Danh sách học sinh kiểm tra chung ngày 10/10/2019
19:23:27 09-10-2019
Lượt xem: 3115
STT Lớp Họ và tên  SBD Phòng Chỗ ngồi Ghi Chú
1 11T Huỳnh Thị Nhật An 260101 P12 STT 15;  P12  
2 11T Vương Thụy Hà An 260102 P17 STT 13;  P17  
3 11T Lê Hồng Cát 260103 P7 STT 30;  P7  
4 11T Nguyễn Quốc Dũng 260104 P6 STT 16;  P6  
5 11T Đỗ Phương Duy 260105 P5 STT 25;  P5  
6 11T Nguyễn Linh Đan 260106 P2 STT 11;  P2  
7 11T Trần Khải Đăng 260107 P7 STT 4;  P7  
8 11T Nguyễn Phú Hào 260108 P12 STT 24;  P12  
9 11T Huỳnh Ngọc Khánh Hân 260109 P17 STT 21;  P17  
10 11T Nguyễn Lương Huy 260110 P16 STT 10;  P16  
11 11T Nguyễn Ngọc Huy 260111 P17 STT 26;  P17  
12 11T Nguyễn Phùng Nguyên Hương 260112 P14 STT 24;  P14  
13 11T Hồ Tịnh Khang 260113 P2 STT 26;  P2  
14 11T Phan Trung Kiên 260114 P2 STT 16;  P2  
15 11T Chu Hải Linh 260115 P15 STT 22;  P15  
16 11T Lâm Mỹ Linh 260116 P11 STT 16;  P11  
17 11T Phạm Ngọc Long 260117 P12 STT 21;  P12  
18 11T Nguyễn Huỳnh Bình Minh 260118 P3 STT 14;  P3  
19 11T Trần Nhật Minh 260119 P15 STT 23;  P15  
20 11T Trần Trung Hiếu Nam 260120 P5 STT 23;  P5  
21 11T Nguyễn Phương Thanh Ngân 260121 P14 STT 20;  P14  
22 11T Nguyễn Vũ Nhật 260122 P4 STT 24;  P4  
23 11T Trần Đình Nhật 260123 P1 STT 22;  P1  
24 11T Lê Huỳnh Như 260124 P5 STT 19;  P5  
25 11T Nguyễn Xuân Ny 260125 P6 STT 29;  P6  
26 11T Bùi Đăng Phương 260126 P5 STT 10;  P5  
27 11T Nguyễn Bình Phương Thi 260127 P2 STT 20;  P2  
28 11T Võ Xuân Thy 260128 P7 STT 28;  P7  
29 11T Nguyễn Trọng Tín 260129 P3 STT 21;  P3  
30 11T Trần Minh Triết 260130 P11 STT 21;  P11  
31 11T Lê Công Tuân 260131 P6 STT 6;  P6  
32 11T Nguyễn Xuân Tùng 260132 P16 STT 14;  P16  
33 11T Ung Chiêu Tường 260133 P13 STT 22;  P13  
34 11T Lâm Triệu Vy 260134 P16 STT 22;  P16  
35 11T Nguyễn Thị Trúc Vy 260135 P2 STT 24;  P2  
36 11I Đinh Vân Anh 260201 P1 STT 11;  P1  
37 11I Đặng Nhật Đăng 260202 P1 STT 30;  P1  
38 11I Bùi Tấn Quốc Đạt 260203 P1 STT 3;  P1  
39 11I Võ Khánh Dung 260204 P12 STT 11;  P12  
40 11I Nguyễn Triệu Duy 260205 P1 STT 7;  P1  
41 11I Nguyễn Viết Anh Duy 260206 P2 STT 30;  P2  
42 11I Võ Anh Duy 260207 P14 STT 8;  P14  
43 11I Từ Đỗ Nhật Hào 260208 P15 STT 3;  P15  
44 11I Nguyễn Minh Hiển 260209 P5 STT 4;  P5  
45 11I Nguyễn Minh Huy 260210 P12 STT 1;  P12  
46 11I Nguyễn Duy Khải 260211 P3 STT 4;  P3  
47 11I Tô Bảo Khang 260212 P1 STT 25;  P1  
48 11I Nguyễn Duy Khánh 260213 P11 STT 25;  P11  
49 11I Bùi Khắc Kiên 260214 P12 STT 9;  P12  
50 11I Tạ Thúc Trung Kiên 260215 P13 STT 25;  P13  
51 11I Mai Thị Cẩm Loan 260216 P12 STT 20;  P12  
52 11I Lưu Hiếu Ngân 260217 P6 STT 23;  P6  
53 11I Nguyễn Phan Thảo Nguyên 260218 P12 STT 14;  P12  
54 11I Hồng Thiện Nhân 260219 P17 STT 16;  P17  
55 11I Nguyễn Vĩ Nhân 260220 P13 STT 12;  P13  
56 11I Võ Khánh Như 260221 P17 STT 6;  P17  
57 11I Nguyễn Duy Phát 260222 P6 STT 27;  P6  
58 11I Lê Hữu Quý 260223 P7 STT 10;  P7  
59 11I Lê Minh Sang 260224 P1 STT 23;  P1  
60 11I Nguyễn Nhật Thịnh 260225 P15 STT 26;  P15  
61 11I Phạm Hoàng Phúc Thịnh 260226 P4 STT 15;  P4  
62 11I Lê Bảo Minh Thư 260227 P17 STT 5;  P17  
63 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260228 P12 STT 17;  P12  
64 11I Nguyễn Ngọc Minh Thư 260229 P2 STT 13;  P2  
65 11I Huỳnh Trọng Bảo Trân 260230 P11 STT 29;  P11  
66 11I Trần Ngô Ngọc Trang 260231 P1 STT 15;  P1  
67 11I Lê Phương Trà Vy 260232 P17 STT 29;  P17  
68 11L Trần Lê Trọng An 260301 P1 STT 6;  P1  
69 11L Trần Lê Gia Bảo 260302 P3 STT 24;  P3  
70 11L Phan Bá Công 260303 P4 STT 20;  P4  
71 11L Hoa Tiến Đạt 260304 P6 STT 20;  P6  
72 11L Lương Đào Trí Dũng 260305 P13 STT 11;  P13  
73 11L Lê Quốc Khánh 260306 P12 STT 25;  P12  
74 11L Nguyễn Quốc Khánh 260307 P4 STT 12;  P4  
75 11L Phạm Phú Khánh 260308 P11 STT 5;  P11  
76 11L Lê Quý Khiêm 260309 P14 STT 18;  P14  
77 11L Huỳnh Đăng Khoa 260310 P2 STT 14;  P2  
78 11L Huỳnh Bùi Minh Khuê 260311 P13 STT 30;  P13  
79 11L Mai Bảo Luân 260312 P14 STT 25;  P14  
80 11L Nguyễn Nhân Lực 260313 P2 STT 3;  P2  
81 11L Nguyễn Thành Nhân 260314 P5 STT 26;  P5  
82 11L Nguyễn Công Nhuần 260315 P17 STT 30;  P17  
83 11L Dương Hữu Phương 260316 P5 STT 3;  P5  
84 11L Phạm Huỳnh Thanh Quân 260317 P3 STT 26;  P3  
85 11L Phạm Lê Quân 260318 P6 STT 10;  P6  
86 11L Đỗ Xuân Sang 260319 P16 STT 24;  P16  
87 11L Nguyễn Thành Tài 260320 P5 STT 13;  P5  
88 11L Nguyễn Thành Tấn 260321 P12 STT 27;  P12  
89 11L Nguyễn Xuân Thành 260322 P14 STT 27;  P14  
90 11L Nguyễn Hoàng Phúc Thiện 260323 P17 STT 14;  P17  
91 11L Nguyễn Lâm Quốc Thịnh 260324 P16 STT 3;  P16  
92 11L Võ Đoàn Vương Thịnh 260325 P2 STT 23;  P2  
93 11L Nguyễn Thế Hoàng Thông 260326 P17 STT 3;  P17  
94 11L Lê Phạm Anh Thư 260327 P15 STT 27;  P15  
95 11L Triệu Nguyễn Thủy Tiên 260328 P1 STT 28;  P1  
96 11L Phạm Nguyễn Đoan Trang 260329 P11 STT 19;  P11  
97 11L Đỗ Thị Như Trúc 260330 P5 STT 18;  P5  
98 11L Lê Hoài Trung 260331 P14 STT 29;  P14  
99 11L Lê Đắc Vinh 260332 P15 STT 13;  P15  
100 11L Trần Thế Vinh 260333 P4 STT 2;  P4  
101 11L Hồ Phạm Như Ý 260334 P11 STT 15;  P11  
102 11L Huỳnh Đa Ý 260335 P6 STT 8;  P6  
103 11H Võ Thành Danh 260401 P4 STT 16;  P4  
104 11H Lê Ngọc Hải Dương 260402 P1 STT 20;  P1  
105 11H Nguyễn Ngọc Linh Đan 260403 P5 STT 16;  P5  
106 11H Trần Minh Đạt 260404 P3 STT 11;  P3  
107 11H Phạm Quốc Hải 260405 P3 STT 30;  P3  
108 11H Trần Nguyễn Bảo Hân 260406 P4 STT 23;  P4  
109 11H Nguyễn Thị Thu Hậu 260407 P13 STT 24;  P13  
110 11H Nguyễn Phan Vũ Hoài 260408 P13 STT 18;  P13  
111 11H Lê Ngọc Bích Huyền 260409 P2 STT 7;  P2  
112 11H Huỳnh Thị Trúc Hương 260410 P7 STT 25;  P7  
113 11H Nguyễn Phúc Khang 260411 P5 STT 22;  P5  
114 11H Lục Minh Anh Kiệt 260412 P5 STT 12;  P5  
115 11H Võ Nhật Minh 260413 P15 STT 25;  P15  
116 11H Nguyễn Thị Dương Ngân 260414 P13 STT 16;  P13  
117 11H Võ Lê Thanh Ngọc 260415 P4 STT 19;  P4  
118 11H Lê Vũ Thu Như 260416 P17 STT 20;  P17  
119 11H Nguyễn Đình Thiên Phúc 260417 P14 STT 5;  P14  
120 11H Nguyễn Hoàng Phúc 260418 P4 STT 21;  P4  
121 11H Nguyễn Xuân Phước 260419 P2 STT 22;  P2  
122 11H Lê Gia Quyên 260420 P6 STT 21;  P6  
123 11H Huỳnh Lê Bảo Quỳnh 260421 P2 STT 10;  P2  
124 11H Nguyễn Đình Ngân Sơn 260422 P4 STT 13;  P4  
125 11H Trần Thanh Tâm 260423 P13 STT 26;  P13  
126 11H Lê Hữu Thắng 260424 P16 STT 7;  P16  
127 11H Nguyễn Hữu Thắng 260425 P1 STT 17;  P1  
128 11H Lê Hồ Minh Thư 260426 P16 STT 26;  P16  
129 11H Nguyễn Ngọc Phương Thư 260427 P6 STT 15;  P6  
130 11H Nguyễn Phạm Minh Thư 260428 P6 STT 28;  P6  
131 11H Tô Anh Thư 260429 P15 STT 17;  P15  
132 11H Bùi Mai Thy 260430 P3 STT 22;  P3  
133 11H Lê Đỗ Bảo Trân 260431 P7 STT 15;  P7  
134 11H Hồ Anh Tuấn 260432 P7 STT 18;  P7  
135 11H Bùi Nguyễn Thảo Vy 260433 P14 STT 17;  P14  
136 11S Đỗ Thùy An 260501 P15 STT 19;  P15  
137 11S Trần Ngọc Phương Anh 260502 P5 STT 7;  P5  
138 11S Lê Thị Ngọc Ánh 260503 P6 STT 7;  P6  
139 11S Đặng Gia Bảo 260504 P7 STT 7;  P7  
140 11S Huỳnh Thị Bình 260505 P15 STT 15;  P15  
141 11S Lê Thị Ngọc Diệp 260506 P5 STT 20;  P5  
142 11S Trần Ngân Giang 260507 P2 STT 17;  P2  
143 11S Nguyễn Thị Hai 260508 P14 STT 11;  P14  
144 11S Trần Lê Minh Hằng 260509 P2 STT 1;  P2  
145 11S Nguyễn Quang Hưng 260510 P17 STT 12;  P17  
146 11S Huỳnh Lê Thiên Hương 260511 P3 STT 6;  P3  
147 11S Đào Đức Kiên 260512 P12 STT 6;  P12  
148 11S Đồng Nguyễn Thiên Kim 260513 P3 STT 16;  P3  
149 11S Nguyễn Văn Luôn 260514 P14 STT 23;  P14  
150 11S Lê Tú Nguyên 260515 P15 STT 11;  P15  
151 11S Nguyễn Kiều Phương Nguyên 260516 P17 STT 23;  P17  
152 11S Lâm Tú Nhi 260517 P6 STT 26;  P6  
153 11S Nguyễn Ngọc Yến Nhi 260518 P14 STT 14;  P14  
154 11S Nguyễn Duy Phương 260519 P2 STT 25;  P2  
155 11S Trương Minh Quân 260520 P14 STT 6;  P14  
156 11S Phạm Đăng Quang 260521 P11 STT 26;  P11  
157 11S Nguyễn Lê Như Quỳnh 260522 P17 STT 2;  P17  
158 11S Võ Thanh Sang 260523 P11 STT 10;  P11  
159 11S Đặng Duy Thành 260524 P14 STT 26;  P14  
160 11S Phạm Quốc Thiện 260525 P17 STT 7;  P17  
161 11S Nguyễn Hà Anh Thư 260526 P5 STT 15;  P5  
162 11S Nguyễn Phạm Song Thư 260527 P2 STT 21;  P2  
163 11S Trần Minh Thư 260528 P13 STT 17;  P13  
164 11S Đặng Huyền Trân 260529 P3 STT 19;  P3  
165 11S Trương Ngọc Thiên Trang 260530 P2 STT 15;  P2  
166 11S Trần Nguyễn Thanh Tuyền 260531 P7 STT 3;  P7  
167 11S Trần Thảo Uyên 260532 P17 STT 28;  P17  
168 11S Trần Thị Mỹ Uyên 260533 P17 STT 10;  P17  
169 11S Lê Trần Khánh Vy 260534 P4 STT 11;  P4  
170 11S Nguyễn Thị Mỹ Ý 260535 P13 STT 21;  P13  
171 11V Trần Thanh Dung 260601 P1 STT 9;  P1  
172 11V Vũ Đăng Duy 260602 P7 STT 1;  P7  
173 11V Đỗ Thu Giang 260603 P2 STT 5;  P2  
174 11V Trịnh Gia Khang 260604 P11 STT 9;  P11  
175 11V Phan Xuân Vân Khanh 260605 P13 STT 3;  P13  
176 11V Bạch Quốc Khánh 260606 P12 STT 5;  P12  
177 11V Hồ Lương Linh 260607 P6 STT 12;  P6  
178 11V Võ Thị Thùy Linh 260608 P15 STT 6;  P15  
179 11V Dương Phương Minh 260609 P14 STT 9;  P14  
180 11V Nguyễn Khắc Hoàng Minh 260610 P1 STT 12;  P1  
181 11V Đinh Diệu Diễm My 260611 P16 STT 23;  P16  
182 11V Võ Phương Hà My 260612 P13 STT 4;  P13  
183 11V Lê Bảo Ngân 260613 P3 STT 3;  P3  
184 11V Ngô Trần Hoàng Ngân 260614 P11 STT 8;  P11  
185 11V Nguyễn Kim Ngân 260615 P4 STT 26;  P4  
186 11V Phạm Trần Thu Ngân 260616 P2 STT 12;  P2  
187 11V Nguyễn Hiền Nhi 260617 P14 STT 12;  P14  
188 11V Nguyễn Khánh Quỳnh Như 260618 P12 STT 7;  P12  
189 11V Lê Văn Hoài Phong 260619 P7 STT 23;  P7  
190 11V Lê Thị Uyên Phương 260620 P1 STT 19;  P1  
191 11V Nguyễn Anh Phương 260621 P1 STT 29;  P1  
192 11V Nguyễn Thu Phương 260622 P2 STT 29;  P2  
193 11V Phùng Như Kim Quế 260623 P12 STT 26;  P12  
194 11V Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh 260624 P3 STT 10;  P3  
195 11V Nguyễn Trần Mai Quỳnh 260625 P3 STT 27;  P3  
196 11V Nguyễn Quỳnh Sa 260626 P7 STT 21;  P7  
197 11V Nguyễn Đức Toàn 260627 P1 STT 27;  P1  
198 11V Nguyễn Phương Trà 260628 P3 STT 29;  P3  
199 11V Lê Thị Nguyên Trang 260629 P17 STT 17;  P17  
200 11V Nguyễn Ngọc Huyền Trân 260630 P4 STT 9;  P4  
201 11V Phan Thanh Trúc 260631 P6 STT 18;  P6  
202 11V Ngô Thiên Vương 260632 P16 STT 29;  P16  
203 11V Bùi Lê Đông Vy 260633 P12 STT 28;  P12  
204 11V Nguyễn Thùy Vy 260634 P3 STT 15;  P3  
205 11V Võ Nguyên Vỹ 260635 P16 STT 13;  P16  
206 11A Hồ Hoài An 260701 P13 STT 20;  P13  
207 11A Ngô Thế An 260702 P13 STT 15;  P13  
208 11A Trần Vũ Quỳnh An 260703 P6 STT 11;  P6  
209 11A Đỗ Quỳnh Anh 260704 P14 STT 21;  P14  
210 11A Lương Kỳ Anh 260705 P7 STT 11;  P7  
211 11A Phạm Ngọc Châu Anh 260706 P16 STT 19;  P16  
212 11A Lê Lê Bảo 260707 P4 STT 5;  P4  
213 11A Trần Vũ Gia Bảo 260708 P3 STT 8;  P3  
214 11A Ngô Đắc Chung 260709 P5 STT 9;  P5  
215 11A Nguyễn Thị Thùy Dung 260710 P11 STT 24;  P11  
216 11A Trần Hồng Hạnh 260711 P4 STT 22;  P4  
217 11A Lê Phan Cẩm Hiền 260712 P12 STT 18;  P12  
218 11A Bình Gia Huy 260713 P5 STT 2;  P5  
219 11A Vũ Cao Khang 260714 P11 STT 6;  P11  
220 11A Thân Trọng Uyên Khanh 260715 P6 STT 22;  P6  
221 11A Nguyễn Nhật Lam 260716 P11 STT 20;  P11  
222 11A Ngô Ngọc Tường Linh 260717 P13 STT 9;  P13  
223 11A Nguyễn Lê Tường Linh 260718 P4 STT 8;  P4  
224 11A Nguyễn Tôn Danh Ngân 260719 P3 STT 12;  P3  
225 11A Trần Sỹ Nguyên 260720 P12 STT 12;  P12  
226 11A Trần Uyên Nhi 260721 P4 STT 17;  P4  
227 11A Lê Hồng Phát 260722 P16 STT 12;  P16  
228 11A Lâm Anh Quân 260723 P5 STT 5;  P5  
229 11A Nguyễn Thảo Quỳnh 260724 P1 STT 10;  P1  
230 11A Lê Mỹ Tâm 260725 P1 STT 21;  P1  
231 11A Trần Hoàng Thi 260726 P3 STT 17;  P3  
232 11A Bùi Xuân Thư 260727 P7 STT 24;  P7  
233 11A Nguyễn Phạm Anh Thư 260728 P14 STT 19;  P14  
234 11A Lê Nguyễn Phương Thy 260729 P1 STT 24;  P1  
235 11A Phan Cao Bảo Trâm 260730 P16 STT 17;  P16  
236 11A Nguyễn Ngọc Bảo Trân 260731 P12 STT 23;  P12  
237 11A Nguyễn Hồng Minh Triết 260732 P15 STT 10;  P15  
238 11A Hoàng Châu Hà Uyên 260733 P17 STT 24;  P17  
239 11A1 Lê Nguyễn Huy An 260801 P3 STT 18;  P3  
240 11A1 Nguyễn Đức Vân Anh 260802 P4 STT 14;  P4  
241 11A1 Võ Nguyễn Quỳnh Anh 260803 P6 STT 30;  P6  
242 11A1 Nguyễn Chí Bảo 260804 P17 STT 19;  P17  
243 11A1 Huỳnh Thị Giang Bình 260805 P16 STT 15;  P16  
244 11A1 Đỗ Ngọc Trân Châu 260806 P11 STT 18;  P11  
245 11A1 Đặng Nguyễn Ngọc Diệp 260807 P7 STT 20;  P7  
246 11A1 Nguyễn Lê Thùy Dương 260808 P16 STT 21;  P16  
247 11A1 Phạm Khánh Đan 260809 P17 STT 15;  P17  
248 11A1 Huỳnh Thị Định 260810 P17 STT 22;  P17  
249 11A1 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 260811 P1 STT 4;  P1  
250 11A1 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 260812 P3 STT 7;  P3  
251 11A1 Lê Minh Đăng Khoa 260813 P12 STT 30;  P12  
252 11A1 Phan Ngọc Thiên Kim 260814 P7 STT 6;  P7  
253 11A1 Nguyễn Quỳnh Huyền Linh 260815 P7 STT 22;  P7  
254 11A1 Võ Bùi Khánh Linh 260816 P7 STT 12;  P7  
255 11A1 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 260817 P13 STT 23;  P13  
256 11A1 Lý Trần An Nguyên 260818 P15 STT 20;  P15  
257 11A1 Ngô Đình Minh Như 260819 P6 STT 19;  P6  
258 11A1 Lư May Chăm Pa 260820 P5 STT 17;  P5  
259 11A1 Võ Như Phi 260821 P16 STT 11;  P16  
260 11A1 Huỳnh Nhật Phương 260822 P6 STT 17;  P6  
261 11A1 Phan Đỗ Thiên Phương 260823 P17 STT 8;  P17  
262 11A1 Trịnh Đông Quân 260824 P15 STT 7;  P15  
263 11A1 Lê Thị Tú Quyên 260825 P5 STT 24;  P5  
264 11A1 Lương Xuân Thảo 260826 P12 STT 10;  P12  
265 11A1 Phạm Uyên Thảo 260827 P6 STT 24;  P6  
266 11A1 Hồ Ngọc Thuận 260828 P11 STT 23;  P11  
267 11A1 Võ Ngọc Vy Thư 260829 P3 STT 23;  P3  
268 11A1 Nguyễn Thị Bảo Trân 260830 P12 STT 22;  P12  
269 11A1 Bùi Huỳnh Kim Uyên 260831 P12 STT 16;  P12  
270 11A1 Nguyễn Khánh Uyên 260832 P1 STT 18;  P1  
271 11A1 Trần Ngọc Phương Uyên 260833 P14 STT 22;  P14  
272 11A1 Trần Ngọc Minh Văn 260834 P2 STT 18;  P2  
273 11A1 Nguyễn Thị Bích Vân 260835 P13 STT 19;  P13  
274 11C1 Đỗ Hiếu Ngân 260901 P7 STT 2;  P7  
275 11C1 Lê Hồ Thụy Quân 260902 P1 STT 1;  P1  
276 11C1 Nguyễn Bùi Quốc Thiện 260903 P15 STT 2;  P15  
277 11C1 Nguyễn Hoàng Tiến 260904 P16 STT 1;  P16  
278 11C1 Nguyễn Trần Minh Trung 260905 P16 STT 4;  P16  
279 11C1 Trần Quốc Vinh 260906 P14 STT 13;  P14  
280 11C1 Lê Hoàng 260907 P2 STT 8;  P2  
281 11C1 Lê Huỳnh Quang 260908 P11 STT 30;  P11  
282 11C1 Nguyễn Lê Vy 260909 P7 STT 8;  P7  
283 11C1 Phạm Từ Phương An 260910 P11 STT 2;  P11  
284 11C1 Nguyễn Dũ Thiên Ân 260911 P7 STT 5;  P7  
285 11C1 Dương Hoàng Anh 260912 P14 STT 15;  P14  
286 11C1 Nguyễn Đức Gia Bảo 260913 P6 STT 9;  P6  
287 11C1 Trần Ngô Lan Hương 260914 P6 STT 4;  P6  
288 11C1 Trần Tuấn Kiệt 260915 P13 STT 5;  P13  
289 11C1 Nguyễn Thị Thu Kiều 260916 P13 STT 8;  P13  
290 11C1 Nguyễn Quỳnh My 260917 P11 STT 14;  P11  
291 11C1 Nguyễn Lê Phương Ngân 260918 P14 STT 1;  P14  
292 11C1 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 260919 P6 STT 1;  P6  
293 11C1 Trần Văn Nghĩa 260920 P12 STT 3;  P12  
294 11C1 Trần Mỹ Ngọc 260921 P14 STT 16;  P14  
295 11C1 Trương Bá Nguyên 260922 P13 STT 1;  P13  
296 11C1 Hồ Thị Mỹ Nhàn 260923 P15 STT 5;  P15  
297 11C1 Phạm Thị Hoài Nhi 260924 P16 STT 6;  P16  
298 11C1 Nguyễn Đỗ Hoàng Oanh 260925 P16 STT 9;  P16  
299 11C1 Đoàn Triệu Phú 260926 P4 STT 10;  P4  
300 11C1 Nguyễn Hồng Nhật Phương 260927 P7 STT 27;  P7  
301 11C1 Cao Ngọc Yến Quỳnh 260928 P2 STT 27;  P2  
302 11C1 Lê Trung Trí Thành 260929 P6 STT 13;  P6  
303 11C1 Nguyễn Hà An Thy 260930 P4 STT 6;  P4  
304 11C1 Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết 260931 P3 STT 2;  P3  
305 11C1 Nguyễn Thiện Mỹ Uyên 260932 P11 STT 28;  P11  
306 11C1 Nguyễn Kim Vân 260933 P17 STT 4;  P17  
307 11C1 Phạm Như Ý 260934 P5 STT 8;  P5  
308 11C2 Lương Quốc An 261001 P5 STT 11;  P5  
309 11C2 Nguyễn Trần Bảo Anh 261002 P1 STT 8;  P1  
310 11C2 Phạm Gia Bảo 261003 P7 STT 9;  P7  
311 11C2 Văn Trí Danh 261004 P11 STT 12;  P11  
312 11C2 Nguyễn Mỹ Đình 261005 P4 STT 25;  P4  
313 11C2 Trần Đình Duy 261006 P13 STT 6;  P13  
314 11C2 Trần Huỳnh Thiên 261007 P2 STT 4;  P2  
315 11C2 Nguyễn Hoàng Hiệp 261008 P6 STT 14;  P6  
316 11C2 Nguyễn Minh Hiếu 261009 P16 STT 8;  P16  
317 11C2 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 261010 P7 STT 16;  P7  
318 11C2 Nguyễn Phúc Khang 261011 P3 STT 1;  P3  
319 11C2 Nguyễn Việt Kim 261012 P14 STT 2;  P14  
320 11C2 Lê Thành Luân 261013 P15 STT 1;  P15  
321 11C2 Dương Ngọc Minh 261014 P15 STT 4;  P15  
322 11C2 Trần Hữu Nhật Minh 261015 P16 STT 2;  P16  
323 11C2 Hoàng Huyền My 261016 P15 STT 30;  P15  
324 11C2 Quách Thái Thị Trà My 261017 P17 STT 25;  P17  
325 11C2 Dương Thanh Ngân 261018 P11 STT 7;  P11  
326 11C2 Lê Ngọc Kim Ngân 261019 P11 STT 4;  P11  
327 11C2 Đỗ Nguyên Thiện Nhân 261020 P16 STT 20;  P16  
328 11C2 Huỳnh Thị Quỳnh Như 261021 P15 STT 14;  P15  
329 11C2 Lưu Hoàng Oanh 261022 P17 STT 9;  P17  
330 11C2 Bùi Hoàng Phúc 261023 P4 STT 3;  P4  
331 11C2 Lê Ngọc Thành Tài 261024 P15 STT 8;  P15  
332 11C2 Huỳnh Thị Ngọc Thể 261025 P7 STT 13;  P7  
333 11C2 Nguyễn Huy Thiện 261026 P11 STT 1;  P11  
334 11C2 Đoàn Trương Anh Thư 261027 P2 STT 19;  P2  
335 11C2 Lê Nguyễn Anh Thư 261028 P17 STT 11;  P17  
336 11C2 Nguyễn Thanh Thư 261029 P17 STT 27;  P17  
337 11C2 Nguyễn Minh Thy 261030 P11 STT 17;  P11  
338 11C2 Ngô Tất Tố 261031 P12 STT 13;  P12  
339 11C2 Hồ Thảo Trang 261032 P14 STT 10;  P14  
340 11C2 Nguyễn Lê Uyên Trinh 261033 P2 STT 28;  P2  
341 11C2 Hoàng Nguyên Tú Uyên 261034 P15 STT 29;  P15  
342 11C2 Bùi Thoại Yến Vy 261035 P14 STT 28;  P14  
343 11C3 Thi Gia An 261101 P4 STT 7;  P4  
344 11C3 Hoàng Thị Xuân Ánh 261102 P6 STT 2;  P6  
345 11C3 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 261103 P15 STT 21;  P15  
346 11C3 Ngô Phước Đạt 261104 P12 STT 8;  P12  
347 11C3 Đoàn Thị Khánh Đoan 261105 P5 STT 14;  P5  
348 11C3 Nguyễn Đào Nhật 261106 P2 STT 9;  P2  
349 11C3 Phan Công Hậu 261107 P6 STT 25;  P6  
350 11C3 Đặng Đông Hiếu 261108 P7 STT 14;  P7  
351 11C3 Nguyễn Trung Hưng 261109 P3 STT 9;  P3  
352 11C3 Nguyễn Cẩm Huyền 261110 P1 STT 16;  P1  
353 11C3 Nguyễn Lê Khanh 261111 P11 STT 3;  P11  
354 11C3 Bùi Đăng Khoa 261112 P15 STT 18;  P15  
355 11C3 Nguyễn Thị Tuyết Lan 261113 P14 STT 7;  P14  
356 11C3 Kiều Mai Nhật Linh 261114 P14 STT 30;  P14  
357 11C3 Đặng Thị Hiền Lương 261115 P12 STT 4;  P12  
358 11C3 Lưu Phan Bình Minh 261116 P7 STT 29;  P7  
359 11C3 Trần Quang Minh 261117 P16 STT 25;  P16  
360 11C3 Nguyễn Hà Đan My 261118 P17 STT 18;  P17  
361 11C3 Phùng Lý Linh Nga 261119 P14 STT 4;  P14  
362 11C3 Nguyễn Phạm Phương Nghi 261120 P16 STT 30;  P16  
363 11C3 Tăng Lê Uyên Nhi 261121 P7 STT 26;  P7  
364 11C3 Nguyễn Minh Phát 261122 P4 STT 1;  P4  
365 11C3 Châu Nguyễn Gia Phúc 261123 P13 STT 7;  P13  
366 11C3 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 261124 P7 STT 17;  P7  
367 11C3 Trần Trịnh Thương Thi 261125 P1 STT 13;  P1  
368 11C3 Nguyễn Thị Minh Thơ 261126 P11 STT 13;  P11  
369 11C3 Lê Hồ Anh Thư 261127 P16 STT 27;  P16  
370 11C3 Nguyễn Ngọc Anh Thư 261128 P16 STT 18;  P16  
371 11C3 Nguyễn Trần Bảo Thư 261129 P3 STT 13;  P3  
372 11C3 Trần Lê Mỹ Tiên 261130 P11 STT 22;  P11  
373 11C3 Bùi Thị Huyền Trâm 261131 P13 STT 13;  P13  
374 11C3 Nguyễn Lê Khánh Trang 261132 P13 STT 29;  P13  
375 11C3 Đặng Mỹ Trinh 261133 P4 STT 18;  P4  
376 11C3 Lê Hoàng Lâm Trúc 261134 P12 STT 19;  P12  
377 11C3 Phạm Nguyễn Quốc Việt 261135 P15 STT 24;  P15  
378 11C Trần Vân Anh 261201 P15 STT 28;  P15  
379 11C Nguyễn Trọng Bằng 261202 P12 STT 2;  P12  
380 11C Hoàng Minh Đạt 261203 P6 STT 5;  P6  
381 11C Nguyễn Gia Hân 261204 P3 STT 5;  P3  
382 11C Nguyễn An Khánh 261205 P1 STT 14;  P1  
383 11C Phan Thị Mỹ Linh 261206 P1 STT 5;  P1  
384 11C Đoàn Nguyễn Phúc Nguyên 261207 P16 STT 16;  P16  
385 11C Trần Nguyễn Phương Nguyên 261208 P13 STT 14;  P13  
386 11C Lê Phạm Ý Nhã 261209 P14 STT 3;  P14  
387 11C Đặng Minh Hoàng Phúc 261210 P5 STT 21;  P5  
388 11C Trương Tấn Phúc 261211 P7 STT 19;  P7  
389 11C Võ Ngọc Hiểu Phương 261212 P1 STT 26;  P1  
390 11C Nguyễn Minh Thắng 261213 P13 STT 27;  P13  
391 11C Nguyễn Hoàng Thi 261214 P1 STT 2;  P1  
392 11C Nguyễn Quốc Thịnh 261215 P16 STT 5;  P16  
393 11C Nguyễn Ngọc Nguyệt Thư 261216 P2 STT 2;  P2  
394 11C Huỳnh Trọng Tiến 261217 P17 STT 1;  P17  
395 11C Nguyễn Minh Toàn 261218 P13 STT 10;  P13  
396 11C Nguyễn Thị Ngọc Trân 261219 P12 STT 29;  P12  
397 11C Trần Thị Mai Trinh 261220 P5 STT 6;  P5  
398 11C Nguyễn Xuân Trường 261221 P3 STT 28;  P3  
399 11C Nguyễn Trương Mỹ Uyên 261222 P4 STT 4;  P4  
400 11C Phan Hồ Trúc Vy 261223 P13 STT 28;  P13  
401 11C Cao Thái Bình 261224 P13 STT 2;  P13  
402 11C Phan Đặng Kiều Châu 261225 P16 STT 28;  P16  
403 11C Phan Công Danh 261226 P2 STT 6;  P2  
404 11C Trần Hân Du 261227 P11 STT 11;  P11  
405 11C Bùi Đặng Khương Duy 261228 P15 STT 16;  P15  
406 11C Trần Huỳnh Thanh Hân 261229 P3 STT 20;  P3  
407 11C Trần Lê Minh Khang 261230 P3 STT 25;  P3  
408 11C Huỳnh Đông Đăng Nguyên 261231 P15 STT 9;  P15  
409 11C Đặng Hoàng Oanh 261232 P15 STT 12;  P15  
410 11C Phan Hoàng Qúy 261233 P6 STT 3;  P6  
411 11C Lê Minh Tân 261234 P11 STT 27;  P11  
412 11C Bùi Anh 261235 P5 STT 1;  P5  
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7139373
Số người online: 40
IP của bạn: 3.214.224.224
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website