Danh sách học sinh Khối 10 kiểm tra chung ngày 24/10/2019
19:07:05 18-10-2019
Lượt xem: 1231
STT Lớp Họ và tên  SBD Chỗ ngồi
1 10T Nguyễn Tuấn Anh 270101 STT 17;  P19
2 10T Huỳnh Dương Gia Bảo 270102 STT 12;  P16
3 10T Trần Gia Cường 270103 STT 18;  P19
4 10T Nguyễn Thị Nhã Doanh 270104 STT 9;  P24
5 10T Nguyễn Phạm Ngọc Đông 270105 STT 13;  P16
6 10T Phan Minh Hoàng 270106 STT 25;  P22
7 10T Mai Hoàng Hưng 270107 STT 15;  P25
8 10T Lý Nguyên Khang 270108 STT 24;  P25
9 10T Ngô Hải Khánh 270109 STT 23;  P16
10 10T Hồ Lê Đăng Khoa 270110 STT 19;  P20
11 10T Lương Nguyên Khoa 270111 STT 17;  P22
12 10T Nguyễn Anh Khoa 270112 STT 11;  P21
13 10T Nguyễn Khánh Linh 270113 STT 24;  P26
14 10T Nguyễn Ngọc Bảo Long 270114 STT 10;  P24
15 10T Nguyễn Phương Bảo Ngọc 270115 STT 18;  P27
16 10T Hà Khởi Nguyên 270116 STT 17;  P21
17 10T Phạm Gia Nguyên 270117 STT 25;  P17
18 10T Nguyễn Thị Thanh Nhung 270118 STT 21;  P27
19 10T Nguyễn Hoàng Phát 270119 STT 22;  P25
20 10T Trần Công Phúc 270120 STT 26;  P22
21 10T Lê Nguyễn Uyên Phương 270121 STT 24;  P20
22 10T Nguyễn Hoàng Quân 270122 STT 20;  P24
23 10T Võ Huy Quang 270123 STT 18;  P24
24 10T Nguyễn Anh Sỹ 270124 STT 19;  P24
25 10T Dương Quang Thắng 270125 STT 8;  P25
26 10T Trịnh Quốc Thành 270126 STT 10;  P27
27 10T Hà Hữu Tiến 270127 STT 24;  P17
28 10T Trần Ngọc Bảo Trâm 270128 STT 26;  P24
29 10T Phạm Minh Trí 270129 STT 26;  P17
30 10T Phạm Thuần Trí 270130 STT 23;  P14
31 10T Phan Tôn Hoàng Trúc 270131 STT 19;  P26
32 10T Bùi Khắc Trung 270132 STT 6;  P27
33 10T Lê Hồng Thanh 270133 STT 11;  P27
34 10T Nguyễn Truyền Tuấn 270134 STT 23;  P24
35 10I Đặng Lê Phương An 270201 STT 24;  P14
36 10I Bùi Thanh Bách 270202 STT 25;  P20
37 10I Lê Gia Bảo 270203 STT 1;  P21
38 10I Lê Quốc Bảo 270204 STT 17;  P23
39 10I Đỗ Ngọc Hải Đăng 270205 STT 1;  P17
40 10I Lượng Vũ Hải Định 270206 STT 9;  P23
41 10I Hoàng Vũ 270207 STT 24;  P21
42 10I Lưu Đặng Thanh 270208 STT 20;  P26
43 10I Trần Phúc Hảo 270209 STT 23;  P21
44 10I Phạm Lê Trung Hiếu 270210 STT 1;  P16
45 10I Nguyễn Trần Vũ Hùng 270211 STT 14;  P24
46 10I Vũ Quỳnh Hương 270212 STT 9;  P25
47 10I Cao Gia Hy 270213 STT 19;  P27
48 10I Đỗ Nguyên Kha 270214 STT 27;  P22
49 10I Đoàn Ngọc Khánh 270215 STT 29;  P27
50 10I Lê Anh Khôi 270216 STT 10;  P25
51 10I Triệu Bảo Khôi 270217 STT 23;  P18
52 10I Phan Tuấn Kiệt 270218 STT 1;  P27
53 10I Trần Dĩnh Kỳ 270219 STT 28;  P19
54 10I Lê Quốc Nam 270220 STT 14;  P19
55 10I Trần Gia Bảo Ngân 270221 STT 13;  P22
56 10I Nguyễn Cao Nguyên 270222 STT 2;  P25
57 10I Nguyễn Trần Thảo Nguyên 270223 STT 10;  P26
58 10I Trần Nguyễn Đăng Quang 270224 STT 24;  P15
59 10I Lê Vỹ Thông 270225 STT 29;  P19
60 10I Đinh Bích Tiên 270226 STT 16;  P25
61 10I Đỗ Thùy Phúc Uyên 270227 STT 24;  P18
62 10I Nguyễn Thị Thủy Vân 270228 STT 15;  P17
63 10I Trần Ngọc Khánh Vi 270229 STT 18;  P22
64 10I Bùi Văn Việt 270230 STT 16;  P17
65 10I Uông Tuấn 270231 STT 30;  P27
66 10I Trương Thịnh Vượng 270232 STT 17;  P26
67 10L Nguyễn Quốc An 270301 STT 20;  P17
68 10L Bùi Ngọc Ánh 270302 STT 7;  P27
69 10L Trịnh Việt Cường 270303 STT 28;  P22
70 10L Võ Ngọc Linh Đan 270304 STT 13;  P26
71 10L Bùi Đinh Viết Huy Đăng 270305 STT 25;  P25
72 10L Võ Xuân Diệu 270306 STT 12;  P27
73 10L Võ Mạnh Duy 270307 STT 27;  P17
74 10L Đoàn Ngọc Quỳnh Giao 270308 STT 17;  P27
75 10L Nguyễn Xuân Hiếu 270309 STT 9;  P18
76 10L Trần Quốc Hưng 270310 STT 17;  P16
77 10L Phạm Duy Khang 270311 STT 9;  P15
78 10L Huỳnh Nhật Khiêm 270312 STT 4;  P16
79 10L Lê Nguyễn Diệu Linh 270313 STT 5;  P14
80 10L Nguyễn Phương Linh 270314 STT 9;  P20
81 10L Lê Văn Long 270315 STT 21;  P26
82 10L Đoàn Trần Minh Nhật 270316 STT 29;  P23
83 10L Nguyễn Thị Hồng Nhung 270317 STT 18;  P21
84 10L Nguyễn Thiên Phúc 270318 STT 13;  P18
85 10L Lê Cường Quốc 270319 STT 29;  P24
86 10L Đặng Thành Tài 270320 STT 14;  P18
87 10L Lê Đỗ Thành Tâm 270321 STT 25;  P19
88 10L Trần Quốc Thanh 270322 STT 17;  P18
89 10L Nguyễn Thị Thu Thảo 270323 STT 11;  P25
90 10L Trần Hoàng Anh Thư 270324 STT 26;  P25
91 10L Trần Lê Minh Thư 270325 STT 17;  P15
92 10L Trần Hữu Tính 270326 STT 28;  P17
93 10L Nguyễn Phan Khánh Toàn 270327 STT 25;  P26
94 10L Nguyễn Ngọc Nhã Trân 270328 STT 20;  P27
95 10L Nguyễn Thị Minh Trang 270329 STT 7;  P20
96 10L Phạm Ngọc Diễm Trang 270330 STT 30;  P23
97 10L Trần Khánh Trang 270331 STT 23;  P25
98 10L Võ Ngô Vô Ưu 270332 STT 8;  P17
99 10L Phan Ngũ Lan Uyên 270333 STT 24;  P16
100 10L Nguyễn Khánh Vinh 270334 STT 29;  P17
101 10H Nguyễn Hoàng An 270401 STT 18;  P16
102 10H Nguyễn Thường An 270402 STT 9;  P21
103 10H Trần Phương Anh 270403 STT 26;  P19
104 10H Võ Hoàng Lan Anh 270404 STT 19;  P21
105 10H Ngô Thị Linh Diệu 270405 STT 14;  P27
106 10H Nguyễn Tài Đức 270406 STT 19;  P19
107 10H Lê Khánh Giang 270407 STT 13;  P21
108 10H Trần Thị Ngọc Hân 270408 STT 23;  P27
109 10H Nguyễn Thanh Hiền 270409 STT 18;  P15
110 10H Trần Thanh Hiền 270410 STT 28;  P20
111 10H Đỗ Nhật Hưng 270411 STT 13;  P14
112 10H Nguyễn Quốc Huy 270412 STT 19;  P15
113 10H Nguyễn Minh Khoa 270413 STT 29;  P22
114 10H Võ Nguyễn Việt Khoa 270414 STT 18;  P18
115 10H Trần Anh Khôi 270415 STT 25;  P21
116 10H Nguyễn Trung Kiên 270416 STT 21;  P17
117 10H Nguyễn Vũ Lâm 270417 STT 5;  P22
118 10H Hồ Thảo Nguyên 270418 STT 11;  P19
119 10H Nguyễn Mạnh Quỳnh 270419 STT 21;  P25
120 10H Lê Viết Thanh 270420 STT 15;  P27
121 10H Nguyễn Phạm Chí Thành 270421 STT 22;  P22
122 10H Lương Thu Thảo 270422 STT 25;  P18
123 10H Lê Nguyễn Quốc Thịnh 270423 STT 19;  P18
124 10H Trần Đức Thịnh 270424 STT 21;  P23
125 10H Trần Nguyễn Anh Thư 270425 STT 7;  P26
126 10H Trượng Nại Anh Thư 270426 STT 14;  P16
127 10H Trần Nguyễn Thanh Thùy 270427 STT 14;  P22
128 10H Trần Võ Lam Thuyên 270428 STT 10;  P23
129 10H Trần Thị Huyền Trâm 270429 STT 19;  P16
130 10H Võ Minh Trí 270430 STT 16;  P27
131 10H Trần Anh Tuấn 270431 STT 29;  P21
132 10H Huỳnh Thiên Ưng 270432 STT 26;  P26
133 10H Nguyễn Thị Tú Uyên 270433 STT 22;  P23
134 10H Đào Hoàng Thanh Vân 270434 STT 17;  P14
135 10S Phùng Thị Ngọc An 270501 STT 8;  P26
136 10S Trần Thy Anh 270502 STT 2;  P27
137 10S Vũ Thái Vân Anh 270503 STT 9;  P17
138 10S Nguyễn Hồ Bách 270504 STT 25;  P16
139 10S Nguyễn Thị Thanh Châu 270505 STT 18;  P23
140 10S Mai Xuân Chiến 270506 STT 15;  P22
141 10S Hồ Đắc Đông 270507 STT 15;  P24
142 10S Lê Trọng Hoàng Dũng 270508 STT 20;  P20
143 10S Nguyễn Khắc Duy 270509 STT 16;  P23
144 10S Phạm Đức Hiếu 270510 STT 10;  P18
145 10S Huỳnh Thị Kim Hòa 270511 STT 1;  P20
146 10S Huỳnh Nhật Khương 270512 STT 6;  P17
147 10S Huỳnh Ngọc Ngân Linh 270513 STT 7;  P24
148 10S Nguyễn Lê Diệu Linh 270514 STT 30;  P18
149 10S Nguyễn Ngọc Phương Linh 270515 STT 10;  P17
150 10S Nguyễn Thị Hồng Nga 270516 STT 29;  P20
151 10S Nguyễn Ngọc Kim Ngân 270517 STT 4;  P23
152 10S Nguyễn Thị Thanh Ngân 270518 STT 16;  P24
153 10S Cao Vĩnh Phát 270519 STT 12;  P25
154 10S Trịnh Thị Sang 270520 STT 8;  P20
155 10S Đinh Thị Kim Thanh 270521 STT 10;  P14
156 10S Ngô Lê Hà Thanh 270522 STT 28;  P18
157 10S Đỗ Vưu Khải Thành 270523 STT 14;  P20
158 10S Nguyễn Đình Thống 270524 STT 6;  P22
159 10S Lê Nguyên Phương Thùy 270525 STT 1;  P14
160 10S Dương Ngọc Tiên 270526 STT 3;  P25
161 10S Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 270527 STT 14;  P21
162 10S Nguyễn Thị Huyền Trang 270528 STT 5;  P23
163 10S Đỗ Thành Trung 270529 STT 4;  P14
164 10S Phùng Tô Phương Uyên 270530 STT 2;  P21
165 10S Lê Thị Kim Vy 270531 STT 2;  P16
166 10S Lê Trần Nguyên Vy 270532 STT 4;  P19
167 10V Đỗ Thái Thu An 270601 STT 12;  P21
168 10V Phan Nguyễn Thùy An 270602 STT 2;  P19
169 10V Đặng Phương Anh 270603 STT 4;  P25
170 10V Phạm Kim Bảo Châu 270604 STT 2;  P18
171 10V Lương Thị Quỳnh Chi 270605 STT 27;  P26
172 10V Trần Võ Quỳnh Chi 270606 STT 27;  P24
173 10V Trần Ngọc Anh Duy 270607 STT 7;  P15
174 10V Nguyễn Thị Ánh Dương 270608 STT 7;  P23
175 10V Hồ Thành Đạt 270609 STT 5;  P24
176 10V Lê Thị Thùy Giang 270610 STT 2;  P24
177 10V Đỗ Thu 270611 STT 10;  P15
178 10V Đặng Ngọc Hân 270612 STT 30;  P24
179 10V Lê Gia Hân 270613 STT 5;  P18
180 10V Lê Thị Ngọc Hân 270614 STT 13;  P19
181 10V Trần Thanh Khang 270615 STT 30;  P17
182 10V Đỗ Nhật Trúc Khanh 270616 STT 6;  P18
183 10V Nguyễn Trúc Khanh 270617 STT 7;  P16
184 10V Nguyễn Ngọc Gia Khánh 270618 STT 27;  P18
185 10V Nguyễn Trường Long 270619 STT 29;  P26
186 10V Trần Lê Thùy Ly 270620 STT 5;  P25
187 10V Nguyễn Thị Xuân 270621 STT 14;  P14
188 10V Lê Ngô Đông Nghi 270622 STT 3;  P24
189 10V Huỳnh Trần Thảo Nguyên 270623 STT 14;  P15
190 10V Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 270624 STT 19;  P22
191 10V Nguyễn Thị Thu Nguyệt 270625 STT 16;  P22
192 10V Trần Phương Nhã 270626 STT 11;  P26
193 10V Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 270627 STT 30;  P22
194 10V Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 270628 STT 15;  P19
195 10V Nguyễn Trần Thảo Quyên 270629 STT 11;  P15
196 10V Nguyễn Trần Kha Thi 270630 STT 8;  P27
197 10V Lưu Hồng Thúy 270631 STT 30;  P26
198 10V Nguyễn Thị Minh Thư 270632 STT 15;  P15
199 10V Mai Thị Quế Trâm 270633 STT 30;  P19
200 10V Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 270634 STT 9;  P22
201 10V Phan Nguyễn Bích Vân 270635 STT 7;  P18
202 10V Nguyễn Thị Ngọc Ý 270636 STT 8;  P16
203 10A Vũ Hoàng An 270701 STT 22;  P17
204 10A Trác Lưu Bân 270702 STT 27;  P23
205 10A Nguyễn Khoa Các 270703 STT 23;  P23
206 10A Võ Tâm Đan 270704 STT 15;  P16
207 10A Võ Minh Đăng 270705 STT 18;  P14
208 10A Nguyễn Bạch Trường Giang 270706 STT 25;  P27
209 10A Lê Nhã Nhật Hân 270707 STT 20;  P16
210 10A Nguyễn Hoàng Gia Hân 270708 STT 3;  P21
211 10A Nguyễn Thảo Hân 270709 STT 18;  P26
212 10A Ngô Minh Hòa 270710 STT 16;  P19
213 10A Nguyễn Huỳnh Nguyên Hòa 270711 STT 27;  P16
214 10A Đặng Sỹ Hùng 270712 STT 12;  P15
215 10A Phạm Nhật Huy 270713 STT 27;  P20
216 10A Nguyễn Lê Phúc Khánh 270714 STT 20;  P19
217 10A Nguyễn  Khiêm 270715 STT 14;  P26
218 10A Nguyễn Thanh Nguyên Khôi 270716 STT 21;  P16
219 10A Trúc Minh Khôi 270717 STT 8;  P18
220 10A Nguyễn Thái Ngọc Lam 270718 STT 15;  P14
221 10A Bùi Thị Yến Loan 270719 STT 21;  P19
222 10A Huỳnh Khánh Uyển Ngân 270720 STT 19;  P23
223 10A Nguyễn Thị Thu Ngân 270721 STT 24;  P27
224 10A Dương Xuân Nguyên 270722 STT 23;  P22
225 10A Ngô Hồ Kỷ Nguyên 270723 STT 15;  P26
226 10A Phan Công Nguyên 270724 STT 22;  P26
227 10A Võ Thị Thanh Nhã 270725 STT 9;  P27
228 10A Nguyễn Đăng Bảo Nhi 270726 STT 24;  P23
229 10A Nguyễn Trần Uyên Phương 270727 STT 20;  P15
230 10A Ung Bửu Hà Phương 270728 STT 23;  P17
231 10A Nguyễn Trí Thông 270729 STT 4;  P17
232 10A Nguyễn Thị Hoàng Trâm 270730 STT 6;  P25
233 10A Tạ Ngọc Bảo Trâm 270731 STT 15;  P18
234 10A Võ Xuân Trí 270732 STT 16;  P26
235 10A Lê Cát Tường 270733 STT 30;  P20
236 10A Bùi Đặng Xuân Vy 270734 STT 2;  P20
237 10A Ngô Nguyễn Linh Vy 270735 STT 16;  P16
238 10A1 Đoàn Trần Xuân An 270801 STT 13;  P23
239 10A1 Phạm Huỳnh An 270802 STT 3;  P27
240 10A1 Trần Diệp Tường An 270803 STT 8;  P19
241 10A1 Phạm Quỳnh Phương Anh 270804 STT 20;  P22
242 10A1 Đặng Minh Đăng 270805 STT 30;  P21
243 10A1 Trương Ngọc Thảo Điền 270806 STT 26;  P16
244 10A1 Nguyễn Duy Đông 270807 STT 22;  P16
245 10A1 Võ Phạm Xuân Hiền 270808 STT 15;  P20
246 10A1 Hoàng Ngọc Vĩnh Khang 270809 STT 20;  P18
247 10A1 Ngô Văn Nam Khang 270810 STT 2;  P22
248 10A1 Trần Nhật Khánh 270811 STT 12;  P19
249 10A1 Phan Văn Khoa 270812 STT 11;  P24
250 10A1 Huỳnh Ngọc Duy Khương 270813 STT 13;  P25
251 10A1 Huỳnh Châu Lam 270814 STT 9;  P16
252 10A1 Đỗ Ngọc Lợi 270815 STT 1;  P18
253 10A1 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 270816 STT 22;  P19
254 10A1 Dương Phục Nguyên 270817 STT 26;  P18
255 10A1 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên 270818 STT 20;  P21
256 10A1 Đặng Cao Minh Nguyệt 270819 STT 24;  P24
257 10A1 Trần Mỹ Nhã 270820 STT 19;  P14
258 10A1 Nguyễn Như Phúc 270821 STT 17;  P25
259 10A1 Lê Ngọc Quý 270822 STT 21;  P18
260 10A1 Hà Ngọc Như Quỳnh 270823 STT 21;  P21
261 10A1 Nguyễn Thị Yến Thanh 270824 STT 21;  P20
262 10A1 Phan Quỳnh Thủy Tiên 270825 STT 16;  P18
263 10A1 Nguyễn Ngọc Tiến 270826 STT 10;  P20
264 10A1 Cao Nguyễn Hương Trà 270827 STT 21;  P15
265 10A1 Ức Minh Bảo Trâm 270828 STT 10;  P16
266 10A1 Đỗ Phương Uyên 270829 STT 22;  P27
267 10A1 Lê Nhã Uyên 270830 STT 28;  P26
268 10A1 Lê Trần Như Uyên 270831 STT 18;  P25
269 10A1 Thái Nguyên Như Ý 270832 STT 11;  P18
270 10A1 Nguyễn Thị Thu Yên 270833 STT 7;  P17
271 10C1 Phạm Thị Quỳnh Anh 270901 STT 14;  P25
272 10C1 Nguyễn Văn Đạt 270902 STT 10;  P22
273 10C1 Võ Thị Thái Dương 270903 STT 11;  P16
274 10C1 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 270904 STT 13;  P20
275 10C1 Bùi Nguyễn Nhật Huân 270905 STT 16;  P14
276 10C1 Trần Duy Bảo Khang 270906 STT 2;  P23
277 10C1 Nguyễn Thanh Khoa 270907 STT 3;  P14
278 10C1 Trần Lê Thanh Ngân 270908 STT 3;  P19
279 10C1 Trần Đặng Uyên Nhi 270909 STT 4;  P27
280 10C1 Nguyễn Ngô Hoài An 270910 STT 13;  P17
281 10C1 Nguyễn Hồng Ân 270911 STT 28;  P23
282 10C1 Nguyễn Thành Chung 270912 STT 11;  P22
283 10C1 Lê Quốc Hương Di 270913 STT 3;  P26
284 10C1 Lê Tiến Đức 270914 STT 26;  P20
285 10C1 Văn Mỹ Hiền 270915 STT 11;  P23
286 10C1 Võ Thị Ngọc Hiền 270916 STT 22;  P20
287 10C1 Lê Trung Khải 270917 STT 15;  P21
288 10C1 Nguyễn Hữu Khánh 270918 STT 4;  P24
289 10C1 Nguyễn Sỹ Kiên 270919 STT 10;  P21
290 10C1 Nguyễn Hòa Leng 270920 STT 3;  P20
291 10C1 Dương Nguyễn Hà Mi 270921 STT 4;  P20
292 10C1 Dương Hoàng My 270922 STT 17;  P17
293 10C1 Bùi Phương Quỳnh 270923 STT 5;  P16
294 10C1 Trần Nguyễn Nam Sơn 270924 STT 6;  P24
295 10C1 Đặng Diệu Thiện 270925 STT 7;  P14
296 10C1 Nguyễn Thị Thanh Thương 270926 STT 17;  P20
297 10C1 Nguyễn Thị Thảo Tiên 270927 STT 3;  P16
298 10C1 Đặng Vũ Bảo Tín 270928 STT 8;  P14
299 10C1 Nguyễn Thị Thu Trân 270929 STT 20;  P14
300 10C1 Trần Minh Triều 270930 STT 20;  P23
301 10C1 Nguyễn Trần Mai Trinh 270931 STT 5;  P20
302 10C1 Đặng Đoàn Vũ Tuân 270932 STT 21;  P14
303 10C1 Đoàn Ngọc Phương Uyên 270933 STT 3;  P18
304 10C1 Trần Huỳnh Tố Uyên 270934 STT 5;  P27
305 10C1 Trịnh Thu Uyên 270935 STT 3;  P17
306 10C2 Lê Trương Phúc Bảo 271001 STT 11;  P20
307 10C2 Đỗ Nam Cường 271002 STT 3;  P22
308 10C2 Nguyễn Xuân Đăng 271003 STT 7;  P21
309 10C2 Phạm Quốc Phương Đông 271004 STT 5;  P26
310 10C2 Châu Kiến Dương 271005 STT 3;  P15
311 10C2 Nguyễn Thị Bích Duyên 271006 STT 16;  P15
312 10C2 Trần Quỳnh Giang 271007 STT 27;  P27
313 10C2 Nguyễn Duy Hưng 271008 STT 28;  P16
314 10C2 Trần Đình Hữu 271009 STT 22;  P15
315 10C2 Trần Gia Khang 271010 STT 8;  P21
316 10C2 Dương An Khuyên 271011 STT 2;  P15
317 10C2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 271012 STT 2;  P17
318 10C2 Nguyễn Thị Thùy Linh 271013 STT 27;  P25
319 10C2 Huỳnh Thị Mỹ Ngoc 271014 STT 28;  P25
320 10C2 Nguyễn Quốc Nhân 271015 STT 12;  P18
321 10C2 Đinh Thị Yến Nhi 271016 STT 25;  P23
322 10C2 Trần Ngọc Thảo Nhi 271017 STT 13;  P27
323 10C2 Lê Thị Kim Oanh 271018 STT 22;  P21
324 10C2 Nguyễn Đình Đại Phước 271019 STT 9;  P19
325 10C2 Lê Trương Minh Quân 271020 STT 10;  P19
326 10C2 Lê Thụy Ngọc Tâm 271021 STT 28;  P24
327 10C2 Huỳnh Công Thành 271022 STT 3;  P23
328 10C2 Lê Bảo Thiên 271023 STT 23;  P20
329 10C2 Lê Đặng Uyên Thư 271024 STT 1;  P25
330 10C2 Trần Nguyễn Anh Thư 271025 STT 6;  P19
331 10C2 Nguyễn Hữu Thức 271026 STT 12;  P23
332 10C2 Trần  Tiến 271027 STT 7;  P22
333 10C2 Trần Quốc Toàn 271028 STT 16;  P21
334 10C2 Đào Thị Ngọc Trân 271029 STT 27;  P21
335 10C2 Nguyễn Vũ Minh Triều 271030 STT 11;  P14
336 10C2 Nguyễn Đình Tuấn 271031 STT 22;  P14
337 10C2 Phan Thị Bích Uyên 271032 STT 18;  P17
338 10C2 Lê Yến Vi 271033 STT 23;  P19
339 10C2 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 271034 STT 28;  P27
340 10C2 Nguyễn Quang Nhật 271035 STT 7;  P25
341 10C3 Phan Thành Đạt 271101 STT 9;  P26
342 10C3 Huỳnh Thị Thanh Hiền 271102 STT 21;  P24
343 10C3 Phan Minh Huy 271103 STT 4;  P15
344 10C3 Hàn Phú Khang 271104 STT 5;  P17
345 10C3 Lê Hoàng Nguyên Khang 271105 STT 7;  P19
346 10C3 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 271106 STT 19;  P25
347 10C3 Phạm Thị Khả My 271107 STT 25;  P24
348 10C3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 271108 STT 13;  P15
349 10C3 Dương Gia Thảo Nguyên 271109 STT 12;  P20
350 10C3 Vũ Trần Bảo Nguyên 271110 STT 30;  P25
351 10C3 Lê Ngọc Uyển Nhi 271111 STT 9;  P14
352 10C3 Nguyễn Tú Uyên Nhi 271112 STT 23;  P26
353 10C3 Đỗ Ngọc Ánh Như 271113 STT 24;  P22
354 10C3 Tống Quỳnh Như 271114 STT 26;  P23
355 10C3 Triệu Ý Như 271115 STT 18;  P20
356 10C3 Đỗ Hồng Phúc 271116 STT 6;  P26
357 10C3 Trần Thanh Phúc 271117 STT 23;  P15
358 10C3 Trần Minh Phương 271118 STT 6;  P23
359 10C3 Ngô Đăng Quang 271119 STT 29;  P25
360 10C3 Trần Ngọc Nhân Tâm 271120 STT 22;  P24
361 10C3 Nguyễn Đình Thi 271121 STT 20;  P25
362 10C3 Lương Gia Thịnh 271122 STT 27;  P19
363 10C3 Nguyễn Anh Thư 271123 STT 1;  P26
364 10C3 Trương Võ Anh Thư 271124 STT 29;  P16
365 10C3 Nguyễn Lê Phương Thy 271125 STT 14;  P23
366 10C3 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 271126 STT 15;  P23
367 10C3 Nguyễn Đặng Nhã Trinh 271127 STT 8;  P15
368 10C3 Lê Thanh Tuấn 271128 STT 22;  P18
369 10C3 Phan Minh Thảo Uyên 271129 STT 2;  P14
370 10C3 Bùi Minh Triệu Vi 271130 STT 29;  P18
371 10C3 Lê Thị Thanh Vy 271131 STT 8;  P22
372 10C3 Nguyễn Nhật Vy 271132 STT 21;  P22
373 10C3 Vũ Tuyết Ngân 271133 STT 5;  P21
374 10C3 Đào Nhật Gia Ân 271134 STT 19;  P17
375 10C Cao Trần Hồng Ân 271201 STT 16;  P20
376 10C Lê Ngân Danh 271202 STT 28;  P21
377 10C Võ Thị 271203 STT 12;  P24
378 10C Nguyễn Ngọc Hân 271204 STT 12;  P14
379 10C Trần Phi Hợp 271205 STT 1;  P24
380 10C Nguyễn Vũ Huy 271206 STT 12;  P22
381 10C Nguyễn Nhật Khang 271207 STT 6;  P14
382 10C Đỗ Thị Vân Khánh 271208 STT 14;  P17
383 10C Hoàng Xuân Nguyên 271209 STT 4;  P22
384 10C Hoàng Thái Bảo 271210 STT 6;  P20
385 10C Nguyễn Thị Diễm Châu 271211 STT 5;  P19
386 10C Ung Thanh Dự 271212 STT 2;  P26
387 10C Lê Thanh Gia Hân 271213 STT 1;  P23
388 10C Võ Phúc Hậu 271214 STT 24;  P19
389 10C Nguyễn Lương Hiền 271215 STT 5;  P15
390 10C Trần Võ Đăng Khoa 271216 STT 26;  P21
391 10C Phan Anh Khuê 271217 STT 6;  P15
392 10C Nguyễn Phương Linh 271218 STT 1;  P15
393 10C Lê Công Minh 271219 STT 12;  P26
394 10C Trần Ái My 271220 STT 8;  P24
395 10C Nguyễn Lê Đăng Nguyên 271221 STT 4;  P26
396 10C Nguyễn Nhật Nguyên 271222 STT 4;  P21
397 10C Nguyễn Thị Nhàn 271223 STT 11;  P17
398 10C Trần Lê Trung Nhân 271224 STT 30;  P16
399 10C Hồ Nhật Quỳnh 271225 STT 1;  P22
400 10C Ung Thị Diễm Quỳnh 271226 STT 4;  P18
401 10C Vũ Minh Thuận 271227 STT 12;  P17
402 10C Lê Thanh Tiến 271228 STT 8;  P23
403 10C Nguyễn Ngọc Mỹ Trân 271229 STT 17;  P24
404 10C Lê Phúc Uyên 271230 STT 1;  P19
405 10C Trần Nguyễn Khánh Vy 271231 STT 6;  P21
406 10C Tạ Ngọc Như Ý 271232 STT 13;  P24
407 10C Nguyễn Thị Hoàng Yến 271233 STT 6;  P16
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7696040
Số người online: 31
IP của bạn: 3.230.154.129
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website