Danh sách học sinh Khối 12 kiểm tra chung ngày 19/10/2019
19:16:40 18-10-2019
Lượt xem: 2996
STT Lớp Họ và tên  SBD Phòng Chỗ ngồi
1 12T Đinh Thị Trâm Anh 250101 P8 STT 13;  P8
2 12T Lưu Minh Anh 250102 P13 STT 24;  P13
3 12T Nguyễn Xuân Kỳ Duyên 250103 P12 STT 22;  P12
4 12T Phạm Ngọc Mỹ Duyên 250104 P4 STT 12;  P4
5 12T Trần Kiều Dương 250105 P12 STT 12;  P12
6 12T Nguyễn Trường Đại 250106 P9 STT 22;  P9
7 12G Trần Trường Giang 250107 P1 STT 21;  P1
8 12G Võ Huỳnh 250108 P1 STT 22;  P1
9 12T Phạm Xuân Khải 250109 P11 STT 11;  P11
10 12T Nguyễn Trường Khang 250110 P8 STT 20;  P8
11 12T Phạm Huyền Khanh 250111 P4 STT 20;  P4
12 12T Diều Quốc Khánh 250112 P11 STT 18;  P11
13 12T Nguyễn Quang Khánh 250113 P12 STT 24;  P12
14 12T Phan Hoàng Trà My 250114 P5 STT 22;  P5
15 12T Nguyễn Phúc Bảo Ngân 250115 P7 STT 24;  P7
16 12T Nguyễn Thị Mai Ngân 250116 P6 STT 4;  P6
17 12G Huỳnh Vũ Khôi Nguyên 250117 P1 STT 18;  P1
18 12T Huỳnh Nguyễn Hồng Oanh 250118 P9 STT 6;  P9
19 12T Lê Huỳnh Tuấn Phát 250119 P9 STT 24;  P9
20 12T Nguyễn Đồng Phước 250120 P6 STT 23;  P6
21 12T Đinh Xuân Quang 250121 P6 STT 17;  P6
22 12G Lê Trung Sơn 250122 P1 STT 24;  P1
23 12T Nguyễn Lương Bảo Tiên 250123 P9 STT 12;  P9
24 12T Phùng Phạm Thủy Tiên 250124 P11 STT 22;  P11
25 12G Nguyễn Anh Tú 250125 P2 STT 21;  P2
26 12T Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn 250126 P2 STT 4;  P2
27 12G Nguyễn Ngọc Phương Trân 250127 P2 STT 22;  P2
28 12T Trần Thiên Triều 250128 P2 STT 2;  P2
29 12G Phạm Quốc Trung 250129 P2 STT 23;  P2
30 12T Nguyễn Thị Kim Vũ 250130 P9 STT 16;  P9
31 12I Thủy Võ Trường An 250201 P6 STT 24;  P6
32 12I Huỳnh Văn Cường 250202 P13 STT 23;  P13
33 12I Hồ Quốc Duy 250203 P9 STT 1;  P9
34 12I Huỳnh Bá Đạt 250204 P8 STT 10;  P8
35 12I Lê Duy Hào 250205 P3 STT 19;  P3
36 12I Nguyễn Đỗ Gia Hân 250206 P9 STT 13;  P9
37 12I Nguyễn Thanh Huy 250207 P8 STT 3;  P8
38 12I Lê Trần Phước Hưng 250208 P12 STT 29;  P12
39 12G Trần Thiện Lộc 250209 P2 STT 24;  P2
40 12I Nguyễn Bình Minh 250210 P2 STT 7;  P2
41 12I Nguyễn Chánh Nhật Minh 250211 P11 STT 6;  P11
42 12I Trịnh Ngọc Bảo Ngân 250212 P8 STT 27;  P8
43 12I Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 250213 P3 STT 14;  P3
44 12I Nguyễn Thanh Nhàn 250214 P8 STT 29;  P8
45 12I Cao Yến Nhi 250215 P1 STT 13;  P1
46 12I Nguyễn Nhất Quỳnh 250216 P6 STT 3;  P6
47 12I Nguyễn Phạm Ái Quỳnh 250217 P9 STT 4;  P9
48 12I Nguyễn Xuân Ngọc Quỳnh 250218 P8 STT 18;  P8
49 12I Võ Đình Thuận 250219 P5 STT 11;  P5
50 12I Trần Khánh Toàn 250220 P2 STT 9;  P2
51 12I Nguyễn Minh Trí 250221 P3 STT 11;  P3
52 12I Nguyễn Quốc Trí 250222 P2 STT 3;  P2
53 12I Võ Ngọc Phương Trinh 250223 P6 STT 29;  P6
54 12I Trần Thị Thanh Trúc 250224 P2 STT 20;  P2
55 12G Huỳnh Thái Tùng 250225 P3 STT 21;  P3
56 12I Châu An Tuyền 250226 P6 STT 18;  P6
57 12I Lương Hoàng Trúc Văn 250227 P6 STT 8;  P6
58 12G Đặng Quốc Vương 250228 P3 STT 22;  P3
59 12L Đặng Huyền Thiện Ân 250301 P9 STT 20;  P9
60 12L Nguyễn Hoàng Phú Bình 250302 P2 STT 8;  P2
61 12L Nguyễn Gia Huy 250303 P6 STT 2;  P6
62 12L Trần Ngọc Huy 250304 P13 STT 3;  P13
63 12L Nguyễn Uy Khang 250305 P4 STT 4;  P4
64 12L Nguyễn Thị Kim Ngân 250306 P3 STT 20;  P3
65 12G Trần Đức Nhân 250307 P3 STT 23;  P3
66 12L Nguyễn Hoàng Nhật 250308 P12 STT 8;  P12
67 12L Trần Đình Thảo Nhiên 250309 P12 STT 1;  P12
68 12L Hồ Tấn Phát 250310 P1 STT 9;  P1
69 12L Nguyễn Thái Phong 250311 P13 STT 13;  P13
70 12L Đinh Bá Phụng 250312 P3 STT 17;  P3
71 12L Võ Đình Quốc 250313 P13 STT 21;  P13
72 12L Đoàn Thị Trúc Quỳnh 250314 P8 STT 19;  P8
73 12L Nguyễn Bảo Quỳnh 250315 P4 STT 9;  P4
74 12G Nguyễn Thành Sơn 250316 P3 STT 24;  P3
75 12L Châu Thành Tâm 250317 P8 STT 4;  P8
76 12L Trần Trung Tín 250318 P5 STT 1;  P5
77 12L Trần Minh Tú 250319 P8 STT 14;  P8
78 12L Phạm Viết Thái 250320 P7 STT 21;  P7
79 12L Huỳnh Thanh Thảo 250321 P13 STT 7;  P13
80 12L Nguyễn Phạm Ngọc Triều 250322 P5 STT 23;  P5
81 12L Nguyễn Quang Trường 250323 P8 STT 15;  P8
82 12L Lưu Tú Văn 250324 P12 STT 15;  P12
83 12L Huỳnh Thị Diệu Viên 250325 P4 STT 24;  P4
84 12L Tôn Triều Vỹ 250326 P7 STT 25;  P7
85 12H Lý Gia Bảo 250401 P5 STT 24;  P5
86 12H Võ Huỳnh Hồng Cẩm 250402 P4 STT 18;  P4
87 12H Võ Ngọc Tường Đoan 250403 P13 STT 18;  P13
88 12H Hoàng Nhật Hà 250404 P8 STT 24;  P8
89 12G Phạm Bảo Gia Khang 250405 P11 STT 23;  P11
90 12H Nguyễn Hoàng Khánh Linh 250406 P13 STT 22;  P13
91 12H Nguyễn Thị Nhật Linh 250407 P11 STT 16;  P11
92 12H Phan Phạm Đức Minh 250408 P9 STT 17;  P9
93 12H Nguyễn Thị Ngọc Na 250409 P9 STT 3;  P9
94 12H Đặng Thảo Nguyên 250410 P11 STT 24;  P11
95 12H Nguyễn Quang Đăng Nhân 250411 P7 STT 12;  P7
96 12H Đỗ Nguyễn Minh Nhật 250412 P12 STT 21;  P12
97 12H Lê Thị Hồng Nhung 250413 P13 STT 10;  P13
98 12H Phan Nguyễn Quỳnh Như 250414 P4 STT 13;  P4
99 12H Võ Hồng Phong 250415 P11 STT 20;  P11
100 12H Trương Huỳnh Phước 250416 P3 STT 18;  P3
101 12H Đặng Ngọc Quang 250417 P8 STT 22;  P8
102 12H Nguyễn Trần Trúc Quyên 250418 P12 STT 10;  P12
103 12H Phạm Năng Tài 250419 P12 STT 4;  P12
104 12H Nguyễn Minh Tấn 250420 P8 STT 5;  P8
105 12H Mai Hoàng Ngọc Tiến 250421 P9 STT 21;  P9
106 12H Nguyễn Vũ Nhất Tin 250422 P12 STT 28;  P12
107 12H Phùng Thị Ngọc Tuyền 250423 P5 STT 21;  P5
108 12H Lương Ngọc Bảo Trân 250424 P11 STT 12;  P11
109 12H Phan Nguyễn Thanh Trúc 250425 P7 STT 6;  P7
110 12H Trần Anh Trường 250426 P1 STT 4;  P1
111 12H Lê Phương Uyên 250427 P4 STT 22;  P4
112 12H Nguyễn Văn Vũ 250428 P2 STT 15;  P2
113 12H Đoàn Thị Ngọc Vy 250429 P12 STT 13;  P12
114 12S Hồ Ngọc Thuận An 250501 P1 STT 8;  P1
115 12S Ngô Thái Thiên An 250502 P9 STT 2;  P9
116 12S Nguyễn Thân Kim Anh 250503 P6 STT 30;  P6
117 12S Nguyễn Thị Phụng Chi 250504 P2 STT 14;  P2
118 12S Phạm Thị Diệu 250505 P5 STT 4;  P5
119 12G Vũ Thị Ngọc Dung 250506 P11 STT 26;  P11
120 12S Nghiêm Thị Thùy Dương 250507 P4 STT 17;  P4
121 12S Lê Thị Mỹ Hạ 250508 P5 STT 2;  P5
122 12S Huỳnh Thị Mỹ Hân 250509 P5 STT 29;  P5
123 12S Nguyễn Thị Út Hương 250510 P12 STT 30;  P12
124 12S Phạm Thị Mỹ Kiều 250511 P9 STT 18;  P9
125 12S Lê Đinh Phương Khanh 250512 P6 STT 19;  P6
126 12S Nguyễn Thị Thùy Linh 250513 P11 STT 21;  P11
127 12S Trần Khánh Linh 250514 P4 STT 7;  P4
128 12S Nguyễn Tuyết Minh 250515 P4 STT 23;  P4
129 12S Đinh Thị Lâm Như 250516 P2 STT 16;  P2
130 12S Phạm Thị Ý Như 250517 P3 STT 1;  P3
131 12S Nguyễn Thanh Hiền Phương 250518 P5 STT 12;  P5
132 12G Nguyễn Nhã Quỳnh 250519 P12 STT 25;  P12
133 12S Nguyễn Thị Thanh Tâm 250520 P6 STT 7;  P6
134 12S Đinh Nguyễn Thanh Thanh 250521 P4 STT 14;  P4
135 12S Huỳnh Ngọc Kim Thanh 250522 P1 STT 11;  P1
136 12S Trần Lê Phương Thảo 250523 P1 STT 1;  P1
137 12G Từ Bảo Phương Thu 250524 P12 STT 26;  P12
138 12S Nguyễn Ngọc Phương Thùy 250525 P13 STT 2;  P13
139 12S Lê Trần Anh Thư 250526 P3 STT 15;  P3
140 12S Nguyễn Thanh Trà 250527 P13 STT 4;  P13
141 12S Đỗ Thị Minh Trang 250528 P4 STT 21;  P4
142 12S Nguyễn Thanh Vi 250529 P12 STT 16;  P12
143 12S Phạm Vũ Trúc Vy 250530 P6 STT 21;  P6
144 12S Mai Kim Yến 250531 P13 STT 27;  P13
145 12V Phạm Lưu Cao Thiên An 250601 P2 STT 18;  P2
146 12V Nguyễn Thị Lan Anh 250602 P7 STT 3;  P7
147 12V Trương Ngọc Anh 250603 P9 STT 30;  P9
148 12V Nguyễn Ngọc Ánh 250604 P9 STT 27;  P9
149 12V Trương Lê Quỳnh Chiêu 250605 P3 STT 2;  P3
150 12V Ngô Thị Hân 250606 P4 STT 6;  P4
151 12V Phạm Mỹ Thảo Hiền 250607 P13 STT 28;  P13
152 12G Bùi Lê Hiếu 250608 P4 STT 25;  P4
153 12V Lưu Trần Tuyết Hoa 250609 P7 STT 7;  P7
154 12V Hồ Thị Thanh Liêm 250610 P5 STT 18;  P5
155 12V Trần Thị Mỹ Loan 250611 P5 STT 13;  P5
156 12V Nguyễn Thị Nga 250612 P12 STT 14;  P12
157 12V Nguyễn Minh Hoàn Nhi 250613 P11 STT 29;  P11
158 12V Trần Mỹ Phương 250614 P4 STT 10;  P4
159 12V Lê Như Quỳnh 250615 P11 STT 1;  P11
160 12V Trần Huyền Thảo 250616 P9 STT 11;  P9
161 12V Nguyễn Hoài Thu 250617 P5 STT 28;  P5
162 12G Ngô Nguyễn Thanh Thúy 250618 P4 STT 26;  P4
163 12V Nguyễn Nhã Anh Trang 250619 P1 STT 5;  P1
164 12V Tăng Võ Thiên Trang 250620 P7 STT 11;  P7
165 12V Phan Huỳnh Đoan Trâm 250621 P6 STT 6;  P6
166 12G Nguyễn Thị Thảo Trinh 250622 P5 STT 20;  P5
167 12V Đoàn Tú Uyên 250623 P9 STT 23;  P9
168 12A Bùi Thế Phương An 250701 P7 STT 16;  P7
169 12A Đỗ Trâm Anh 250702 P6 STT 20;  P6
170 12A Nguyễn Minh Anh 250703 P9 STT 5;  P9
171 12A Nguyễn Đinh Cao Đạt 250704 P5 STT 6;  P5
172 12A Trần Ngô Gia Hân 250705 P12 STT 23;  P12
173 12G Lê Mỹ Hiền 250706 P5 STT 26;  P5
174 12A Phan Nguyễn Minh Hiếu 250707 P1 STT 14;  P1
175 12A Dương Thanh Hương 250708 P5 STT 9;  P5
176 12A Trương Bảo Khang 250709 P9 STT 10;  P9
177 12A Bốc Nghiệp Khoa 250710 P9 STT 7;  P9
178 12A Huỳnh Đăng Khoa 250711 P11 STT 28;  P11
179 12A Huỳnh Phạm Đăng Khoa 250712 P7 STT 14;  P7
180 12A Lê Bảo Ngân 250714 P1 STT 17;  P1
181 12A Nguyễn Tú Ngọc 250715 P1 STT 12;  P1
182 12A Phan Ngọc Mỹ Phương 250716 P1 STT 23;  P1
183 12A Vũ Hồng Phương 250717 P12 STT 18;  P12
184 12A Nguyễn Khánh Quyên 250718 P12 STT 20;  P12
185 12A Châu Ngọc Vĩnh Tâm 250719 P3 STT 3;  P3
186 12A Bùi Võ Đài Trang 250720 P1 STT 19;  P1
187 12G Nguyễn Minh Phương Trang 250721 P6 STT 25;  P6
188 12A Dương Bích Trâm 250722 P11 STT 30;  P11
189 12A Trương Trọng Minh Trân 250723 P1 STT 6;  P1
190 12A Nguyễn Thanh Hải Triều 250724 P2 STT 1;  P2
191 12A Huỳnh Tố Trinh 250725 P7 STT 23;  P7
192 12G Nguyễn Thành Trung 250726 P6 STT 26;  P6
193 12A Lê Hoàng Quốc Việt 250727 P2 STT 17;  P2
194 12A Nguyễn Đình Phương Vy 250728 P9 STT 29;  P9
195 12A Lê Nguyễn Như Ý 250729 P13 STT 14;  P13
196 12A1 Huỳnh Nhật Phương Chi 250801 P11 STT 14;  P11
197 12A1 Nguyễn Hoàng Đăng 250802 P9 STT 8;  P9
198 12A1 Nguyễn Khánh Đoan 250803 P11 STT 9;  P11
199 12A1 Nguyễn Văn Hưng 250804 P12 STT 19;  P12
200 12A1 Nguyễn Duy Khang 250805 P7 STT 22;  P7
201 12A1 Trần Công Khôi 250806 P9 STT 9;  P9
202 12A1 Trần Thị Tuyết Linh 250807 P5 STT 27;  P5
203 12A1 Nguyễn Lê Kim Mai 250808 P7 STT 9;  P7
204 12A1 Nguyễn Minh Huyền Ngân 250809 P2 STT 13;  P2
205 12A1 Phùng Hiểu Nghi 250810 P13 STT 15;  P13
206 12A1 Nguyễn Phan Hà Nguyên 250811 P9 STT 15;  P9
207 12A1 Trần Nhật Nguyên 250812 P5 STT 19;  P5
208 12A1 Trần Cao Hạnh Nhi 250813 P7 STT 13;  P7
209 12A1 Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên 250814 P7 STT 20;  P7
210 12A1 Hồ Ý San 250815 P5 STT 16;  P5
211 12A1 Lê Thị Xuân Thanh 250816 P5 STT 25;  P5
212 12A1 Hoàng Võ Thanh Thảo 250817 P13 STT 19;  P13
213 12A1 Nguyễn Duy Thắng 250818 P6 STT 11;  P6
214 12A1 Từ Hạo Thiên 250819 P6 STT 13;  P6
215 12A1 Nguyễn Ngọc Thúy 250820 P8 STT 11;  P8
216 12A1 Lê Vang Kim Thước 250821 P3 STT 4;  P3
217 12A1 Phan Hoài Thương 250822 P7 STT 15;  P7
218 12A1 Đỗ Lê Uyên 250823 P7 STT 17;  P7
219 12A1 Huỳnh Thanh Uyên 250824 P1 STT 20;  P1
220 12A1 Nguyễn Phúc Diễm Vy 250825 P8 STT 23;  P8
221 12A1 Văn Trúc Vy 250826 P3 STT 13;  P3
222 12A1 Nguyễn Cẩm Yên 250827 P12 STT 17;  P12
223 12G Phạm Dư Chin Chang 250901 P7 STT 18;  P7
224 12C1 Nguyễn Bảo Châm 250902 P8 STT 1;  P8
225 12C1 Lương Tấn Đạt 250903 P3 STT 12;  P3
226 12C1 Đỗ Nguyễn Khánh Đoan 250904 P13 STT 8;  P13
227 12C1 Võ Tấn Đức 250905 P13 STT 11;  P13
228 12C1 Nguyễn Trần Công Hãn 250906 P7 STT 10;  P7
229 12C1 Đào Ngọc Hằng 250907 P5 STT 14;  P5
230 12C1 Nguyễn Huy Hoàng 250908 P6 STT 10;  P6
231 12C1 Trần Gia Huy 250909 P7 STT 1;  P7
232 12C1 Lê Thế Khôi 250910 P6 STT 15;  P6
233 12G Nguyễn Thị Mỹ Linh 250911 P7 STT 26;  P7
234 12C1 Nguyễn Ngọc Minh 250912 P4 STT 2;  P4
235 12C1 Cao Kim Ngân 250913 P7 STT 30;  P7
236 12C1 Huỳnh Trúc Ngân 250914 P12 STT 2;  P12
237 12C1 Nguyễn Gia Ngân 250915 P4 STT 19;  P4
238 12C1 Đỗ Như Ngọc 250916 P12 STT 7;  P12
239 12C1 Đặng Phước Nguyên 250917 P11 STT 27;  P11
240 12C1 Tống Ngọc Quỳnh Nhi 250918 P6 STT 28;  P6
241 12C1 Từ Hạo Nhiên 250919 P1 STT 15;  P1
242 12G Nguyễn Thị Kim Oanh 250920 P8 STT 25;  P8
243 12C1 Đặng Thị Kim Thành 250921 P11 STT 3;  P11
244 12C1 Nguyễn Quốc Thắng 250922 P6 STT 12;  P6
245 12C1 Nguyễn Ngọc Minh Thư 250923 P3 STT 9;  P3
246 12C1 Nguyễn Thanh Thảo Trang 250924 P4 STT 5;  P4
247 12C1 Trần Song Quỳnh Trâm 250925 P8 STT 6;  P8
248 12C1 Đặng Trần Bảo Trân 250926 P2 STT 10;  P2
249 12C1 Nguyễn Anh Tuấn 250927 P3 STT 16;  P3
250 12C1 Nguyễn Duy Kim Tuyến 250928 P3 STT 5;  P3
251 12C1 Mai Trần Mỹ Uyên 250929 P7 STT 19;  P7
252 12C1 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 250930 P5 STT 30;  P5
253 12C1 Vũ Cát Minh 250931 P8 STT 8;  P8
254 12C1 Dương Lê Châu Khánh 250932 P1 STT 2;  P1
255 12C1 Trần Phạm Thiết An 250933 P2 STT 5;  P2
256 12C1 Nguyễn Thế Anh 250934 P4 STT 28;  P4
257 12C1 Lê Minh Khánh Dương 250935 P1 STT 7;  P1
258 12G Lê Quốc Đạt 250936 P8 STT 26;  P8
259 12C1 Lê Đức Tài 250937 P3 STT 7;  P3
260 12G Nguyễn Ngọc Kim Uyên 250938 P9 STT 25;  P9
261 12G Nguyễn Thảo Vy 250939 P9 STT 26;  P9
262 12C2 Phạm Gia Bảo 251001 P4 STT 29;  P4
263 12C2 Nguyễn Ngọc Chẩn 251002 P12 STT 5;  P12
264 12C2 Bùi Lê Nhã Chi 251003 P4 STT 11;  P4
265 12C2 Đặng Anh Đạt 251004 P8 STT 16;  P8
266 12C2 Nguyễn Phương Hân 251005 P11 STT 15;  P11
267 12C2 Nguyễn Thị Thu Hiền 251006 P2 STT 19;  P2
268 12C2 Trần Minh Huân 251007 P8 STT 28;  P8
269 12C2 Nguyễn Nhật Huy 251008 P7 STT 27;  P7
270 12C2 Lê Minh Khanh 251009 P13 STT 12;  P13
271 12C2 Trần Anh Kiệt 251010 P3 STT 6;  P3
272 12C2 Võ Nguyên Trúc Lâm 251011 P2 STT 12;  P2
273 12C2 Huỳnh Thanh Yến My 251012 P12 STT 9;  P12
274 12C2 Trần Thảo Ngân 251013 P5 STT 17;  P5
275 12C2 Võ Thị Thanh Ngân 251014 P11 STT 19;  P11
276 12C2 Nguyễn Bảo Ngọc 251015 P11 STT 13;  P11
277 12C2 Lê Ngọc Thảo Nguyên 251016 P12 STT 11;  P12
278 12C2 Nguyễn Thị Thúy Như 251017 P4 STT 3;  P4
279 12C2 Đinh Trương Tấn Phúc 251018 P11 STT 25;  P11
280 12C2 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 251019 P5 STT 5;  P5
281 12C2 Nguyễn Đặng Anh Quân 251020 P11 STT 4;  P11
282 12C2 Văn Trúc Quỳnh 251021 P7 STT 29;  P7
283 12C2 Nguyễn Chí Thành 251022 P7 STT 2;  P7
284 12C2 Phan Huỳnh Vân Thảo 251023 P13 STT 16;  P13
285 12C2 Phan Thanh Thắng 251024 P11 STT 17;  P11
286 12C2 La Phụng Thiên 251025 P5 STT 7;  P5
287 12C2 Từ Sỹ Hưng Thịnh 251026 P6 STT 27;  P6
288 12C2 Huỳnh Ngọc Nguyên Thư 251027 P9 STT 19;  P9
289 12C2 Diệp Thế Toàn 251028 P6 STT 22;  P6
290 12C2 Nguyễn Võ Khánh Trâm 251029 P5 STT 10;  P5
291 12C2 Trần Nguyễn Khương Triều 251030 P11 STT 7;  P11
292 12C2 Đỗ Hoàng Việt 251031 P6 STT 1;  P6
293 12C2 Nguyễn Bích Ngọc 251032 P13 STT 17;  P13
294 12C2 Huỳnh Quế Anh 251033 P3 STT 8;  P3
295 12G Mã Thị Mỹ Hạnh 251034 P13 STT 25;  P13
296 12G Phan Thị Ngọc Hân 251035 P13 STT 26;  P13
297 12C2 Phạm Đình Huy Khánh 251036 P4 STT 1;  P4
298 12C2 Phan Trần Bảo Khánh 251037 P8 STT 2;  P8
299 12C2 Nguyễn Đặng Trúc Linh 251038 P13 STT 20;  P13
300 12C2 Trương Ngọc Hà Nam 251039 P13 STT 5;  P13
301 12C2 Nguyễn Anh Thiên 251040 P5 STT 3;  P5
302 12C3 Nguyễn Tấn Dũng 251101 P8 STT 30;  P8
303 12C3 Bùi Thị Mỹ Duyên 251102 P11 STT 5;  P11
304 12C3 Nguyễn Lê Đức Dương 251103 P1 STT 3;  P1
305 12C3 Nguyễn Ngọc Đạt 251104 P8 STT 7;  P8
306 12C3 Nguyễn Tiến Đạt 251105 P9 STT 28;  P9
307 12C3 Trương Thị Mai Hồng 251106 P12 STT 3;  P12
308 12C3 Lê Quốc Huy 251107 P8 STT 17;  P8
309 12C3 Nguyễn Văn Hưng 251108 P6 STT 9;  P6
310 12C3 Lương Gia Khánh 251109 P11 STT 8;  P11
311 12C3 Lê Nhật Đăng Khoa 251110 P6 STT 5;  P6
312 12C3 Hà Nguyễn Thanh Lạc 251111 P4 STT 30;  P4
313 12C3 Dương Bảo Linh 251112 P6 STT 16;  P6
314 12C3 Nguyễn Bảo Luân 251113 P2 STT 11;  P2
315 12C3 Cao Thanh Mi 251114 P4 STT 15;  P4
316 12C3 Lê Hoàng Minh 251115 P7 STT 28;  P7
317 12C3 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngân 251116 P8 STT 12;  P8
318 12C3 Nguyễn Thị Hồng Ngân 251117 P4 STT 27;  P4
319 12C3 Hồ Lê Uyển Nhã 251118 P9 STT 14;  P9
320 12C3 Nguyễn Quỳnh Nhi 251119 P12 STT 27;  P12
321 12C3 Trần Thảo Nhiên 251120 P4 STT 8;  P4
322 12C3 Trần Thị Quỳnh Như 251121 P13 STT 9;  P13
323 12C3 Trịnh Nam Phương 251122 P4 STT 16;  P4
324 12C3 Trần Võ Việt Quốc 251123 P7 STT 5;  P7
325 12C3 Nguyễn Trương Tú Quyên 251124 P5 STT 15;  P5
326 12C3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 251125 P2 STT 6;  P2
327 12C3 Đặng Thị Mỹ Tâm 251126 P7 STT 8;  P7
328 12C3 Lê Nguyễn Thanh Tâm 251127 P1 STT 10;  P1
329 12C3 Lê Thùy Phúc Thanh 251128 P13 STT 1;  P13
330 12C3 Nguyễn Minh Thảo 251129 P3 STT 10;  P3
331 12C3 Lê Trần Duy Thiện 251130 P11 STT 2;  P11
332 12C3 Nguyễn Lê Anh Thư 251131 P1 STT 16;  P1
333 12C3 Nguyễn Hữu Tiến 251132 P5 STT 8;  P5
334 12C3 Trần Nguyễn Uyên Trân 251133 P13 STT 6;  P13
335 12C3 Vương Hoàng Trân 251134 P6 STT 14;  P6
336 12C3 Lê Ngô Anh Vy 251135 P11 STT 10;  P11
337 12C3 Nguyễn Thị My Xít 251136 P8 STT 21;  P8
338 12C3 Đỗ Hoàng Long 251137 P7 STT 4;  P7
339 12C3 Kiều Hồ Trung Dũng 251138 P12 STT 6;  P12
340 12C3 Nguyễn Kiến Quốc 251139 P8 STT 9;  P8
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 6650219
Số người online: 154
IP của bạn: 3.233.226.151
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website