Danh sách Thầy, Cô chủ nhiệm và Sơ đồ phòng học năm học 2019-2020
11:39:26 18-08-2019
Lượt xem: 3882
TT
Họ
Tên
Môn
Chủ nhiệm
Phòng học
Vị trí
1
Trương Ngọc
Triết
Toán
10T
12
Phía Đông-Tầng 2
2
Võ Hoàn 
Thành
Tin
10I
13
Phía Đông-Tầng 2
3
Nguyễn Phước 
Thanh
Toán
10L
14
Phía Đông-Tầng 2
4
Nguyễn Thị Mai
Toán
10H
15
Khoảng giữa - Tầng 2
5
Lương Thị Nguyên
Việt
10S
16
Khoảng giữa - Tầng 2
6
Lâm Tố
Anh
CD
10V
2
Phía Đông-Tầng trệt
7
Trương Văn
Thanh
Sử
10A (Tạm thời)
3
Phía Đông-Tầng trệt
8
Võ Thị Mỹ 
Thảo
Hóa
10A1
4
Khoảng giữa - Tầng trệt
9
Lê Thị Mỹ 
Trinh
Sử
10C
5
Khoảng giữa - Tầng trệt
10
Nguyễn Thị
Gương
Địa
10C1
6
Khoảng giữa - Tầng trệt
11
Nguyễn Thị Ngọc
Trâm
Toán
10C2
7
Phía Tây- Tầng trệt
12
Nguyễn Thị Hồng
Ánh
Văn
10C3
8
Phía Tây- Tầng trệt
13
Nguyễn Tiến 
Đạt
Toán
11T
22
Phía Đông-Tầng 3
14
Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh
Địa
11I
23
Phía Đông-Tầng 3
15
Lư Thị Minh 
Chương
Hóa
11L
24
Phía Đông-Tầng 3
16
Nguyễn Thảo 
Nguyên
Hóa
11H
25
Khoảng giữa - Tầng 3
17
Huỳnh Thị Ngọc 
Toán
11S
26
Khoảng giữa - Tầng 3
18
Đào Thị Thanh
Toàn
Anh
11V
27
Khoảng giữa - Tầng 3
19
Trần Bình 
Trang
11A
28
Phía Tây- Tầng 3
20
Võ Thanh 
Hải 
Toán
11A1
9
Phía Tây- Tầng trệt
21
Nguyễn Thị Thanh
Thúy
Sử
11C
17
Khoảng giữa - Tầng 2
22
Ngô Thị Xuân
Loan
Địa
11C1
18
Phía Tây- Tầng 2
23
Đinh Tiêu
Hạc
TD
11C2
19
Phía Tây- Tầng 2
24
Huỳnh Lê Thanh 
Tùng
Toán
11C3
20
Phía Tây- Tầng 2
25
Trương Đình Minh
Hoàng
Hóa
12T
32
Phía Đông-Tầng 4
26
Huỳnh Lê
Trí
CN
12I
33
Phía Đông-Tầng 4
27
Lê Duy 
Thông
Địa
12L
34
Phía Đông-Tầng 4
28
Lê Thị Lệ 
Trang
Hóa
12H
35
Khoảng giữa - Tầng 4
29
Nguyễn Thị Trâm
Anh
Toán
12S
36
Khoảng giữa - Tầng 4
30
Hoàng Thị 
Thu
CD
12V
37
Khoảng giữa - Tầng 4
31
Trịnh Thị
Bình
CD
12A
38
Phía Tây- Tầng 4
32
Trần Mai 
Thuận
Toán
12A1
39
Phía Tây- Tầng 4
33
Nguyễn Văn
Mân
TD
12C1
40
Phía Tây- Tầng 4
34
Dương 
Quốc
TD
12C2
29
Phía Tây- Tầng 3
35
Phạm Hồng
Khương
Văn
12C3
30
Phía Tây- Tầng 3
36
Trương Thị Tuyết
Trâm
Anh
9G
1
Phía Đông-Tầng trệt

 

Click vào đây để tải Sơ đồ phòng học.

Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7024667
Số người online: 35
IP của bạn: 18.232.55.175
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website