Lịch công tác tháng 9.2019
09:33:10 30-08-2019
Lượt xem: 9642

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 208/THPTC-THĐ

                 Phan Thiết, ngày 29 tháng 8  năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  9 / 2019

A- Công tác trọng tâm của tháng

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 719 năm ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo.

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch hoạt động các bộ phận.

- Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức, Hội nghị Cha mẹ học sinh.

- Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng các ban.

B- Lịch công tác cụ thể

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Phân công

Ghi chú

Tuần 2: Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019

Thứ Hai

02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh

 

 

Thứ Ba

03/9

- Dạy học theo TKB

- Chuẩn bị Lễ khai giảng

 

- Theo phân công.

 

Thứ Tư

04/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ Năm

05/9

- Khai giảng năm học 2019-2020

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi.

 

- Đoàn Trường.

 

 

Thứ Sáu

06/9

- Dạy học theo TKB;

 

 

 

Thứ Bảy

07/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Tuần 3: Từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019

Thứ Hai

09/9

- Chào cờ:

- Dạy học theo TKB

- Họp công tác chuyên môn.

 

 

- Theo thông báo BGH

 

Thứ Ba

10/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Tư

11/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Năm

12/9

- Dạy học theo TKB

- 14h00: Kiểm tra chất lượng đầu năm Toán, Anh.

 

- Theo thông báo BGH

 

Thứ Sáu

13/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Bảy

14/9

- Dạy học theo TKB.

- Đại hội chi đoàn các lớp

 

 

Chủ nhật

15/9

- Đại hội chi đoàn giáo viên.

 

 

Tuần 4: Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019

Thứ Hai

16/9

- Chào cờ:

- 9h00: Họp BTC Hội nghị CNVC.

- Dạy học theo TKB;

 

- Theo thành phần mời.

 

Thứ Ba

17/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ Tư

18/9

- Dạy học theo TKB;

- 18h00: Sinh hoạt kỷ niệm Ngày mất danh nhân Trần Hưng Đạo (20/8 ÂL).

- BGH, ĐTN, CĐ, GT, VP

 

Thứ Năm

19/9

- Dạy học theo TKB;

- Chiều: Học bù TKB sáng thứ Bảy (21/9)

 

- Thầy Hiếu thông báo.

 

Thứ Sáu

20/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/9

Hội nghị CNVC.

 

Toàn thể HĐSP tham dự.

 

Chủ nhật

22/9

- Họp PHHS đầu năm.

- Hội nghị CMHS.

- BGH, GVCN, GThị.

 

 

Tuần 5: Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019

Thứ Hai

23/9

- Chào cờ:

- Dạy học theo TKB

- 9h00: Họp Đảng ủy và BGH;

- Lập DSHS dự thi HSG cấp tỉnh

 

 

 

- Thầy Giang và Học vụ

 

Thứ Ba

24/9

- Dạy học theo TKB

 

 

Thứ Tư

25/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Thứ Năm

26/9

- Dạy học theo TKB

- 15h30: Hoạt động NGLL chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

 

- Cô Hà phụ trách.

 

Thứ Sáu

27/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/9

- Dạy học theo TKB

 

 

 

Chủ nhật

29/9

Đại hội Đoàn trường

 

 

 

Nơi nhận:

- VP Sở GD-ĐT (để b/c);

- VP Thành ủy Phan Thiết (để b/c);

- Đảng ủy (để b/c)

- CTCĐ, BT Đoàn, BĐDCMHS (phối hợp);

- HT, các PHT (email);

- Các Tổ trưởng (email);

- TB HĐSP;

- Website, email toantruong@thd.vn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Đức Tuấn

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7770648
Số người online: 35
IP của bạn: 3.85.214.125
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website