Thông báo Về việc tập trung học sinh đầu năm học 2019 - 2020
01:16:19 15-08-2019
Lượt xem: 6881
SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
Số: 195/TB-THPTC-THĐ
Phan Thiết, ngày 14 tháng 8 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Về việc tập trung học sinh đầu năm học 2019 - 2020
 
     Căn cứ Quyết định 2021/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo:
     1. Ngày tựu trường: Ngày 19 tháng 8 năm 2019.
     Tất cả học sinh của Trường tập trung tại sân trường lúc 7h00 ngày 19 tháng 8 năm 2019 để nghe thông báo chung.          Sau đó về sinh hoạt theo lớp và thực hiện Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.
      (Click vào đây để xem lớp của học sinh mới trúng tuyển)
     2. Ngày học theo thời khóa biểu: Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019.
     3. Ngày khai giảng: Ngày 05 tháng 9 năm 2019 (thứ Năm)
     Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo./.
                  
 Nơi nhận:
- Niêm yết TB;
- Website của Trường;
- Email toantruong@thd.vn;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký và đóng dấu
 
Dương Đức Tuấn
Lịch công tác
Khảo sát
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê được xem là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn và thời gian kéo dài nhất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai ?Lượt truy cập
Lượt truy cập: 7024592
Số người online: 37
IP của bạn: 18.232.55.175
Đường dây nóng
0911575811
© HỌC THI.VN phát triển website