Số liệu thống kê
12:06:06 03-05-2012
Lượt xem: 1483

PHỤ LỤC

Năm học

HSG Tỉnh

HSG Olimpic

HSG Quốc gia

Tỉ lệ đỗ TN

THPT

Tỉ lệ đỗ vào

ĐH

2005-2006

80

17

15

100%

67,80%

2006-2007

65

18

07

100%

82,26%

2007-2008

65

23

08

100%

82,14%

2008-2009

76

30

09

99,7%

86,13%

2009-2010

81

25

12

100%

94.24%

2010 - 2011 89 29 10 100% 91,04%

Cộng

367

113

61

# 100%

 

 

 

Chi tiết như sau:

Năm học

HSG Tỉnh/

S.lượng/tỉ lệ

Tỉ lệ tốt

nghiệp THPT

HSG Quốc gia

HSG Olimpic

Tỉ lệ đỗ ĐH

2004-2005

78/138

100%

18 giải ( 08 ba, 10 KK). Thi bảng B.

28HC (6 vàng, 8 bạc, 14 đồng)

62,30%

2005-2006

80

100%

15 giải ( 5 ba, 10 KK). Thi bảng B.

17HC ( 1 vàng, 5 bạc, 11 đồng)

67,80%

2006-2007

65

100%

07 giải ( 2 ba, 5 kk). 100% số giải của Tỉnh. Thi bảng A.

18HC(4 vàng,

4 bạc, 10 đồng)

82,26% ( chưa thống kê số đỗ vào các trường Cao đẳng)

2007-2008

65

100%

08 giải ( 1 nhì, 1ba, 06 KK) 100% số giải của Tỉnh. Thi bảng A.

- Olimpic:

23HC ( 6 vàng, 6 bạc, 11 đồng)

- Casio: Đạt 05 giải ( 1 nhất, 02 nhì, 01 giải ba, 01 KK)

82,14%

2008-2009

76

99,7%

09 giải ( 03 giải ba và 06 giải khuyến khích)

- Olimpic: 30 Huy chương

-Casiokhu vực:

04 giải ( 01 nhất, 01 nhì, 01 ba và 01 KK)

86,13%

2009-2010

81

100%

12 giải ( 02 giải nhì, 3 giải ba và 07 giải KK)

25 huy chương ( 4 vàng, 8 bạc và 13 đồng)

94,24%

2010 - 2011 89 100% 10 giải (02 giải ba, 08 giải khuyến khích) 29 huy chương (3 vàng, 16 bạc, 10 đồng) 91,04%

 

  • Kết quả xếp lọai học lực hằng năm như sau:

 

NĂM

Sĩ số

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

05-06

1042

285 27,40%

645 61,80%

107 10,3%

05 0,50%

00

06-07

1069

210

19,64%

719

67,26%

133

12,44%

07

0,65%

00

 

07-08

1070

240

22,43%

675

63,08%

153

14,30%

02

0,19%

00

 

08-09

1102

208

18,87%

679

57,56%

204

18,51%

11

01,0%

00

 

09-10

1051

328

31,20%

667

63,50%

54

05,10%

02

00,2%

00

 

  • Kết quả xếp lọai hạnh kiểm 5 năm qua:

KHỐI

Sĩ Số

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

GC

05-06

1042

935 89,70%

105 10,10%

02 0,20%

00

 

06-07

1069

991 92,70%

77 07,20%

00 00

01 0,09%

*

07-08

1070

1006

94,02%

60

05,61%

04

0,37%

00

 

 

08-09

1102

1038

94,19%

63

05,72%

01

0,10%

00

 

 

09-10

1051

900

85,60%

151

14,40%

00

00

00

 

 

Lịch công tác
Khảo sát
Các nước là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay làLượt truy cập
Lượt truy cập: 5725551
Số người online: 63
IP của bạn: 34.228.115.216
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website