Số liệu thống kê
12:06:06 03-05-2012
Lượt xem: 1986

PHỤ LỤC

Năm học

HSG Tỉnh

HSG Olimpic

HSG Quốc gia

Tỉ lệ đỗ TN

THPT

Tỉ lệ đỗ vào

ĐH

2005-2006

80

17

15

100%

67,80%

2006-2007

65

18

07

100%

82,26%

2007-2008

65

23

08

100%

82,14%

2008-2009

76

30

09

99,7%

86,13%

2009-2010

81

25

12

100%

94.24%

2010 - 2011 89 29 10 100% 91,04%

Cộng

367

113

61

# 100%

 

 

 

Chi tiết như sau:

Năm học

HSG Tỉnh/

S.lượng/tỉ lệ

Tỉ lệ tốt

nghiệp THPT

HSG Quốc gia

HSG Olimpic

Tỉ lệ đỗ ĐH

2004-2005

78/138

100%

18 giải ( 08 ba, 10 KK). Thi bảng B.

28HC (6 vàng, 8 bạc, 14 đồng)

62,30%

2005-2006

80

100%

15 giải ( 5 ba, 10 KK). Thi bảng B.

17HC ( 1 vàng, 5 bạc, 11 đồng)

67,80%

2006-2007

65

100%

07 giải ( 2 ba, 5 kk). 100% số giải của Tỉnh. Thi bảng A.

18HC(4 vàng,

4 bạc, 10 đồng)

82,26% ( chưa thống kê số đỗ vào các trường Cao đẳng)

2007-2008

65

100%

08 giải ( 1 nhì, 1ba, 06 KK) 100% số giải của Tỉnh. Thi bảng A.

- Olimpic:

23HC ( 6 vàng, 6 bạc, 11 đồng)

- Casio: Đạt 05 giải ( 1 nhất, 02 nhì, 01 giải ba, 01 KK)

82,14%

2008-2009

76

99,7%

09 giải ( 03 giải ba và 06 giải khuyến khích)

- Olimpic: 30 Huy chương

-Casiokhu vực:

04 giải ( 01 nhất, 01 nhì, 01 ba và 01 KK)

86,13%

2009-2010

81

100%

12 giải ( 02 giải nhì, 3 giải ba và 07 giải KK)

25 huy chương ( 4 vàng, 8 bạc và 13 đồng)

94,24%

2010 - 2011 89 100% 10 giải (02 giải ba, 08 giải khuyến khích) 29 huy chương (3 vàng, 16 bạc, 10 đồng) 91,04%

 

  • Kết quả xếp lọai học lực hằng năm như sau:

 

NĂM

Sĩ số

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

05-06

1042

285 27,40%

645 61,80%

107 10,3%

05 0,50%

00

06-07

1069

210

19,64%

719

67,26%

133

12,44%

07

0,65%

00

 

07-08

1070

240

22,43%

675

63,08%

153

14,30%

02

0,19%

00

 

08-09

1102

208

18,87%

679

57,56%

204

18,51%

11

01,0%

00

 

09-10

1051

328

31,20%

667

63,50%

54

05,10%

02

00,2%

00

 

  • Kết quả xếp lọai hạnh kiểm 5 năm qua:

KHỐI

Sĩ Số

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

GC

05-06

1042

935 89,70%

105 10,10%

02 0,20%

00

 

06-07

1069

991 92,70%

77 07,20%

00 00

01 0,09%

*

07-08

1070

1006

94,02%

60

05,61%

04

0,37%

00

 

 

08-09

1102

1038

94,19%

63

05,72%

01

0,10%

00

 

 

09-10

1051

900

85,60%

151

14,40%

00

00

00

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7829392
Số người online: 33
IP của bạn: 3.219.167.194
Đường dây nóng
0911575811
Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 - phát triển website