  P8
381 11C Trần Lê Minh Khang 261230 STT 27;  P1
382 11C Huỳnh Đông Đăng Nguyên 261231 STT 20;  P6
383 11C Đặng Hoàng Oanh 261232 STT 17;  P9
384 11C Phan Hoàng Qúy 261233 STT 20;  P7
385 11C Lê Minh Tân 261234 STT 27;  P2
386 11C Bùi Anh Tú 261235 STT 5;  P2
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7682855
Số người online: 8
IP của bạn: 18.204.227.117
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website