Danh sách học sinh kiểm tra chung ngày 14/11/2019
18:59:47 13-11-2019
Lượt xem: 1700

Khối 10

STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 10T Nguyễn Tuấn Anh 270101 STT 20;  P36
2 10T Huỳnh Dương Gia Bảo 270102 STT 12;  P33
3 10T Trần Gia Cường 270103 STT 26;  P34
4 10T Nguyễn Thị Nhã Doanh 270104 STT 16;  P27
5 10T Nguyễn Phạm Ngọc Đông 270105 STT 14;  P29
6 10T Phan Minh Hoàng 270106 STT 25;  P29
7 10T Mai Hoàng Hưng 270107 STT 30;  P28
8 10T Lý Nguyên Khang 270108 STT 29;  P36
9 10T Ngô Hải Khánh 270109 STT 25;  P31
10 10T Hồ Lê Đăng Khoa 270110 STT 8;  P30
11 10T Lương Nguyên Khoa 270111 STT 26;  P27
12 10T Nguyễn Anh Khoa 270112 STT 25;  P37
13 10T Nguyễn Khánh Linh 270113 STT 18;  P35
14 10T Nguyễn Ngọc Bảo Long 270114 STT 13;  P26
15 10T Nguyễn Phương Bảo Ngọc 270115 STT 30;  P31
16 10T Hà Khởi Nguyên 270116 STT 12;  P30
17 10T Phạm Gia Nguyên 270117 STT 20;  P29
18 10T Nguyễn Thị Thanh Nhung 270118 STT 9;  P31
19 10T Nguyễn Hoàng Phát 270119 STT 27;  P37
20 10T Trần Công Phúc 270120 STT 12;  P38
21 10T Lê Nguyễn Uyên Phương 270121 STT 19;  P33
22 10T Nguyễn Hoàng Quân 270122 STT 19;  P35
23 10T Võ Huy Quang 270123 STT 29;  P35
24 10T Nguyễn Anh Sỹ 270124 STT 19;  P38
25 10T Dương Quang Thắng 270125 STT 24;  P31
26 10T Trịnh Quốc Thành 270126 STT 14;  P26
27 10T Hà Hữu Tiến 270127 STT 30;  P34
28 10T Trần Ngọc Bảo Trâm 270128 STT 29;  P37
29 10T Phạm Minh Trí 270129 STT 15;  P32
30 10T Phạm Thuần Trí 270130 STT 23;  P36
31 10T Phan Tôn Hoàng Trúc 270131 STT 20;  P38
32 10T Bùi Khắc Trung 270132 STT 19;  P32
33 10T Lê Hồng Thanh Tú 270133 STT 21;  P28
34 10T Nguyễn Truyền Tuấn 270134 STT 22;  P35
35 10I Đặng Lê Phương An 270201 STT 9;  P37
36 10I Bùi Thanh Bách 270202 STT 27;  P34
37 10I Lê Gia Bảo 270203 STT 4;  P27
38 10I Lê Quốc Bảo 270204 STT 20;  P35
39 10I Đỗ Ngọc Hải Đăng 270205 STT 17;  P30
40 10I Lượng Vũ Hải Định 270206 STT 14;  P38
41 10I Hoàng Vũ Hà 270207 STT 28;  P37
42 10I Lưu Đặng Thanh Hà 270208 STT 29;  P26
43 10I Trần Phúc Hảo 270209 STT 28;  P34
44 10I Phạm Lê Trung Hiếu 270210 STT 1;  P37
45 10I Nguyễn Trần Vũ Hùng 270211 STT 17;  P39
46 10I Vũ Quỳnh Hương 270212 STT 15;  P26
47 10I Cao Gia Hy 270213 STT 21;  P32
48 10I Đỗ Nguyên Kha 270214 STT 20;  P33
49 10I Đoàn Ngọc Khánh 270215 STT 10;  P26
50 10I Lê Anh Khôi 270216 STT 22;  P26
51 10I Triệu Bảo Khôi 270217 STT 25;  P35
52 10I Phan Tuấn Kiệt 270218 STT 9;  P30
53 10I Trần Dĩnh Kỳ 270219 STT 12;  P26
54 10I Lê Quốc Nam 270220 STT 9;  P28
55 10I Trần Gia Bảo Ngân 270221 STT 17;  P37
56 10I Nguyễn Cao Nguyên 270222 STT 16;  P34
57 10I Nguyễn Trần Thảo Nguyên 270223 STT 5;  P29
58 10I Trần Nguyễn Đăng Quang 270224 STT 2;  P30
59 10I Lê Vỹ Thông 270225 STT 4;  P38
60 10I Đinh Bích Tiên 270226 STT 26;  P31
61 10I Đỗ Thùy Phúc Uyên 270227 STT 16;  P36
62 10I Nguyễn Thị Thủy Vân 270228 STT 7;  P33
63 10I Trần Ngọc Khánh Vi 270229 STT 18;  P39
64 10I Bùi Văn Việt 270230 STT 8;  P37
65 10I Uông Tuấn Vũ 270231 STT 13;  P39
66 10I Trương Thịnh Vượng 270232 STT 28;  P28
67 10L Nguyễn Quốc An 270301 STT 21;  P38
68 10L Bùi Ngọc Ánh 270302 STT 5;  P31
69 10L Trịnh Việt Cường 270303 STT 30;  P35
70 10L Võ Ngọc Linh Đan 270304 STT 26;  P35
71 10L Bùi Đinh Viết Huy Đăng 270305 STT 18;  P37
72 10L Võ Xuân Diệu 270306 STT 16;  P39
73 10L Võ Mạnh Duy 270307 STT 19;  P30
74 10L Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 270308 STT 30;  P36
75 10L Nguyễn Xuân Hiếu 270309 STT 22;  P38
76 10L Trần Quốc Hưng 270310 STT 29;  P27
77 10L Phạm Duy Khang 270311 STT 17;  P36
78 10L Huỳnh Nhật Khiêm 270312 STT 9;  P35
79 10L Lê Nguyễn Diệu Linh 270313 STT 15;  P30
80 10L Nguyễn Phương Linh 270314 STT 27;  P33
81 10L Lê Văn Long 270315 STT 21;  P31
82 10L Đoàn Trần Minh Nhật 270316 STT 26;  P30
83 10L Nguyễn Thị Hồng Nhung 270317 STT 30;  P26
84 10L Nguyễn Thiên Phúc 270318 STT 25;  P33
85 10L Lê Cường Quốc 270319 STT 23;  P38
86 10L Đặng Thành Tài 270320 STT 30;  P32
87 10L Lê Đỗ Thành Tâm 270321 STT 27;  P30
88 10L Trần Quốc Thanh 270322 STT 20;  P32
89 10L Nguyễn Thị Thu Thảo 270323 STT 27;  P31
90 10L Trần Hoàng Anh Thư 270324 STT 27;  P35
91 10L Trần Lê Minh Thư 270325 STT 17;  P33
92 10L Trần Hữu Tính 270326 STT 29;  P28
93 10L Nguyễn Phan Khánh Toàn 270327 STT 30;  P30
94 10L Nguyễn Ngọc Nhã Trân 270328 STT 30;  P33
95 10L Nguyễn Thị Minh Trang 270329 STT 9;  P39
96 10L Phạm Ngọc Diễm Trang 270330 STT 21;  P33
97 10L Trần Khánh Trang 270331 STT 26;  P29
98 10L Võ Ngô Vô Ưu 270332 STT 17;  P26
99 10L Phan Ngũ Lan Uyên 270333 STT 9;  P34
100 10L Nguyễn Khánh Vinh 270334 STT 7;  P38
101 10H Nguyễn Hoàng An 270401 STT 24;  P26
102 10H Nguyễn Thường An 270402 STT 23;  P34
103 10H Trần Phương Anh 270403 STT 23;  P35
104 10H Võ Hoàng Lan Anh 270404 STT 10;  P39
105 10H Ngô Thị Linh Diệu 270405 STT 4;  P39
106 10H Nguyễn Tài Đức 270406 STT 8;  P34
107 10H Lê Khánh Giang 270407 STT 15;  P37
108 10H Trần Thị Ngọc Hân 270408 STT 27;  P27
109 10H Nguyễn Thanh Hiền 270409 STT 16;  P37
110 10H Trần Thanh Hiền 270410 STT 23;  P29
111 10H Đỗ Nhật Hưng 270411 STT 28;  P35
112 10H Nguyễn Quốc Huy 270412 STT 28;  P31
113 10H Nguyễn Minh Khoa 270413 STT 4;  P36
114 10H Võ Nguyễn Việt Khoa 270414 STT 28;  P33
115 10H Trần Anh Khôi 270415 STT 25;  P36
116 10H Nguyễn Trung Kiên 270416 STT 10;  P32
117 10H Nguyễn Vũ Lâm 270417 STT 1;  P29
118 10H Hồ Thảo Nguyên 270418 STT 9;  P32
119 10H Nguyễn Mạnh Quỳnh 270419 STT 24;  P38
120 10H Lê Viết Thanh 270420 STT 13;  P38
121 10H Nguyễn Phạm Chí Thành 270421 STT 28;  P27
122 10H Lương Thu Thảo 270422 STT 19;  P26
123 10H Lê Nguyễn Quốc Thịnh 270423 STT 20;  P26
124 10H Trần Đức Thịnh 270424 STT 20;  P30
125 10H Trần Nguyễn Anh Thư 270425 STT 5;  P38
126 10H Trượng Nại Anh Thư 270426 STT 16;  P35
127 10H Trần Nguyễn Thanh Thùy 270427 STT 10;  P37
128 10H Trần Võ Lam Thuyên 270428 STT 2;  P28
129 10H Trần Thị Huyền Trâm 270429 STT 7;  P39
130 10H Võ Minh Trí 270430 STT 25;  P32
131 10H Trần Anh Tuấn 270431 STT 22;  P28
132 10H Huỳnh Thiên Ưng 270432 STT 25;  P34
133 10H Nguyễn Thị Tú Uyên 270433 STT 30;  P27
134 10H Đào Hoàng Thanh Vân 270434 STT 21;  P27
135 10S Phùng Thị Ngọc An 270501 STT 3;  P38
136 10S Trần Thy Anh 270502 STT 1;  P34
137 10S Vũ Thái Vân Anh 270503 STT 24;  P36
138 10S Nguyễn Hồ Bách 270504 STT 5;  P35
139 10S Nguyễn Thị Thanh Châu 270505 STT 24;  P35
140 10S Mai Xuân Chiến 270506 STT 21;  P37
141 10S Hồ Đắc Đông 270507 STT 17;  P31
142 10S Lê Trọng Hoàng Dũng 270508 STT 13;  P35
143 10S Nguyễn Khắc Duy 270509 STT 6;  P31
144 10S Phạm Đức Hiếu 270510 STT 17;  P27
145 10S Huỳnh Thị Kim Hòa 270511 STT 19;  P37
146 10S Huỳnh Nhật Khương 270512 STT 3;  P27
147 10S Huỳnh Ngọc Ngân Linh 270513 STT 8;  P36
148 10S Nguyễn Lê Diệu Linh 270514 STT 17;  P34
149 10S Nguyễn Ngọc Phương Linh 270515 STT 6;  P29
150 10S Nguyễn Thị Hồng Nga 270516 STT 5;  P33
151 10S Nguyễn Ngọc Kim Ngân 270517 STT 1;  P39
152 10S Nguyễn Thị Thanh Ngân 270518 STT 13;  P28
153 10S Cao Vĩnh Phát 270519 STT 10;  P30
154 10S Trịnh Thị Sang 270520 STT 8;  P26
155 10S Đinh Thị Kim Thanh 270521 STT 22;  P27
156 10S Ngô Lê Hà Thanh 270522 STT 16;  P30
157 10S Đỗ Vưu Khải Thành 270523 STT 10;  P36
158 10S Nguyễn Đình Thống 270524 STT 24;  P29
159 10S Lê Nguyên Phương Thùy 270525 STT 2;  P26
160 10S Dương Ngọc Tiên 270526 STT 9;  P27
161 10S Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 270527 STT 13;  P37
162 10S Nguyễn Thị Huyền Trang 270528 STT 6;  P27
163 10S Đỗ Thành Trung 270529 STT 2;  P29
164 10S Phùng Tô Phương Uyên 270530 STT 3;  P26
165 10S Lê Thị Kim Vy 270531 STT 22;  P39
166 10S Lê Trần Nguyên Vy 270532 STT 18;  P31
167 10V Đỗ Thái Thu An 270601 STT 13;  P31
168 10V Phan Nguyễn Thùy An 270602 STT 8;  P38
169 10V Đặng Phương Anh 270603 STT 4;  P32
170 10V Phạm Kim Bảo Châu 270604 STT 15;  P29
171 10V Lương Thị Quỳnh Chi 270605 STT 11;  P39
172 10V Trần Võ Quỳnh Chi 270606 STT 12;  P39
173 10V Trần Ngọc Anh Duy 270607 STT 7;  P35
174 10V Nguyễn Thị Ánh Dương 270608 STT 16;  P26
175 10V Hồ Thành Đạt 270609 STT 1;  P35
176 10V Lê Thị Thùy Giang 270610 STT 10;  P28
177 10V Đỗ Thu Hà 270611 STT 2;  P39
178 10V Đặng Ngọc Hân 270612 STT 7;  P32
179 10V Lê Gia Hân 270613 STT 23;  P26
180 10V Lê Thị Ngọc Hân 270614 STT 8;  P39
181 10V Trần Thanh Khang 270615 STT 13;  P27
182 10V Đỗ Nhật Trúc Khanh 270616 STT 7;  P27
183 10V Nguyễn Trúc Khanh 270617 STT 5;  P27
184 10V Nguyễn Ngọc Gia Khánh 270618 STT 11;  P32
185 10V Nguyễn Trường Long 270619 STT 5;  P39
186 10V Trần Lê Thùy Ly 270620 STT 16;  P31
187 10V Nguyễn Thị Xuân Mơ 270621 STT 11;  P26
188 10V Lê Ngô Đông Nghi 270622 STT 2;  P35
189 10V Huỳnh Trần Thảo Nguyên 270623 STT 1;  P32
190 10V Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 270624 STT 23;  P39
191 10V Nguyễn Thị Thu Nguyệt 270625 STT 18;  P36
192 10V Trần Phương Nhã 270626 STT 7;  P26
193 10V Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 270627 STT 8;  P27
194 10V Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 270628 STT 11;  P28
195 10V Nguyễn Trần Thảo Quyên 270629 STT 7;  P31
196 10V Nguyễn Trần Kha Thi 270630 STT 16;  P29
197 10V Lưu Hồng Thúy 270631 STT 10;  P34
198 10V Nguyễn Thị Minh Thư 270632 STT 12;  P32
199 10V Mai Thị Quế Trâm 270633 STT 19;  P39
200 10V Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 270634 STT 19;  P31
201 10V Phan Nguyễn Bích Vân 270635 STT 8;  P29
202 10V Nguyễn Thị Ngọc Ý 270636 STT 11;  P27
203 10A Vũ Hoàng An 270701 STT 22;  P33
204 10A Trác Lưu Bân 270702 STT 22;  P34
205 10A Nguyễn Khoa Các 270703 STT 23;  P33
206 10A Võ Tâm Đan 270704 STT 23;  P27
207 10A Võ Minh Đăng 270705 STT 13;  P32
208 10A Nguyễn Bạch Trường Giang 270706 STT 26;  P37
209 10A Lê Nhã Nhật Hân 270707 STT 21;  P30
210 10A Nguyễn Hoàng Gia Hân 270708 STT 14;  P32
211 10A Nguyễn Thảo Hân 270709 STT 27;  P29
212 10A Ngô Minh Hòa 270710 STT 30;  P29
213 10A Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 270711 STT 5;  P26
214 10A Đặng Sỹ Hùng 270712 STT 1;  P33
215 10A Phạm Nhật Huy 270713 STT 13;  P36
216 10A Nguyễn Lê Phúc Khánh 270714 STT 14;  P27
217 10A Nguyễn  Khiêm 270715 STT 26;  P32
218 10A Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 270716 STT 10;  P35
219 10A Trúc Minh Khôi 270717 STT 11;  P35
220 10A Nguyễn Thái Ngọc Lam 270718 STT 9;  P33
221 10A Bùi Thị Yến Loan 270719 STT 22;  P37
222 10A Huỳnh Khánh Uyển Ngân 270720 STT 18;  P34
223 10A Nguyễn Thị Thu Ngân 270721 STT 21;  P36
224 10A Dương Xuân Nguyên 270722 STT 20;  P37
225 10A Ngô Hồ Kỷ Nguyên 270723 STT 26;  P36
226 10A Phan Công Nguyên 270724 STT 27;  P36
227 10A Võ Thị Thanh Nhã 270725 STT 20;  P27
228 10A Nguyễn Đăng Bảo Nhi 270726 STT 28;  P29
229 10A Nguyễn Trần Uyên Phương 270727 STT 29;  P29
230 10A Ung Bửu Hà Phương 270728 STT 13;  P33
231 10A Nguyễn Trí Thông 270729 STT 24;  P34
232 10A Nguyễn Thị Hoàng Trâm 270730 STT 14;  P35
233 10A Tạ Ngọc Bảo Trâm 270731 STT 25;  P28
234 10A Võ Xuân Trí 270732 STT 22;  P32
235 10A Lê Cát Tường 270733 STT 8;  P35
236 10A Bùi Đặng Xuân Vy 270734 STT 2;  P33
237 10A Ngô Nguyễn Linh Vy 270735 STT 22;  P30
238 10A1 Đoàn Trần Xuân An 270801 STT 21;  P35
239 10A1 Phạm Huỳnh An 270802 STT 17;  P28
240 10A1 Trần Diệp Tường An 270803 STT 14;  P31
241 10A1 Phạm Quỳnh Phương Anh 270804 STT 23;  P32
242 10A1 Đặng Minh Đăng 270805 STT 14;  P36
243 10A1 Trương Ngọc Thảo Điền 270806 STT 14;  P33
244 10A1 Nguyễn Duy Đông 270807 STT 22;  P31
245 10A1 Võ Phạm Xuân Hiền 270808 STT 23;  P37
246 10A1 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 270809 STT 23;  P31
247 10A1 Ngô Văn Nam Khang 270810 STT 12;  P28
248 10A1 Trần Nhật Khánh 270811 STT 26;  P28
249 10A1 Phan Văn Khoa 270812 STT 21;  P39
250 10A1 Huỳnh Ngọc Duy Khương 270813 STT 15;  P33
251 10A1 Huỳnh Châu Lam 270814 STT 6;  P26
252 10A1 Đỗ Ngọc Lợi 270815 STT 5;  P28
253 10A1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 270816 STT 18;  P28
254 10A1 Dương Phục Nguyên 270817 STT 20;  P31
255 10A1 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 270818 STT 29;  P33
256 10A1 Đặng Cao Minh Nguyệt 270819 STT 24;  P33
257 10A1 Trần Mỹ Nhã 270820 STT 15;  P36
258 10A1 Nguyễn Như Phúc 270821 STT 11;  P36
259 10A1 Lê Ngọc Quý 270822 STT 6;  P38
260 10A1 Hà Ngọc Như Quỳnh 270823 STT 24;  P32
261 10A1 Nguyễn Thị Yến Thanh 270824 STT 8;  P33
262 10A1 Phan Quỳnh Thủy Tiên 270825 STT 22;  P36
263 10A1 Nguyễn Ngọc Tiến 270826 STT 29;  P30
264 10A1 Cao Nguyễn Hương Trà 270827 STT 27;  P32
265 10A1 Ức Minh Bảo Trâm 270828 STT 18;  P27
266 10A1 Đỗ Phương Uyên 270829 STT 23;  P30
267 10A1 Lê Nhã Uyên 270830 STT 14;  P28
268 10A1 Lê Trần Như Uyên 270831 STT 21;  P34
269 10A1 Thái Nguyên Như Ý 270832 STT 23;  P28
270 10A1 Nguyễn Thị Thu Yên 270833 STT 20;  P39
271 10C1 Phạm Thị Quỳnh Anh 270901 STT 19;  P34
272 10C1 Nguyễn Văn Đạt 270902 STT 15;  P38
273 10C1 Võ Thị Thái Dương 270903 STT 2;  P37
274 10C1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 270904 STT 10;  P31
275 10C1 Bùi Nguyễn Nhật Huân 270905 STT 21;  P26
276 10C1 Trần Duy Bảo Khang 270906 STT 10;  P38
277 10C1 Nguyễn Thanh Khoa 270907 STT 1;  P30
278 10C1 Trần Lê Thanh Ngân 270908 STT 5;  P30
279 10C1 Trần Đặng Uyên Nhi 270909 STT 16;  P33
280 10C1 Nguyễn Ngô Hoài An 270910 STT 11;  P37
281 10C1 Nguyễn Hồng Ân 270911 STT 3;  P35
282 10C1 Nguyễn Thành Chung 270912 STT 5;  P36
283 10C1 Lê Quốc Hương Di 270913 STT 3;  P30
284 10C1 Lê Tiến Đức 270914 STT 19;  P28
285 10C1 Văn Mỹ Hiền 270915 STT 4;  P30
286 10C1 Võ Thị Ngọc Hiền 270916 STT 16;  P38
287 10C1 Lê Trung Khải 270917 STT 19;  P36
288 10C1 Nguyễn Hữu Khánh 270918 STT 6;  P35
289 10C1 Nguyễn Sỹ Kiên 270919 STT 15;  P28
290 10C1 Nguyễn Hòa Leng 270920 STT 6;  P37
291 10C1 Dương Nguyễn Hà Mi 270921 STT 6;  P28
292 10C1 Dương Hoàng My 270922 STT 24;  P28
293 10C1 Bùi Phương Quỳnh 270923 STT 11;  P31
294 10C1 Trần Nguyễn Nam Sơn 270924 STT 15;  P27
295 10C1 Đặng Diệu Thiện 270925 STT 3;  P36
296 10C1 Nguyễn Thị Thanh Thương 270926 STT 9;  P36
297 10C1 Nguyễn Thị Thảo Tiên 270927 STT 3;  P28
298 10C1 Đặng Vũ Bảo Tín 270928 STT 6;  P32
299 10C1 Nguyễn Thị Thu Trân 270929 STT 24;  P27
300 10C1 Trần Minh Triều 270930 STT 24;  P39
301 10C1 Nguyễn Trần Mai Trinh 270931 STT 16;  P28
302 10C1 Đặng Đoàn Vũ Tuân 270932 STT 17;  P38
303 10C1 Đoàn Ngọc Phương Uyên 270933 STT 3;  P39
304 10C1 Trần Huỳnh Tố Uyên 270934 STT 8;  P32
305 10C1 Trịnh Thu Uyên 270935 STT 13;  P30
306 10C2 Lê Trương Phúc Bảo 271001 STT 28;  P30
307 10C2 Đỗ Nam Cường 271002 STT 7;  P28
308 10C2 Nguyễn Xuân Đăng 271003 STT 13;  P34
309 10C2 Phạm Quốc Phương Đông 271004 STT 5;  P37
310 10C2 Châu Kiến Dương 271005 STT 1;  P31
311 10C2 Nguyễn Thị Bích Duyên 271006 STT 25;  P26
312 10C2 Trần Quỳnh Giang 271007 STT 3;  P31
313 10C2 Nguyễn Duy Hưng 271008 STT 13;  P29
314 10C2 Trần Đình Hữu 271009 STT 14;  P39
315 10C2 Trần Gia Khang 271010 STT 18;  P26
316 10C2 Dương An Khuyên 271011 STT 3;  P29
317 10C2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 271012 STT 4;  P31
318 10C2 Nguyễn Thị Thùy Linh 271013 STT 10;  P27
319 10C2 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 271014 STT 9;  P26
320 10C2 Nguyễn Quốc Nhân 271015 STT 15;  P35
321 10C2 Đinh Thị Yến Nhi 271016 STT 18;  P30
322 10C2 Trần Ngọc Thảo Nhi 271017 STT 6;  P36
323 10C2 Lê Thị Kim Oanh 271018 STT 10;  P33
324 10C2 Nguyễn Đình Đại Phước 271019 STT 20;  P28
325 10C2 Lê Trương Minh Quân 271020 STT 4;  P33
326 10C2 Lê Thụy Ngọc Tâm 271021 STT 11;  P38
327 10C2 Huỳnh Công Thành 271022 STT 6;  P39
328 10C2 Lê Bảo Thiên 271023 STT 14;  P34
329 10C2 Lê Đặng Uyên Thư 271024 STT 1;  P27
330 10C2 Trần Nguyễn Anh Thư 271025 STT 2;  P34
331 10C2 Nguyễn Hữu Thức 271026 STT 5;  P34
332 10C2 Trần  Tiến 271027 STT 20;  P34
333 10C2 Trần Quốc Toàn 271028 STT 29;  P31
334 10C2 Đào Thị Ngọc Trân 271029 STT 21;  P29
335 10C2 Nguyễn Vũ Minh Triều 271030 STT 1;  P38
336 10C2 Nguyễn Đình Tuấn 271031 STT 17;  P32
337 10C2 Phan Thị Bích Uyên 271032 STT 24;  P37
338 10C2 Lê Yến Vi 271033 STT 17;  P29
339 10C2 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 271034 STT 6;  P34
340 10C2 Nguyễn Quang Nhật 271035 STT 7;  P36
341 10C3 Phan Thành Đạt 271101 STT 14;  P37
342 10C3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 271102 STT 26;  P33
343 10C3 Phan Minh Huy 271103 STT 1;  P36
344 10C3 Hàn Phú Khang 271104 STT 16;  P32
345 10C3 Lê Hoàng Nguyên Khang 271105 STT 11;  P30
346 10C3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 271106 STT 26;  P26
347 10C3 Phạm Thị Khả My 271107 STT 29;  P34
348 10C3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 271108 STT 5;  P32
349 10C3 Dương Gia Thảo Nguyên 271109 STT 7;  P37
350 10C3 Vũ Trần Bảo Nguyên 271110 STT 11;  P33
351 10C3 Lê Ngọc Uyển Nhi 271111 STT 14;  P30
352 10C3 Nguyễn Tú Uyên Nhi 271112 STT 27;  P26
353 10C3 Đỗ Ngọc Ánh Như 271113 STT 6;  P30
354 10C3 Tống Quỳnh Như 271114 STT 17;  P35
355 10C3 Triệu Ý Như 271115 STT 28;  P32
356 10C3 Đỗ Hồng Phúc 271116 STT 18;  P38
357 10C3 Trần Thanh Phúc 271117 STT 22;  P29
358 10C3 Trần Minh Phương 271118 STT 3;  P34
359 10C3 Ngô Đăng Quang 271119 STT 15;  P34
360 10C3 Trần Ngọc Nhân Tâm 271120 STT 27;  P28
361 10C3 Nguyễn Đình Thi 271121 STT 12;  P37
362 10C3 Lương Gia Thịnh 271122 STT 3;  P37
363 10C3 Nguyễn Anh Thư 271123 STT 4;  P35
364 10C3 Trương Võ Anh Thư 271124 STT 9;  P29
365 10C3 Nguyễn Lê Phương Thy 271125 STT 28;  P26
366 10C3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 271126 STT 29;  P32
367 10C3 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 271127 STT 1;  P28
368 10C3 Lê Thanh Tuấn 271128 STT 12;  P31
369 10C3 Phan Minh Thảo Uyên 271129 STT 4;  P29
370 10C3 Bùi Minh Triệu Vi 271130 STT 18;  P29
371 10C3 Lê Thị Thanh Vy 271131 STT 19;  P29
372 10C3 Nguyễn Nhật Vy 271132 STT 1;  P26
373 10C3 Vũ Tuyết Ngân 271133 STT 8;  P31
374 10C3 Đào Nhật Gia Ân 271134 STT 4;  P34
375 10C Cao Trần Hồng Ân 271201 STT 25;  P27
376 10C Lê Ngân Danh 271202 STT 12;  P27
377 10C Võ Thị Hà 271203 STT 15;  P31
378 10C Nguyễn Ngọc Hân 271204 STT 4;  P37
379 10C Trần Phi Hợp 271205 STT 2;  P32
380 10C Nguyễn Vũ Huy 271206 STT 25;  P30
381 10C Nguyễn Nhật Khang 271207 STT 6;  P33
382 10C Đỗ Thị Vân Khánh 271208 STT 9;  P38
383 10C Hoàng Xuân Nguyên 271209 STT 7;  P30
384 10C Hoàng Thái Bảo 271210 STT 7;  P34
385 10C Nguyễn Thị Diễm Châu 271211 STT 10;  P29
386 10C Ung Thanh Dự 271212 STT 15;  P39
387 10C Lê Thanh Gia Hân 271213 STT 12;  P35
388 10C Võ Phúc Hậu 271214 STT 18;  P33
389 10C Nguyễn Lương Hiền 271215 STT 7;  P29
390 10C Trần Võ Đăng Khoa 271216 STT 28;  P36
391 10C Phan Anh Khuê 271217 STT 4;  P26
392 10C Nguyễn Phương Linh 271218 STT 2;  P38
393 10C Lê Công Minh 271219 STT 11;  P34
394 10C Trần Ái My 271220 STT 2;  P36
395 10C Nguyễn Lê Đăng Nguyên 271221 STT 3;  P32
396 10C Nguyễn Nhật Nguyên 271222 STT 12;  P36
397 10C Nguyễn Thị Nhàn 271223 STT 19;  P27
398 10C Trần Lê Trung Nhân 271224 STT 11;  P29
399 10C Hồ Nhật Quỳnh 271225 STT 12;  P34
400 10C Ung Thị Diễm Quỳnh 271226 STT 2;  P31
401 10C Vũ Minh Thuận 271227 STT 12;  P29
402 10C Lê Thanh Tiến 271228 STT 8;  P28
403 10C Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 271229 STT 24;  P30
404 10C Lê Phúc Uyên 271230 STT 3;  P33
405 10C Trần Nguyễn Khánh Vy 271231 STT 4;  P28
406 10C Tạ Ngọc Như Ý 271232 STT 18;  P32
407 10C Nguyễn Thị Hoàng Yến 271233 STT 2;  P27

Khối 11

STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 11T Huỳnh Thị Nhật An 260101 STT 22;  P14
2 11T Vương Thụy Hà An 260102 STT 15;  P20
3 11T Lê Hồng Cát 260103 STT 15;  P18
4 11T Nguyễn Quốc Dũng 260104 STT 23;  P24
5 11T Đỗ Phương Duy 260105 STT 13;  P22
6 11T Nguyễn Linh Đan 260106 STT 25;  P25
7 11T Trần Khải Đăng 260107 STT 10;  P19
8 11T Huỳnh Ngọc Khánh Hân 260109 STT 18;  P13
9 11T Nguyễn Lương Huy 260110 STT 24;  P23
10 11T Nguyễn Ngọc Huy 260111 STT 9;  P16
11 11T Nguyễn Phùng Nguyên Hương 260112 STT 29;  P17
12 11T Hồ Tịnh Khang 260113 STT 25;  P23
13 11T Phan Trung Kiên 260114 STT 28;  P13
14 11T Chu Hải Linh 260115 STT 30;  P17
15 11T Lâm Mỹ Linh 260116 STT 13;  P17
16 11T Phạm Ngọc Long 260117 STT 22;  P17
17 11T Nguyễn Huỳnh Bình Minh 260118 STT 17;  P21
18 11T Trần Trung Hiếu Nam 260120 STT 27;  P25
19 11T Nguyễn Phương Thanh Ngân 260121 STT 25;  P22
20 11T Nguyễn Vũ Nhật 260122 STT 29;  P24
21 11T Trần Đình Nhật 260123 STT 26;  P15
22 11T Lê Huỳnh Như 260124 STT 18;  P16
23 11T Nguyễn Xuân Ny 260125 STT 17;  P15
24 11T Bùi Đăng Phương 260126 STT 15;  P14
25 11T Nguyễn Bình Phương Thi 260127 STT 28;  P25
26 11T Võ Xuân Thy 260128 STT 10;  P14
27 11T Nguyễn Trọng Tín 260129 STT 15;  P25
28 11T Trần Minh Triết 260130 STT 21;  P21
29 11T Lê Công Tuân 260131 STT 25;  P19
30 11T Nguyễn Xuân Tùng 260132 STT 8;  P25
31 11T Ung Chiêu Tường 260133 STT 29;  P14
32 11T Lâm Triệu Vy 260134 STT 29;  P16
33 11T Nguyễn Thị Trúc Vy 260135 STT 30;  P19
34 11I Đinh Vân Anh 260201 STT 1;  P13
35 11I Đặng Nhật Đăng 260202 STT 21;  P18
36 11I Bùi Tấn Quốc Đạt 260203 STT 13;  P16
37 11I Võ Khánh Dung 260204 STT 25;  P21
38 11I Nguyễn Triệu Duy 260205 STT 8;  P24
39 11I Nguyễn Viết Anh Duy 260206 STT 17;  P24
40 11I Võ Anh Duy 260207 STT 24;  P22
41 11I Từ Đỗ Nhật Hào 260208 STT 20;  P21
42 11I Nguyễn Minh Hiển 260209 STT 15;  P24
43 11I Nguyễn Minh Huy 260210 STT 4;  P20
44 11I Nguyễn Duy Khải 260211 STT 2;  P17
45 11I Tô Bảo Khang 260212 STT 11;  P18
46 11I Nguyễn Duy Khánh 260213 STT 24;  P24
47 11I Bùi Khắc Kiên 260214 STT 12;  P22
48 11I Tạ Thúc Trung Kiên 260215 STT 22;  P23
49 11I Mai Thị Cẩm Loan 260216 STT 30;  P16
50 11I Lưu Hiếu Ngân 260217 STT 29;  P13
51 11I Nguyễn Phan Thảo Nguyên 260218 STT 16;  P22
52 11I Hồng Thiện Nhân 260219 STT 27;  P13
53 11I Nguyễn Vĩ Nhân 260220 STT 19;  P24
54 11I Võ Khánh Như 260221 STT 5;  P18
55 11I Nguyễn Duy Phát 260222 STT 19;  P19
56 11I Lê Hữu Quý 260223 STT 8;  P15
57 11I Nguyễn Nhật Thịnh 260225 STT 28;  P23
58 11I Phạm Hoàng Phúc Thịnh 260226 STT 24;  P19
59 11I Lê Bảo Minh Thư 260227 STT 1;  P22
60 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260228 STT 20;  P19
61 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260229 STT 12;  P15
62 11I Huỳnh Trọng Bảo Trân 260230 STT 5;  P19
63 11I Trần Ngô Ngọc Trang 260231 STT 23;  P14
64 11I Lê Phương Trà Vy 260232 STT 9;  P17
65 11L Trần Lê Trọng An 260301 STT 3;  P23
66 11L Hoa Tiến Đạt 260304 STT 19;  P14
67 11L Lương Đào Trí Dũng 260305 STT 10;  P20
68 11L Lê Quốc Khánh 260306 STT 25;  P14
69 11L Nguyễn Quốc Khánh 260307 STT 11;  P13
70 11L Phạm Phú Khánh 260308 STT 1;  P17
71 11L Lê Quý Khiêm 260309 STT 12;  P13
72 11L Huỳnh Đăng Khoa 260310 STT 18;  P15
73 11L Huỳnh Bùi Minh Khuê 260311 STT 9;  P15
74 11L Mai Bảo Luân 260312 STT 24;  P15
75 11L Nguyễn Nhân Lực 260313 STT 3;  P25
76 11L Nguyễn Thành Nhân 260314 STT 19;  P17
77 11L Nguyễn Công Nhuần 260315 STT 4;  P22
78 11L Dương Hữu Phương 260316 STT 10;  P18
79 11L Phạm Huỳnh Thanh Quân 260317 STT 21;  P24
80 11L Phạm Lê Quân 260318 STT 12;  P18
81 11L Nguyễn Thành Tài 260320 STT 26;  P17
82 11L Nguyễn Thành Tấn 260321 STT 4;  P25
83 11L Nguyễn Xuân Thành 260322 STT 2;  P24
84 11L Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 260323 STT 19;  P15
85 11L Nguyễn Lâm Quốc Thịnh 260324 STT 5;  P13
86 11L Nguyễn Thế Hoàng Thông 260326 STT 8;  P21
87 11L Lê Phạm Anh Thư 260327 STT 7;  P24
88 11L Triệu Nguyễn Thủy Tiên 260328 STT 5;  P22
89 11L Phạm Nguyễn Đoan Trang 260329 STT 26;  P19
90 11L Đỗ Thị Như Trúc 260330 STT 27;  P14
91 11L Lê Hoài Trung 260331 STT 6;  P19
92 11L Lê Đắc Vinh 260332 STT 7;  P18
93 11L Trần Thế Vinh 260333 STT 1;  P15
94 11L Hồ Phạm Như Ý 260334 STT 14;  P13
95 11L Huỳnh Đa Ý 260335 STT 16;  P23
96 11H Võ Thành Danh 260401 STT 30;  P13
97 11H Lê Ngọc Hải Dương 260402 STT 29;  P22
98 11H Nguyễn Ngọc Linh Đan 260403 STT 29;  P21
99 11H Trần Minh Đạt 260404 STT 26;  P21
100 11H Phạm Quốc Hải 260405 STT 26;  P23
101 11H Nguyễn Phan Vũ Hoài 260408 STT 17;  P23
102 11H Lê Ngọc Bích Huyền 260409 STT 26;  P20
103 11H Huỳnh Thị Trúc Hương 260410 STT 27;  P16
104 11H Lục Minh Anh Kiệt 260412 STT 29;  P18
105 11H Võ Nhật Minh 260413 STT 22;  P24
106 11H Nguyễn Thị Dương Ngân 260414 STT 28;  P24
107 11H Võ Lê Thanh Ngọc 260415 STT 27;  P24
108 11H Lê Vũ Thu Như 260416 STT 28;  P17
109 11H Nguyễn Đình Thiên Phúc 260417 STT 18;  P23
110 11H Lê Gia Quyên 260420 STT 22;  P21
111 11H Huỳnh Lê Bảo Quỳnh 260421 STT 29;  P25
112 11H Nguyễn Đình Ngân Sơn 260422 STT 23;  P17
113 11H Trần Thanh Tâm 260423 STT 22;  P13
114 11H Lê Hữu Thắng 260424 STT 28;  P22
115 11H Nguyễn Hữu Thắng 260425 STT 26;  P25
116 11H Lê Hồ Minh Thư 260426 STT 29;  P15
117 11H Nguyễn Ngọc Phương Thư 260427 STT 28;  P14
118 11H Nguyễn Phạm Minh Thư 260428 STT 28;  P20
119 11H Tô Anh Thư 260429 STT 19;  P23
120 11H Bùi Mai Thy 260430 STT 30;  P15
121 11H Lê Đỗ Bảo Trân 260431 STT 18;  P21
122 11H Hồ Anh Tuấn 260432 STT 22;  P18
123 11H Bùi Nguyễn Thảo Vy 260433 STT 23;  P23
124 11S Đỗ Thùy An 260501 STT 19;  P13
125 11S Trần Ngọc Phương Anh 260502 STT 10;  P15
126 11S Lê Thị Ngọc Ánh 260503 STT 10;  P16
127 11S Đặng Gia Bảo 260504 STT 5;  P25
128 11S Huỳnh Thị Bình 260505 STT 23;  P22
129 11S Lê Thị Ngọc Diệp 260506 STT 14;  P17
130 11S Trần Ngân Giang 260507 STT 18;  P22
131 11S Nguyễn Thị Hai 260508 STT 11;  P20
132 11S Trần Lê Minh Hằng 260509 STT 6;  P14
133 11S Nguyễn Quang Hưng 260510 STT 9;  P23
134 11S Huỳnh Lê Thiên Hương 260511 STT 3;  P18
135 11S Đào Đức Kiên 260512 STT 11;  P16
136 11S Đồng Nguyễn Thiên Kim 260513 STT 16;  P20
137 11S Nguyễn Văn Luôn 260514 STT 21;  P15
138 11S Lê Tú Nguyên 260515 STT 12;  P20
139 11S Lâm Tú Nhi 260517 STT 6;  P20
140 11S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 260518 STT 22;  P22
141 11S Nguyễn Duy Phương 260519 STT 17;  P16
142 11S Trương Minh Quân 260520 STT 24;  P25
143 11S Phạm Đăng Quang 260521 STT 19;  P21
144 11S Nguyễn Lê Như Quỳnh 260522 STT 13;  P23
145 11S Võ Thanh Sang 260523 STT 5;  P16
146 11S Đặng Duy Thành 260524 STT 12;  P16
147 11S Phạm Quốc Thiện 260525 STT 20;  P14
148 11S Nguyễn Hà Anh Thư 260526 STT 20;  P25
149 11S Nguyễn Phạm Song Thư 260527 STT 12;  P23
150 11S Đặng Huyền Trân 260529 STT 16;  P18
151 11S Trương Ngọc Thiên Trang 260530 STT 15;  P13
152 11S Trần Nguyễn Thanh Tuyền 260531 STT 6;  P22
153 11S Trần Thảo Uyên 260532 STT 7;  P22
154 11S Trần Thị Mỹ Uyên 260533 STT 17;  P22
155 11S Lê Trần Khánh Vy 260534 STT 21;  P16
156 11V Trần Thanh Dung 260601 STT 22;  P16
157 11V Vũ Đăng Duy 260602 STT 10;  P25
158 11V Đỗ Thu Giang 260603 STT 2;  P22
159 11V Trịnh Gia Khang 260604 STT 6;  P21
160 11V Phan Xuân Vân Khanh 260605 STT 2;  P16
161 11V Bạch Quốc Khánh 260606 STT 2;  P15
162 11V Hồ Lương Linh 260607 STT 27;  P18
163 11V Võ Thị Thùy Linh 260608 STT 16;  P19
164 11V Dương Phương Minh 260609 STT 13;  P15
165 11V Nguyễn Khắc Hoàng Minh 260610 STT 28;  P18
166 11V Võ Phương Hà My 260612 STT 16;  P24
167 11V Lê Bảo Ngân 260613 STT 2;  P19
168 11V Ngô Trần Hoàng Ngân 260614 STT 13;  P24
169 11V Nguyễn Kim Ngân 260615 STT 13;  P19
170 11V Phạm Trần Thu Ngân 260616 STT 21;  P19
171 11V Nguyễn Hiền Nhi 260617 STT 22;  P19
172 11V Nguyễn Khánh Quỳnh Như 260618 STT 13;  P20
173 11V Lê Thị Uyên Phương 260620 STT 23;  P19
174 11V Nguyễn Anh Phương 260621 STT 5;  P14
175 11V Nguyễn Thu Phương 260622 STT 14;  P22
176 11V Phùng Như Kim Quế 260623 STT 14;  P16
177 11V Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 260624 STT 9;  P21
178 11V Nguyễn Trần Mai Quỳnh 260625 STT 21;  P17
179 11V Nguyễn Quỳnh Sa 260626 STT 23;  P13
180 11V Nguyễn Đức Toàn 260627 STT 13;  P21
181 11V Nguyễn Phương Trà 260628 STT 1;  P23
182 11V Nguyễn Ngọc Huyền Trân 260630 STT 7;  P19
183 11V Phan Thanh Trúc 260631 STT 23;  P18
184 11V Ngô Thiên Vương 260632 STT 12;  P24
185 11V Bùi Lê Đông Vy 260633 STT 14;  P21
186 11V Nguyễn Thùy Vy 260634 STT 11;  P25
187 11V Võ Nguyên Vỹ 260635 STT 20;  P18
188 11A Hồ Hoài An 260701 STT 27;  P19
189 11A Ngô Thế An 260702 STT 29;  P23
190 11A Trần Vũ Quỳnh An 260703 STT 16;  P25
191 11A Đỗ Quỳnh Anh 260704 STT 17;  P25
192 11A Lương Kỳ Anh 260705 STT 3;  P21
193 11A Phạm Ngọc Châu Anh 260706 STT 24;  P18
194 11A Lê Lê Bảo 260707 STT 6;  P17
195 11A Trần Vũ Gia Bảo 260708 STT 16;  P17
196 11A Ngô Đắc Chung 260709 STT 7;  P25
197 11A Trần Hồng Hạnh 260711 STT 27;  P22
198 11A Lê Phan Cẩm Hiền 260712 STT 18;  P18
199 11A Bình Gia Huy 260713 STT 16;  P13
200 11A Vũ Cao Khang 260714 STT 20;  P13
201 11A Thân Trọng Uyên Khanh 260715 STT 30;  P18
202 11A Nguyễn Nhật Lam 260716 STT 25;  P13
203 11A Ngô Ngọc Tường Linh 260717 STT 23;  P16
204 11A Nguyễn Lê Tường Linh 260718 STT 9;  P24
205 11A Nguyễn Tôn Danh Ngân 260719 STT 27;  P15
206 11A Trần Sỹ Nguyên 260720 STT 6;  P15
207 11A Trần Uyên Nhi 260721 STT 1;  P25
208 11A Lê Hồng Phát 260722 STT 20;  P24
209 11A Lâm Anh Quân 260723 STT 7;  P23
210 11A Nguyễn Thảo Quỳnh 260724 STT 9;  P19
211 11A Lê Mỹ Tâm 260725 STT 17;  P20
212 11A Trần Hoàng Thi 260726 STT 6;  P25
213 11A Nguyễn Phạm Anh Thư 260728 STT 13;  P18
214 11A Lê Nguyễn Phương Thy 260729 STT 20;  P22
215 11A Phan Cao Bảo Trâm 260730 STT 15;  P17
216 11A Nguyễn Ngọc Bảo Trân 260731 STT 21;  P23
217 11A Nguyễn Hồng Minh Triết 260732 STT 8;  P22
218 11A1 Lê Nguyễn Huy An 260801 STT 18;  P25
219 11A1 Nguyễn Đức Vân Anh 260802 STT 26;  P22
220 11A1 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 260803 STT 14;  P18
221 11A1 Nguyễn Chí Bảo 260804 STT 21;  P25
222 11A1 Huỳnh Thị Giang Bình 260805 STT 24;  P14
223 11A1 Đỗ Ngọc Trân Châu 260806 STT 18;  P24
224 11A1 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 260807 STT 26;  P13
225 11A1 Nguyễn Lê Thùy Dương 260808 STT 22;  P20
226 11A1 Phạm Khánh Đan 260809 STT 3;  P19
227 11A1 Huỳnh Thị Định 260810 STT 23;  P21
228 11A1 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 260811 STT 11;  P19
229 11A1 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 260812 STT 6;  P18
230 11A1 Lê Minh Đăng Khoa 260813 STT 24;  P21
231 11A1 Phan Ngọc Thiên Kim 260814 STT 14;  P20
232 11A1 Nguyễn Quỳnh Huyền Linh 260815 STT 26;  P24
233 11A1 Võ Bùi Khánh Linh 260816 STT 14;  P19
234 11A1 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 260817 STT 25;  P15
235 11A1 Lý Trần An Nguyên 260818 STT 23;  P20
236 11A1 Ngô Đình Minh Như 260819 STT 17;  P14
237 11A1 Lư May Chăm Pa 260820 STT 15;  P22
238 11A1 Võ Như Phi 260821 STT 24;  P17
239 11A1 Huỳnh Nhật Phương 260822 STT 28;  P21
240 11A1 Phan Đỗ Thiên Phương 260823 STT 20;  P15
241 11A1 Trịnh Đông Quân 260824 STT 3;  P15
242 11A1 Lê Thị Tú Quyên 260825 STT 21;  P22
243 11A1 Lương Xuân Thảo 260826 STT 10;  P21
244 11A1 Phạm Uyên Thảo 260827 STT 27;  P21
245 11A1 Hồ Ngọc Thuận 260828 STT 28;  P16
246 11A1 Võ Ngọc Vy Thư 260829 STT 30;  P14
247 11A1 Nguyễn Thị Bảo Trân 260830 STT 28;  P15
248 11A1 Bùi Huỳnh Kim Uyên 260831 STT 18;  P14
249 11A1 Nguyễn Khánh Uyên 260832 STT 25;  P18
250 11A1 Trần Ngọc Phương Uyên 260833 STT 24;  P13
251 11A1 Trần Ngọc Minh Văn 260834 STT 20;  P23
252 11A1 Nguyễn Thị Bích Vân 260835 STT 12;  P21
253 11C1 Đỗ Hiếu Ngân 260901 STT 13;  P14
254 11C1 Lê Hồ Thụy Quân 260902 STT 3;  P17
255 11C1 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 260903 STT 14;  P23
256 11C1 Nguyễn Hoàng Tiến 260904 STT 8;  P19
257 11C1 Nguyễn Trần Minh Trung 260905 STT 12;  P19
258 11C1 Trần Quốc Vinh 260906 STT 29;  P20
259 11C1 Lê Hoàng Vũ 260907 STT 7;  P20
260 11C1 Lê Huỳnh Quang Vũ 260908 STT 9;  P22
261 11C1 Nguyễn Lê Vy 260909 STT 1;  P20
262 11C1 Phạm Từ Phương An 260910 STT 4;  P19
263 11C1 Nguyễn Dũ Thiên Ân 260911 STT 8;  P23
264 11C1 Nguyễn Đức Gia Bảo 260913 STT 7;  P21
265 11C1 Trần Ngô Lan Hương 260914 STT 6;  P16
266 11C1 Trần Tuấn Kiệt 260915 STT 5;  P24
267 11C1 Nguyễn Thị Thu Kiều 260916 STT 2;  P25
268 11C1 Nguyễn Quỳnh My 260917 STT 19;  P20
269 11C1 Nguyễn Lê Phương Ngân 260918 STT 2;  P14
270 11C1 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 260919 STT 4;  P18
271 11C1 Trần Văn Nghĩa 260920 STT 1;  P16
272 11C1 Trương Bá Nguyên 260922 STT 3;  P14
273 11C1 Hồ Thị Mỹ Nhàn 260923 STT 11;  P21
274 11C1 Phạm Thị Hoài Nhi 260924 STT 4;  P23
275 11C1 Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh 260925 STT 14;  P15
276 11C1 Nguyễn Hồng Nhật Phương 260927 STT 11;  P23
277 11C1 Cao Ngọc Yến Quỳnh 260928 STT 15;  P21
278 11C1 Lê Trung Trí Thành 260929 STT 8;  P13
279 11C1 Nguyễn Hà An Thy 260930 STT 7;  P17
280 11C1 Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết 260931 STT 1;  P14
281 11C1 Nguyễn Thiện Mỹ Uyên 260932 STT 19;  P16
282 11C1 Nguyễn Kim Vân 260933 STT 7;  P16
283 11C1 Phạm Như Ý 260934 STT 3;  P24
284 11C2 Lương Quốc An 261001 STT 25;  P16
285 11C2 Nguyễn Trần Bảo Anh 261002 STT 25;  P24
286 11C2 Phạm Gia Bảo 261003 STT 15;  P15
287 11C2 Văn Trí Danh 261004 STT 15;  P19
288 11C2 Nguyễn Mỹ Đình 261005 STT 4;  P24
289 11C2 Trần Đình Duy 261006 STT 19;  P25
290 11C2 Trần Huỳnh Thiên Hà 261007 STT 5;  P23
291 11C2 Nguyễn Hoàng Hiệp 261008 STT 27;  P23
292 11C2 Nguyễn Minh Hiếu 261009 STT 8;  P20
293 11C2 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 261010 STT 20;  P16
294 11C2 Nguyễn Phúc Khang 261011 STT 8;  P16
295 11C2 Nguyễn Việt Kim 261012 STT 9;  P13
296 11C2 Lê Thành Luân 261013 STT 4;  P14
297 11C2 Dương Ngọc Minh 261014 STT 13;  P25
298 11C2 Trần Hữu Nhật Minh 261015 STT 8;  P14
299 11C2 Hoàng Huyền My 261016 STT 8;  P17
300 11C2 Quách Thái Thị Trà My 261017 STT 12;  P17
301 11C2 Dương Thanh Ngân 261018 STT 24;  P20
302 11C2 Lê Ngọc Kim Ngân 261019 STT 1;  P21
303 11C2 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 261020 STT 28;  P19
304 11C2 Huỳnh Thị Quỳnh Như 261021 STT 12;  P25
305 11C2 Lưu Hoàng Oanh 261022 STT 26;  P16
306 11C2 Bùi Hoàng Phúc 261023 STT 3;  P16
307 11C2 Lê Ngọc Thành Tài 261024 STT 22;  P15
308 11C2 Huỳnh Thị Ngọc Thể 261025 STT 17;  P19
309 11C2 Nguyễn Huy Thiện 261026 STT 1;  P19
310 11C2 Đoàn Trương Anh Thư 261027 STT 26;  P18
311 11C2 Lê Nguyễn Anh Thư 261028 STT 9;  P14
312 11C2 Nguyễn Thanh Thư 261029 STT 16;  P21
313 11C2 Nguyễn Minh Thy 261030 STT 27;  P17
314 11C2 Ngô Tất Tố 261031 STT 19;  P22
315 11C2 Hồ Thảo Trang 261032 STT 29;  P19
316 11C2 Nguyễn Lê Uyên Trinh 261033 STT 14;  P24
317 11C2 Hoàng Nguyên Tú Uyên 261034 STT 18;  P20
318 11C2 Bùi Thoại Yến Vy 261035 STT 15;  P23
319 11C3 Thi Gia An 261101 STT 11;  P15
320 11C3 Hoàng Thị Xuân Ánh 261102 STT 4;  P17
321 11C3 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 261103 STT 26;  P14
322 11C3 Ngô Phước Đạt 261104 STT 11;  P14
323 11C3 Đoàn Thị Khánh Đoan 261105 STT 10;  P23
324 11C3 Nguyễn Đào Nhật Hà 261106 STT 9;  P18
325 11C3 Phan Công Hậu 261107 STT 15;  P16
326 11C3 Đặng Đông Hiếu 261108 STT 10;  P17
327 11C3 Nguyễn Trung Hưng 261109 STT 2;  P23
328 11C3 Nguyễn Cẩm Huyền 261110 STT 9;  P20
329 11C3 Nguyễn Lê Khanh 261111 STT 6;  P13
330 11C3 Bùi Đăng Khoa 261112 STT 17;  P13
331 11C3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 261113 STT 10;  P24
332 11C3 Kiều Mai Nhật Linh 261114 STT 20;  P17
333 11C3 Đặng Thị Hiền Lương 261115 STT 20;  P20
334 11C3 Lưu Phan Bình Minh 261116 STT 4;  P15
335 11C3 Trần Quang Minh 261117 STT 24;  P16
336 11C3 Nguyễn Hà Đan My 261118 STT 25;  P17
337 11C3 Phùng Lý Linh Nga 261119 STT 2;  P21
338 11C3 Nguyễn Phạm Phương Nghi 261120 STT 1;  P18
339 11C3 Tăng Lê Uyên Nhi 261121 STT 16;  P14
340 11C3 Nguyễn Minh Phát 261122 STT 2;  P13
341 11C3 Châu Nguyễn Gia Phúc 261123 STT 11;  P24
342 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 261124 STT 5;  P17
343 11C3 Trần Trịnh Thương Thi 261125 STT 18;  P19
344 11C3 Nguyễn Thị Minh Thơ 261126 STT 21;  P13
345 11C3 Lê Hồ Anh Thư 261127 STT 2;  P18
346 11C3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 261128 STT 3;  P22
347 11C3 Nguyễn Trần Bảo Thư 261129 STT 14;  P25
348 11C3 Trần Lê Mỹ Tiên 261130 STT 16;  P15
349 11C3 Bùi Thị Huyền Trâm 261131 STT 8;  P18
350 11C3 Nguyễn Lê Khánh Trang 261132 STT 9;  P25
351 11C3 Đặng Mỹ Trinh 261133 STT 14;  P14
352 11C3 Lê Hoàng Lâm Trúc 261134 STT 23;  P25
353 11C3 Phạm Nguyễn Quốc Việt 261135 STT 30;  P20
354 11C Trần Vân Anh 261201 STT 10;  P13
355 11C Nguyễn Trọng Bằng 261202 STT 2;  P20
356 11C Hoàng Minh Đạt 261203 STT 6;  P24
357 11C Nguyễn Gia Hân 261204 STT 23;  P15
358 11C Nguyễn An Khánh 261205 STT 13;  P13
359 11C Phan Thị Mỹ Linh 261206 STT 12;  P14
360 11C Trần Nguyễn Phương Nguyên 261208 STT 11;  P17
361 11C Lê Phạm Ý Nhã 261209 STT 7;  P15
362 11C Võ Ngọc Hiểu Phương 261212 STT 5;  P21
363 11C Nguyễn Minh Thắng 261213 STT 25;  P20
364 11C Nguyễn Hoàng Thi 261214 STT 5;  P15
365 11C Nguyễn Quốc Thịnh 261215 STT 7;  P13
366 11C Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 261216 STT 4;  P13
367 11C Huỳnh Trọng Tiến 261217 STT 3;  P13
368 11C Nguyễn Minh Toàn 261218 STT 16;  P16
369 11C Nguyễn Thị Ngọc Trân 261219 STT 10;  P22
370 11C Trần Thị Mai Trinh 261220 STT 11;  P22
371 11C Nguyễn Xuân Trường 261221 STT 1;  P24
372 11C Nguyễn Trương Mỹ Uyên 261222 STT 6;  P23
373 11C Phan Hồ Trúc Vy 261223 STT 3;  P20
374 11C Cao Thái Bình 261224 STT 5;  P20
375 11C Phan Đặng Kiều Châu 261225 STT 17;  P17
376 11C Phan Công Danh 261226 STT 19;  P18
377 11C Trần Hân Du 261227 STT 4;  P21
378 11C Bùi Đặng Khương Duy 261228 STT 18;  P17
379 11C Trần Huỳnh Thanh Hân 261229 STT 22;  P25
380 11C Trần Lê Minh Khang 261230 STT 21;  P14
381 11C Huỳnh Đông Đăng Nguyên 261231 STT 27;  P20
382 11C Đặng Hoàng Oanh 261232 STT 17;  P18
383 11C Phan Hoàng Qúy 261233 STT 4;  P16
384 11C Lê Minh Tân 261234 STT 21;  P20
385 11C Bùi Anh Tú 261235 STT 7;  P14

Khối 12

STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 12T Đinh Thị Trâm Anh 250101 STT 15;  P7
2 12T Lưu Minh Anh 250102 STT 7;  P11
3 12T Nguyễn Xuân Kỳ Duyên 250103 STT 26;  P9
4 12T Phạm Ngọc Mỹ Duyên 250104 STT 19;  P7
5 12T Trần Kiều Dương 250105 STT 14;  P5
6 12T Nguyễn Trường Đại 250106 STT 6;  P11
7 12T Phạm Xuân Khải 250109 STT 8;  P9
8 12T Nguyễn Trường Khang 250110 STT 12;  P11
9 12T Phạm Huyền Khanh 250111 STT 22;  P2
10 12T Diều Quốc Khánh 250112 STT 8;  P8
11 12T Nguyễn Quang Khánh 250113 STT 26;  P2
12 12T Phan Hoàng Trà My 250114 STT 23;  P11
13 12T Nguyễn Phúc Bảo Ngân 250115 STT 24;  P6
14 12T Nguyễn Thị Mai Ngân 250116 STT 1;  P3
15 12T Huỳnh Nguyễn Hồng Oanh 250118 STT 27;  P9
16 12T Lê Huỳnh Tuấn Phát 250119 STT 18;  P1
17 12T Nguyễn Đồng Phước 250120 STT 18;  P11
18 12T Đinh Xuân Quang 250121 STT 26;  P1
19 12T Nguyễn Lương Bảo Tiên 250123 STT 20;  P2
20 12T Phùng Phạm Thủy Tiên 250124 STT 16;  P6
21 12T Nguyễn Anh Tú 250125 STT 1;  P12
22 12T Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 250126 STT 30;  P6
23 12T Trần Thiên Triều 250128 STT 10;  P3
24 12T Nguyễn Thị Kim Vũ 250130 STT 5;  P9
25 12I Thủy Võ Trường An 250201 STT 13;  P6
26 12I Huỳnh Văn Cường 250202 STT 12;  P4
27 12I Hồ Quốc Duy 250203 STT 10;  P6
28 12I Huỳnh Bá Đạt 250204 STT 22;  P3
29 12I Lê Duy Hào 250205 STT 6;  P5
30 12I Nguyễn Đỗ Gia Hân 250206 STT 22;  P1
31 12I Nguyễn Thanh Huy 250207 STT 2;  P4
32 12I Lê Trần Phước Hưng 250208 STT 7;  P3
33 12I Nguyễn Bình Minh 250210 STT 3;  P7
34 12I Nguyễn Chánh Nhật Minh 250211 STT 8;  P2
35 12I Trịnh Ngọc Bảo Ngân 250212 STT 12;  P2
36 12I Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 250213 STT 16;  P2
37 12I Nguyễn Thanh Nhàn 250214 STT 9;  P2
38 12I Cao Yến Nhi 250215 STT 17;  P4
39 12I Nguyễn Nhất Quỳnh 250216 STT 1;  P11
40 12I Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 250217 STT 16;  P4
41 12I Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh 250218 STT 15;  P12
42 12I Võ Đình Thuận 250219 STT 7;  P5
43 12I Trần Khánh Toàn 250220 STT 8;  P12
44 12I Nguyễn Minh Trí 250221 STT 11;  P1
45 12I Nguyễn Quốc Trí 250222 STT 1;  P6
46 12I Võ Ngọc Phương Trinh 250223 STT 13;  P11
47 12I Trần Thị Thanh Trúc 250224 STT 5;  P7
48 12I Châu An Tuyền 250226 STT 2;  P12
49 12I Lương Hoàng Trúc Văn 250227 STT 2;  P11
50 12L Đặng Huyền Thiện Ân 250301 STT 23;  P3
51 12L Nguyễn Hoàng Phú Bình 250302 STT 18;  P12
52 12L Nguyễn Gia Huy 250303 STT 2;  P9
53 12L Trần Ngọc Huy 250304 STT 3;  P8
54 12L Nguyễn Uy Khang 250305 STT 5;  P2
55 12L Nguyễn Thị Kim Ngân 250306 STT 9;  P11
56 12L Nguyễn Hoàng Nhật 250308 STT 4;  P7
57 12L Trần Đình Thảo Nhiên 250309 STT 4;  P8
58 12L Hồ Tấn Phát 250310 STT 11;  P2
59 12L Nguyễn Thái Phong 250311 STT 13;  P8
60 12L Đinh Bá Phụng 250312 STT 6;  P6
61 12L Võ Đình Quốc 250313 STT 11;  P5
62 12L Đoàn Thị Trúc Quỳnh 250314 STT 2;  P8
63 12L Nguyễn Bảo Quỳnh 250315 STT 21;  P12
64 12L Nguyễn Thành Sơn 250316 STT 4;  P4
65 12L Châu Thành Tâm 250317 STT 7;  P12
66 12L Trần Trung Tín 250318 STT 1;  P1
67 12L Trần Minh Tú 250319 STT 7;  P4
68 12L Phạm Viết Thái 250320 STT 19;  P8
69 12L Huỳnh Thanh Thảo 250321 STT 1;  P5
70 12L Nguyễn Phạm Ngọc Triều 250322 STT 13;  P4
71 12L Nguyễn Quang Trường 250323 STT 6;  P2
72 12L Lưu Tú Văn 250324 STT 27;  P1
73 12L Huỳnh Thị Diệu Viên 250325 STT 23;  P9
74 12L Tôn Triều Vỹ 250326 STT 25;  P5
75 12H Lý Gia Bảo 250401 STT 11;  P12
76 12H Võ Huỳnh Hồng Cẩm 250402 STT 7;  P6
77 12H Võ Ngọc Tường Đoan 250403 STT 27;  P2
78 12H Hoàng Nhật Hà 250404 STT 26;  P8
79 12H Nguyễn Hoàng Khánh Linh 250406 STT 9;  P6
80 12H Nguyễn Thị Nhật Linh 250407 STT 17;  P12
81 12H Phan Phạm Đức Minh 250408 STT 14;  P11
82 12H Nguyễn Thị Ngọc Na 250409 STT 5;  P1
83 12H Đặng Thảo Nguyên 250410 STT 25;  P3
84 12H Nguyễn Quang Đăng Nhân 250411 STT 21;  P5
85 12H Đỗ Nguyễn Minh Nhật 250412 STT 20;  P4
86 12H Lê Thị Hồng Nhung 250413 STT 10;  P1
87 12H Phan Nguyễn Quỳnh Như 250414 STT 9;  P3
88 12H Võ Hồng Phong 250415 STT 26;  P6
89 12H Trương Huỳnh Phước 250416 STT 12;  P12
90 12H Đặng Ngọc Quang 250417 STT 24;  P12
91 12H Nguyễn Trần Trúc Quyên 250418 STT 11;  P6
92 12H Phạm Năng Tài 250419 STT 6;  P8
93 12H Nguyễn Minh Tấn 250420 STT 10;  P9
94 12H Mai Hoàng Ngọc Tiến 250421 STT 3;  P3
95 12H Nguyễn Vũ Nhất Tin 250422 STT 16;  P12
96 12H Phùng Thị Ngọc Tuyền 250423 STT 22;  P5
97 12H Lương Ngọc Bảo Trân 250424 STT 18;  P7
98 12H Phan Nguyễn Thanh Trúc 250425 STT 10;  P11
99 12H Trần Anh Trường 250426 STT 16;  P3
100 12H Lê Phương Uyên 250427 STT 17;  P3
101 12H Nguyễn Văn Vũ 250428 STT 8;  P5
102 12H Đoàn Thị Ngọc Vy 250429 STT 20;  P3
103 12S Hồ Ngọc Thuận An 250501 STT 13;  P7
104 12S Ngô Thái Thiên An 250502 STT 7;  P8
105 12S Nguyễn Thân Kim Anh 250503 STT 9;  P5
106 12S Nguyễn Thị Phụng Chi 250504 STT 24;  P8
107 12S Phạm Thị Diệu 250505 STT 1;  P9
108 12S Nghiêm Thị Thùy Dương 250507 STT 12;  P5
109 12S Lê Thị Mỹ Hạ 250508 STT 3;  P9
110 12S Huỳnh Thị Mỹ Hân 250509 STT 13;  P3
111 12S Nguyễn Thị Út Hương 250510 STT 11;  P3
112 12S Phạm Thị Mỹ Kiều 250511 STT 3;  P5
113 12S Lê Đinh Phương Khanh 250512 STT 25;  P9
114 12S Nguyễn Thị Thùy Linh 250513 STT 17;  P1
115 12S Trần Khánh Linh 250514 STT 7;  P2
116 12S Nguyễn Tuyết Minh 250515 STT 17;  P5
117 12S Đinh Thị Lâm Như 250516 STT 14;  P12
118 12S Phạm Thị Ý Như 250517 STT 3;  P2
119 12S Nguyễn Thanh Hiền Phương 250518 STT 3;  P6
120 12S Nguyễn Thị Thanh Tâm 250520 STT 9;  P12
121 12S Đinh Nguyễn Thanh Thanh 250521 STT 7;  P9
122 12S Huỳnh Ngọc Kim Thanh 250522 STT 4;  P9
123 12S Trần Lê Phương Thảo 250523 STT 5;  P5
124 12S Nguyễn Ngọc Phương Thùy 250525 STT 11;  P11
125 12S Lê Trần Anh Thư 250526 STT 11;  P4
126 12S Nguyễn Thanh Trà 250527 STT 3;  P11
127 12S Đỗ Thị Minh Trang 250528 STT 19;  P5
128 12S Nguyễn Thanh Vi 250529 STT 20;  P8
129 12S Phạm Vũ Trúc Vy 250530 STT 21;  P4
130 12S Mai Kim Yến 250531 STT 12;  P7
131 12V Phạm Lưu Cao Thiên An 250601 STT 15;  P11
132 12V Nguyễn Thị Lan Anh 250602 STT 4;  P11
133 12V Trương Ngọc Anh 250603 STT 19;  P9
134 12V Nguyễn Ngọc Ánh 250604 STT 12;  P9
135 12V Trương Lê Quỳnh Chiêu 250605 STT 27;  P4
136 12V Ngô Thị Hân 250606 STT 6;  P12
137 12V Phạm Mỹ Thảo Hiền 250607 STT 21;  P9
138 12V Lưu Trần Tuyết Hoa 250609 STT 12;  P8
139 12V Hồ Thị Thanh Liêm 250610 STT 25;  P8
140 12V Trần Thị Mỹ Loan 250611 STT 11;  P9
141 12V Nguyễn Thị Nga 250612 STT 18;  P8
142 12V Nguyễn Minh Hoàn Nhi 250613 STT 19;  P12
143 12V Trần Mỹ Phương 250614 STT 19;  P1
144 12V Lê Như Quỳnh 250615 STT 16;  P1
145 12V Trần Huyền Thảo 250616 STT 21;  P8
146 12V Nguyễn Hoài Thu 250617 STT 9;  P4
147 12V Nguyễn Nhã Anh Trang 250619 STT 1;  P7
148 12V Tăng Võ Thiên Trang 250620 STT 9;  P1
149 12V Phan Huỳnh Đoan Trâm 250621 STT 10;  P4
150 12V Đoàn Tú Uyên 250623 STT 9;  P8
151 12A Bùi Thế Phương An 250701 STT 23;  P7
152 12A Đỗ Trâm Anh 250702 STT 23;  P8
153 12A Nguyễn Minh Anh 250703 STT 26;  P5
154 12A Nguyễn Đinh Cao Đạt 250704 STT 24;  P9
155 12A Trần Ngô Gia Hân 250705 STT 27;  P3
156 12A Phan Nguyễn Minh Hiếu 250707 STT 22;  P4
157 12A Dương Thanh Hương 250708 STT 29;  P3
158 12A Trương Bảo Khang 250709 STT 21;  P7
159 12A Bốc Nghiệp Khoa 250710 STT 21;  P6
160 12A Huỳnh Đăng Khoa 250711 STT 6;  P1
161 12A Huỳnh Phạm Đăng Khoa 250712 STT 27;  P8
162 12A Lê Bảo Ngân 250714 STT 28;  P6
163 12A Nguyễn Tú Ngọc 250715 STT 27;  P7
164 12A Phan Ngọc Mỹ Phương 250716 STT 27;  P6
165 12A Vũ Hồng Phương 250717 STT 25;  P6
166 12A Nguyễn Khánh Quyên 250718 STT 29;  P4
167 12A Châu Ngọc Vĩnh Tâm 250719 STT 29;  P7
168 12A Bùi Võ Đài Trang 250720 STT 14;  P6
169 12A Dương Bích Trâm 250722 STT 25;  P1
170 12A Trương Trọng Minh Trân 250723 STT 20;  P5
171 12A Nguyễn Thanh Hải Triều 250724 STT 20;  P7
172 12A Huỳnh Tố Trinh 250725 STT 28;  P7
173 12A Nguyễn Thành Trung 250726 STT 23;  P2
174 12A Lê Hoàng Quốc Việt 250727 STT 25;  P2
175 12A Nguyễn Đình Phương Vy 250728 STT 17;  P11
176 12A Lê Nguyễn Như Ý 250729 STT 18;  P5
177 12A1 Huỳnh Nhật Phương Chi 250801 STT 30;  P5
178 12A1 Nguyễn Hoàng Đăng 250802 STT 21;  P2
179 12A1 Nguyễn Khánh Đoan 250803 STT 22;  P12
180 12A1 Nguyễn Văn Hưng 250804 STT 26;  P7
181 12A1 Nguyễn Duy Khang 250805 STT 23;  P4
182 12A1 Trần Công Khôi 250806 STT 29;  P8
183 12A1 Trần Thị Tuyết Linh 250807 STT 28;  P9
184 12A1 Nguyễn Lê Kim Mai 250808 STT 29;  P5
185 12A1 Nguyễn Minh Huyền Ngân 250809 STT 28;  P3
186 12A1 Phùng Hiểu Nghi 250810 STT 17;  P9
187 12A1 Nguyễn Phan Hà Nguyên 250811 STT 25;  P4
188 12A1 Trần Nhật Nguyên 250812 STT 30;  P2
189 12A1 Trần Cao Hạnh Nhi 250813 STT 28;  P8
190 12A1 Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên 250814 STT 29;  P2
191 12A1 Hồ Ý San 250815 STT 24;  P1
192 12A1 Lê Thị Xuân Thanh 250816 STT 22;  P9
193 12A1 Hoàng Võ Thanh Thảo 250817 STT 30;  P4
194 12A1 Nguyễn Duy Thắng 250818 STT 14;  P3
195 12A1 Từ Hạo Thiên 250819 STT 17;  P6
196 12A1 Nguyễn Ngọc Thúy 250820 STT 23;  P6
197 12A1 Lê Vang Kim Thước 250821 STT 21;  P11
198 12A1 Phan Hoài Thương 250822 STT 19;  P2
199 12A1 Đỗ Lê Uyên 250823 STT 29;  P1
200 12A1 Huỳnh Thanh Uyên 250824 STT 28;  P2
201 12A1 Nguyễn Phúc Diễm Vy 250825 STT 29;  P9
202 12A1 Văn Trúc Vy 250826 STT 20;  P11
203 12A1 Nguyễn Cẩm Yên 250827 STT 28;  P1
204 12C1 Nguyễn Bảo Châm 250902 STT 5;  P11
205 12C1 Lương Tấn Đạt 250903 STT 5;  P3
206 12C1 Đỗ Nguyễn Khánh Đoan 250904 STT 14;  P1
207 12C1 Võ Tấn Đức 250905 STT 20;  P12
208 12C1 Nguyễn Trần Công Hãn 250906 STT 17;  P2
209 12C1 Đào Ngọc Hằng 250907 STT 5;  P6
210 12C1 Nguyễn Huy Hoàng 250908 STT 24;  P11
211 12C1 Trần Gia Huy 250909 STT 7;  P1
212 12C1 Lê Thế Khôi 250910 STT 23;  P1
213 12C1 Nguyễn Ngọc Minh 250912 STT 2;  P6
214 12C1 Cao Kim Ngân 250913 STT 11;  P7
215 12C1 Huỳnh Trúc Ngân 250914 STT 18;  P2
216 12C1 Nguyễn Gia Ngân 250915 STT 27;  P5
217 12C1 Đỗ Như Ngọc 250916 STT 10;  P7
218 12C1 Đặng Phước Nguyên 250917 STT 20;  P6
219 12C1 Tống Ngọc Quỳnh Nhi 250918 STT 10;  P2
220 12C1 Từ Hạo Nhiên 250919 STT 22;  P11
221 12C1 Đặng Thị Kim Thành 250921 STT 15;  P5
222 12C1 Nguyễn Quốc Thắng 250922 STT 24;  P4
223 12C1 Nguyễn Ngọc Minh Thư 250923 STT 13;  P1
224 12C1 Nguyễn Thanh Thảo Trang 250924 STT 8;  P1
225 12C1 Trần Song Quỳnh Trâm 250925 STT 24;  P5
226 12C1 Đặng Trần Bảo Trân 250926 STT 19;  P11
227 12C1 Nguyễn Anh Tuấn 250927 STT 2;  P7
228 12C1 Nguyễn Duy Kim Tuyến 250928 STT 6;  P7
229 12C1 Mai Trần Mỹ Uyên 250929 STT 11;  P8
230 12C1 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 250930 STT 15;  P2
231 12C1 Vũ Cát Minh 250931 STT 26;  P3
232 12C1 Dương Lê Châu Khánh 250932 STT 2;  P1
233 12C1 Trần Phạm Thiết An 250933 STT 5;  P4
234 12C1 Nguyễn Thế Anh 250934 STT 5;  P12
235 12C1 Lê Minh Khánh Dương 250935 STT 3;  P1
236 12C1 Lê Quốc Đạt 250936 STT 20;  P9
237 12C1 Lê Đức Tài 250937 STT 15;  P6
238 12C2 Phạm Gia Bảo 251001 STT 16;  P9
239 12C2 Nguyễn Ngọc Chẩn 251002 STT 2;  P2
240 12C2 Bùi Lê Nhã Chi 251003 STT 18;  P6
241 12C2 Đặng Anh Đạt 251004 STT 13;  P2
242 12C2 Nguyễn Phương Hân 251005 STT 13;  P9
243 12C2 Nguyễn Thị Thu Hiền 251006 STT 4;  P5
244 12C2 Trần Minh Huân 251007 STT 10;  P5
245 12C2 Nguyễn Nhật Huy 251008 STT 20;  P1
246 12C2 Lê Minh Khanh 251009 STT 28;  P5
247 12C2 Trần Anh Kiệt 251010 STT 1;  P8
248 12C2 Võ Nguyên Trúc Lâm 251011 STT 22;  P8
249 12C2 Huỳnh Thanh Yến My 251012 STT 9;  P9
250 12C2 Trần Thảo Ngân 251013 STT 15;  P3
251 12C2 Võ Thị Thanh Ngân 251014 STT 13;  P12
252 12C2 Nguyễn Bảo Ngọc 251015 STT 10;  P12
253 12C2 Lê Ngọc Thảo Nguyên 251016 STT 26;  P4
254 12C2 Nguyễn Thị Thúy Như 251017 STT 29;  P6
255 12C2 Đinh Trương Tấn Phúc 251018 STT 16;  P5
256 12C2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 251019 STT 5;  P8
257 12C2 Nguyễn Đặng Anh Quân 251020 STT 4;  P12
258 12C2 Văn Trúc Quỳnh 251021 STT 8;  P11
259 12C2 Nguyễn Chí Thành 251022 STT 1;  P2
260 12C2 Phan Huỳnh Vân Thảo 251023 STT 16;  P11
261 12C2 Phan Thanh Thắng 251024 STT 24;  P2
262 12C2 La Phụng Thiên 251025 STT 21;  P1
263 12C2 Từ Sỹ Hưng Thịnh 251026 STT 8;  P7
264 12C2 Huỳnh Ngọc Nguyên Thư 251027 STT 25;  P7
265 12C2 Diệp Thế Toàn 251028 STT 12;  P6
266 12C2 Nguyễn Võ Khánh Trâm 251029 STT 14;  P8
267 12C2 Trần Nguyễn Khương Triều 251030 STT 22;  P6
268 12C2 Đỗ Hoàng Việt 251031 STT 8;  P4
269 12C2 Nguyễn Bích Ngọc 251032 STT 21;  P3
270 12C2 Huỳnh Quế Anh 251033 STT 2;  P3
271 12C2 Mã Thị Mỹ Hạnh 251034 STT 2;  P5
272 12C2 Phạm Đình Huy Khánh 251036 STT 7;  P7
273 12C2 Phan Trần Bảo Khánh 251037 STT 4;  P3
274 12C2 Nguyễn Đặng Trúc Linh 251038 STT 16;  P8
275 12C2 Trương Ngọc Hà Nam 251039 STT 4;  P1
276 12C2 Nguyễn Anh Thiên 251040 STT 6;  P3
277 12C3 Nguyễn Tấn Dũng 251101 STT 15;  P1
278 12C3 Bùi Thị Mỹ Duyên 251102 STT 30;  P3
279 12C3 Nguyễn Lê Đức Dương 251103 STT 19;  P6
280 12C3 Nguyễn Ngọc Đạt 251104 STT 10;  P8
281 12C3 Nguyễn Tiến Đạt 251105 STT 3;  P4
282 12C3 Trương Thị Mai Hồng 251106 STT 14;  P4
283 12C3 Lê Quốc Huy 251107 STT 8;  P6
284 12C3 Nguyễn Văn Hưng 251108 STT 6;  P9
285 12C3 Lương Gia Khánh 251109 STT 30;  P1
286 12C3 Lê Nhật Đăng Khoa 251110 STT 12;  P3
287 12C3 Hà Nguyễn Thanh Lạc 251111 STT 18;  P3
288 12C3 Dương Bảo Linh 251112 STT 17;  P8
289 12C3 Nguyễn Bảo Luân 251113 STT 23;  P5
290 12C3 Cao Thanh Mi 251114 STT 1;  P4
291 12C3 Lê Hoàng Minh 251115 STT 23;  P12
292 12C3 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 251116 STT 14;  P2
293 12C3 Nguyễn Thị Hồng Ngân 251117 STT 12;  P1
294 12C3 Hồ Lê Uyển Nhã 251118 STT 15;  P9
295 12C3 Nguyễn Quỳnh Nhi 251119 STT 19;  P3
296 12C3 Trần Thảo Nhiên 251120 STT 18;  P9
297 12C3 Trần Thị Quỳnh Như 251121 STT 14;  P9
298 12C3 Trịnh Nam Phương 251122 STT 17;  P7
299 12C3 Trần Võ Việt Quốc 251123 STT 13;  P5
300 12C3 Nguyễn Trương Tú Quyên 251124 STT 18;  P4
301 12C3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 251125 STT 22;  P7
302 12C3 Đặng Thị Mỹ Tâm 251126 STT 8;  P3
303 12C3 Lê Nguyễn Thanh Tâm 251127 STT 14;  P7
304 12C3 Lê Thùy Phúc Thanh 251128 STT 6;  P4
305 12C3 Nguyễn Minh Thảo 251129 STT 3;  P12
306 12C3 Lê Trần Duy Thiện 251130 STT 16;  P7
307 12C3 Nguyễn Lê Anh Thư 251131 STT 15;  P4
308 12C3 Nguyễn Hữu Tiến 251132 STT 28;  P4
309 12C3 Trần Nguyễn Uyên Trân 251133 STT 4;  P2
310 12C3 Vương Hoàng Trân 251134 STT 24;  P3
311 12C3 Lê Ngô Anh Vy 251135 STT 24;  P7
312 12C3 Nguyễn Thị My Xít 251136 STT 19;  P4
313 12C3 Đỗ Hoàng Long 251137 STT 4;  P6
314 12C3 Kiều Hồ Trung Dũng 251138 STT 9;  P7
315 12C3 Nguyễn Kiến Quốc 251139 STT 15;  P8
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7682901
Số người online: 20
IP của bạn: 18.204.227.117
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website